• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/150220sonaraamatudjpg_et150220_sonaraamatud.jpg

21. veebruarist kuni 21. aprillini on kõigil teadmishimulistel ja keelehuvilistel inimestel taas võimalik osaleda eestikeelse Vikipeedia tõlketalgutel. Juba kuuendat aastat järjest toimuvate talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate tööd. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni esindus Eestis välja pannud 1000-eurose reisitšeki sõiduks vabalt valitud sihtkohta.

Teema: EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/151015gaasijuhejpg_et151015_gaasijuhe.jpg

Euroopa Komisjon esitas täna energiajulgeoleku paketi, mille eesmärk on valmistada Euroopa Liit ette võimalikeks energiatarnehäireteks ja suurteks muutusteks maailma energeetikas.

Teema: Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/160215medicinejpg_et160215_medicine.jpg

Euroopa Liit pani täna aluse Euroopa meditsiinikorpusele, et reageerida kiiremini kriisiolukordadele nii ELis kui ka sellest väljaspool. Süsteemis osalevad ELi liikmesriigid ja muud Euroopa riigid annavad korpuse käsutusse meditsiinitöötajate meeskonnad ja meditsiinivahendid, mis saadetakse kiiresti piirkonda, mida ähvardab hädaolukord.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/151014pagulaskriis0jpg_et151014_pagulaskriis_0.jpg

Euroopa Komisjon esitas täna rea aruandeid selle kohta, kuidas on põgenikekriisile reageerimiseks rakendatud Euroopa rände tegevuskavas esitatud prioriteetseid meetmeid. Samuti osutavad aruanded peamistele valdkondadele, kus on vaja võtta tõhusamaid meetmeid, et olukord peatselt taas kontrolli alla saada.

Teema: EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/151105majanduskasv0jpg_et151105_majanduskasv_0.jpg

Euroopa Komisjoni talvise prognoosi kohaselt Euroopa ja Eesti majanduse mõõdukas kasv jätkub, kuid seda ohustavad üha suurenevad probleemid maailmamajanduses.

Teema: EL lahtiseletatuna, Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/160203juvenestranslatoresjpg_et160203_juvenes_translatores.jpg

Täna selgusid Euroopa Komisjoni iga-aastase tõlkevõistluse „Juvenes Translatores” 28 võitjat – üks igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Eesti õpilaste seas osutus parimaks Eva Lea Jääger Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

Teema: EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/150325digitalagenda0jpg_et150325_digitalagenda_0.jpg

Euroopa Komisjon tutvustab täna ettepanekut, mille eesmärk on kooskõlastada ELis 700 MHz sagedusala kasutamine mobiilsete teenuste osutamiseks. See parandab kõigi kodanike juurdepääsu internetile ja toetab piiriüleste rakenduste arendamist.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/150618taxes0jpg_et150618_taxes_0.jpg

Euroopa Komisjon pööras täna uue lehekülje võitluses õiglase, tõhusa ja majanduskasvu toetava maksustamise eest Euroopa Liidus. Maksude vältimise vastane õigusloomepakett on eelkõige suunatud õiglase maksukoormuse kandmisest kõrvale hoidvate ettevõtete vastu, kuid ühtlasi luuakse sellega liikmesriikidele paremad võimalused rakendada rahvusvahelisi standardeid maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/150612studentjpg_et150612_student.jpg

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et varasemast ulatuslikum ja sihipärasem programm Erasmus+ täitis juba esimesel aastal kõik ootused: 18 000 rahastatud projektis osales üle miljoni inimese.

Teema: Kultuur, haridus ja noored, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/151209interregrahastusjpg_et151209_interreg_rahastus.jpg

Euroopa Komisjon on vastu võtnud rea piiriülese koostöö programme kogusummas 1 miljard eurot, millega toetada mõlemal pool Euroopa Liidu välispiiri asuvate piirkondade sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

Pages