EURES & You 01/2008

Vážený užívateľ portálu EURES,

 

V prílohe vám posielame najnovšiu verziu informačného spravodajcu Európskeho servisu na sprostredkovanie práce EURES & You. Spravodajca je k dispozícii v jazyku podľa vášho výberu. Ako súčasný alebo skorší užívateľ internetového portálu EURES máte príležitosť dostávať túto publikáciu štyrikrát za rok.

 

Ak už máte na portáli EURES vytvorený svoj profil, môžete si zmeniť nastavenie jazyku stránky EURES: prihlásite sa do Môj EURES a zvolíte si Moje nastavenia, kde si z menu vyberiete Vami zvolený jazyk. Ak neuvediete žiadny jazyk, budete toto spravodajstvo dostávať v angličtine. Ak v budúcnosti nebudete chcieť tohto spravodajcu dostávať, môžete svoju voľbu Objednať si odoberanie spravodajcu na tej istej stránke zrušiť.

 

Ak svoj profil na portáli EURES ešte nemáte, kliknite na domovskej stránke portálu EURES http://eures.europa.eu na Spravodajca EURES & you.

 

Želáme Vám príjemné čítanie najnovších správ o pracovnej mobilite v Európe,

 

Váš tím EURES & You

 

 

EURES & You 01/2008 – prehľad

 

 

Šťastný nový rok!

Pracovníci EURESco Vám všetkým želajú veľa šťastia v novom roku a ubezpečujú, že budú naďalej poskytovať pomoc uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom v oblasti pracovnej mobility.

 

Pracovníci dospeli do zrelého veku

Dánska spoločnosť na výrobu oceľových konštrukcií Broby Staal zamestnáva na podporu svojej výroby skúsených pracovníkov rôzneho veku z Poľska.

 

EURODYSSEE – objavná cesta pre európsku mládež

Program EURODYSSEE pomáha mladým ľuďom z celej EÚ získavať prvé skúsenosti s prácou v zahraničí.

 

Integrované politiky trhu práce prinášajú v oblasti zamestnanosti lepšie výsledky

Nezamestnanosť mládeže presahujúca hranicu 17 % núti EÚ, aby venovala väčšiu pozornosť výhodám, ktoré pracovná mobilita môže priniesť v tejto oblasti.

 

Pokrok v oblasti nadobúdania a zachovania práv na dôchodok

V rámci portugalského predsedníctva sa v celej EÚ dosiahlo spoločné stanovisko k právu na dôchodok.

 

„Modrá karta“ EÚ narazila na odpor

Plán Európskej komisie na prilákanie pracovníkov z krajín mimo EÚ uviazol, pretože niektoré členské štáty spochybnili úlohu Bruselu v tejto oblasti.

Kontroverzné návrhy pracovnoprávnych predpisov EÚ opäť odložené

Ak sa nedosiahne kompromis v otázke novej regulácie práce, členské štáty naďalej budú môcť nechávať pracovať zamestnancov dlhšie, ako stanovujú obmedzenia EÚ.

 

GR pre podnikanie a priemysel vyzýva úradníkov EÚ, aby venovali pozornosť mobilite

GR pre podnikanie a priemysel sa ujalo problematiky pracovnej mobility a demonštruje to tým, že úradníkom EÚ odporúča, aby spoznávali každodennú prácu európskych firiem a lepšie porozumeli podnikateľskému prostrediu, v ktorom tieto firmy pracujú, pričom predstavitelia malých a stredných podnikov (MSP) sa môžu zúčastniť intenzívneho kurzu v oblasti regulácie podnikania EÚ.

 eures&you_01-08_sk.pdf   

Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?