Post a fhógairt ar Thairseach EURES

Is as bunachair sonraí faoi stiúir na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí sna tíortha atá páirteach in EURES an chuid is mó de na poist ar thairseach EURES maidir le Gluaisteacht Poist. Le hInneall Cuardaithe EURES, déantar fiosrú faoi phoist ar an toirt leis na bunachair sonraí náisiúnta ar fad trí theicneolaíocht ar a dtugtar Seirbhísí Gréasáin a úsáid. Bíonn dhá chineál poist i gceist:

Chomh maith leis sin, tá bunachar sonraí lárnach ann inar féidir le comhairleoirí de chuid EURES poist a fhógairt a gcuirfear de chomhartha leo gur “poist EURES” iad. Sin é an t-aon bhealach faoi láthair chun poist a fhógairt ar thairseach EURES sna tíortha sin nach bhfuil ceangailte go hiomlán le Seirbhísí Gréasáin go fóill ach is féidir an modh sin a leanacht freisin chun críche sainiúil nach móide freastal a bheith á dhéanamh lena aghaidh sna bunachair sonraí náisiúnta, mar shampla sa chás gur mhian le fostóir folúntas a fhógairt i roinnt teangacha etc.

Más mian leat post a fhógairt i mbunachar sonraí náisiúnta agus a fhoilsiú dá réir sin ar thairseach EURES freisin, tá roinnt roghanna agat. Tá modhanna Féinseirbhíse ar an Idirlíon agus Ionaid Glaonna ar fáil i gcuid mhaith tíortha. Tugtar eolas faoin nós le leanacht agus an té ar cheart teagmháil a dhéanamh leis i ngach tír faoi seach sa tábla thíos. Tá sonraí teagmhála do na comhairleoirí ar fad de chuid EURES le fáil ach cliceáil ar an gcnaipe “Teagmháil le Comhairleoir de chuid EURES” sa cholún ar dheis. Má táthar ag iarraidh eolais faoi oifig Fostaíochta, cliceáil ar an nasc “Seirbhísí Fostaíochta Náisiúnta” sa cholún ar dheis.

Tugtar faoi deara gur minic gá le haitheantas úsáideora chun úsáid a bhaint as na córais Féinseirbhíse agus go n-éilítear i roinnt tíortha a bheith cláraithe mar fhostóir sa tír sin sular féidir poist a fhógairt ann.

Conas folúntas a fhógairt ar thairseach EURES sna tíortha éagsúla:

IS - An Íoslainn