• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta: mõttearendusi ja tulevikustsenaariume EL 27 jaoks

Käimas on arutelu Euroopa tuleviku üle. Soovime kuulda teie arvamust valge raamatu kohta. Palun andke meile teada, mida te sellest arvate.

Esitage oma märkused​


Euroopa Komisjon esitles 1. märtsil valget raamatut, milles on esitatud võimalikud stsenaariumid Euroopa tuleviku jaoks. Seisame silmitsi terve rea probleemidega, nagu globaliseerumine, uue tehnoloogia mõju ühiskonnale ja töökohtadele, julgeolekuohud, populismi tõus jpt. Me ei tohi aga lasta end heidutada, vaid peame kasutama kõiki võimalusi, mida see keeruline olukord pakub. Seepärast sisaldab valge raamat viit stsenaariumi Euroopa Liidu arenguks. Need kõik sõltuvad meie tehtud valikutest.

Valge raamat ei ole selle mõttevahetuse lõpp, vaid algus. Järgmine samm on 25. märtsil toimuv Rooma tippkohtumine. Euroopa Liidu juhid tähistavad seal üheskoos Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva, meenutades seniseid saavutusi ja arutades seda, milline võiks ja peaks välja nägema meie ühine tulevik. Seejärel jätkub tõsine töö selle nimel, et 2019. aasta juuniks toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks oleks meil inimestele ette näidata konkreetne plaan, visioon ja tegevuskava. Siin saame kõik kaasa rääkida: Euroopa tulevik on meie kätes.