Statistikk - 17/11/2017


350773 CV Online


  • 4393 søkeprofiler

10456 Selskaper


  • 11001 arbeidssteder
  • 10843 kontaktpersoner
  • 228 gjennomførte søk
  • 80810 henvendelser sendtIngen tilgjengelig statistikk

Mer statistikk - {{moreStatisticsSelected.label | i18n}} ({{getStatisticsDate(moreStatisticsList)}})Ingen tilgjengelig statistikk
{{moreStatisticsSelected.entityLabel | i18n}} {{moreStatisticsSelected.valueLabel | i18n}}
{{$index+1}}. {{getLabelValue(moreStatisticsSelected, statistic)}} {{statistic.count}}
Som følge av migreringen av data fra det gamle til det nye CV Online-systemet, kan det i en periode kunne forekomme enkelte uoverensstemmelser i statistikkene. Disse vil gradvis forsvinne.
Trenger du hjelp?