Volný pohyb

Tato část je zastaralá, bude brzy odstraněna.

Evropská komise:

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) je volný pohyb pracovníků základním právem, které umožňuje státním příslušníkům jedné země EHP pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto členského státu.

Při výběru země z níže uvedeného seznamu zjistíte, jaká pravidla platí v této zemi, pokud jde o uchazeče o zaměstnání z jiných členských států.