Статистика - 22/05/2018


379693 Автобиография онлайн


  • 4650 профили за търсене

11620 Фирми


  • 12246 места на дейност
  • 12071 лица за контакт
  • 244 изпълнени търсения
  • 94286 изпратени запитванияЛипсват статистически данни

Допълнителни статистически данни - {{moreStatisticsSelected.label | i18n}} ({{getStatisticsDate(moreStatisticsList)}})Липсват статистически данни
{{moreStatisticsSelected.entityLabel | i18n}} {{moreStatisticsSelected.valueLabel | i18n}}
{{$index+1}}. {{getLabelValue(moreStatisticsSelected, statistic)}} {{statistic.count}}
Поради прехвърлянето на данните от старата система към новата услуга Онлайн автобиография за известен период от време ще се наблюдават несъответствия в статистическите данни. Тези несъответствия постепенно ще изчезнат.
Имате ли нужда от помощ?