Dôležitý oznam pre používateľov portálu EURES

Dôležitý oznam pre používateľov portálu EURES: výskyt podvodných emailov obsahujúcich falošné pracovné ponuky

Uchádzači o zamestnanie zaregistrovaní na portáli EURES dostali v poslednom období pracovné ponuky s označením napr. „Arrow Financial Group“, „Action Financial Group Pty Ltd.“ a „Brentnall Financial Group Pty Ltd“, v ktorých sa ponúkajú pracovné miesta vo finančnom sektore, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou neexistujú. EURES považuje tieto emaily za podvodné a za ich pôvodcov podvodné spoločnosti.
 
EURES uchádzačom o zamestnanie odporúča, aby na tieto emaily zaslané od týchto alebo podobných spoločností neodpovedali. Takisto sa chce svojim používateľom ospravedlniť za prípadné problémy, ktoré im prijatím takýchto emailov mohli vzniknúť. EURES aktívne pracuje na tom, aby sa v budúcnosti už takéto problémy neopakovali. 
V auguste 2011 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov nevyžiadanej a podvodnej pošty a predpokladá sa, že sieť EURES a naša databáza boli zneužité na nezákonné činnosti alebo nevyžiadaný kontakt. V súčasnosti intenzívne hľadáme technické a iné riešenia s cieľom predchádzať zneužitiu našich služieb podvodnými spoločnosťami alebo falošnými zamestnávateľmi. Zároveň je nevyhnutné zachovať rovnováhu medzi tým, aby falošné spoločnosti nekontaktovali uchádzačov o zamestnanie a tým, aby sa skutočné spoločnosti mohli obracať na uchádzačov o zamestnanie zaregistrovaných na portáli EURES.
V prípade, že dostanete email s názvom EURES (alebo akýkoľvek iný email s pracovnými ponukami), mali by ste dôkladne zvážiť tieto skutočnosti:
  • Poznáte odosielateľa emailu s pracovnou ponukou? Nadviazali ste kontakt ako prvý, napr. zaregistrovaním sa do zoznamu emailových adries alebo objednaním si emailových upozornení? Bol email odoslaný z emailovej adresy EURES alebo inej emailovej adresy, ktorú poznáte?
  • Poznáte danú spoločnosť? Ak ste o danej spoločnosti nikdy nepočuli, dôkladne sa o nej informujte, nie však len na základe jej webovej stránky. Môžete napríklad skúsiť vyhľadať o nej správy v médiách.
  • Pamätajte na to, že niektorí podvodníci sa môžu pokúsiť zneužiť názvy renomovaných spoločností alebo siete EURES a fingovať emailové adresy a/alebo použiť zavádzajúce názvy domén.
  • Nikdy neodpovedajte na žiadne pracovné ponuky, ktorých súčasťou je zasielanie alebo prijímanie peňazí, alebo v ktorých spoločnosť tvrdí, že nemôže otvoriť bankové konto, nemá DIČ, nemôže prevádzať peniaze a podobne.
  • Počas výberového konania nikdy neuvádzajte žiadne finančné informácie vo webových formulároch. Žiadna renomovaná spoločnosť nezačína výberové konanie tým, že požaduje podrobné informácie o vašom bankovom účte alebo kreditnej karte.
  • Predtým, ako zavoláte na telefónne číslo uvedené v doručenom emaile, presvedčte sa, že ide o bežné, a nie o drahé audiotextové telefónne číslo.
  • Ak v online aplikácii EURES CV alebo inde dostanete pracovnú ponuku, ktorú považujete za nezákonnú, neetickú alebo akokoľvek neprimeranú, a máte podozrenie, že odosielateľ získal vašu emailovú adresu z našej databázy, vždy nahláste zneužitie prostredníctvom online formulára alebo sa obráťte na oddelenie podpory EURES, aby sme mohli vykonať nevyhnutné protiopatrenia.
  • Na webových stránkach ako napríklad http://www.fakechecks.org/ alebo http://antifraudintl.org sa nachádzajú informácie o známych prípadoch podvodu, ako aj tipy, ako odhaliť nedôveryhodné emaily.

Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?