• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/migratsioon-0_etmigratsioon

migratsioon
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ELi esimese strateegia rändajate vabatahtliku tagasipöördumise ja päritoluriiki taasintegreerimise soodustamiseks. Vabatahtlik tagasipöördumine ja taasintegreerimine on osa ELi tagasisaatmissüsteemist, mille loomine on uue rände- ja varjupaigaleppe olulisim eesmärk. Strateegias esitatakse praktilised meetmed vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva õigus- ja tegevusraamistiku tugevdamiseks, tagasipöördumise ja taasintegreerimise programmide parandamiseks, paremate seoste loomiseks arengualgatustega ning koostöö tihendamiseks partnerriikidega.

Teema: Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/investeerimine_etinvesteerimine

investeerimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, et suurendada Euroopa Liidus kestlikke investeeringuid. Täna vastu võetud meetmed aitavad investoritel suunata investeeringud ümber kestlikematesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/robot-0_etrobot

robot

Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta, mille eesmärk on muuta Euroopa usaldusväärse tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks. Tehisintellekti esimene õigusraamistik ja uus liikmesriikidega kooskõlastatud kava tagavad inimeste ja ettevõtjate turvalisuse ja põhiõigused ning toetavad samal ajal tehisintellekti kasutuselevõttu, investeeringuid ja innovatsiooni kogu ELis. Seda lähenemisviisi täiendavad masinaid käsitlevad uued eeskirjad, millega kohandatakse ohutusnõudeid, et suurendada kasutajate usaldust uue mitmekülgse tootepõlvkonna vastu.

Teema: Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/liiklus_etliiklus

liiklus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna esialgsed andmed 2020. aastal liiklusõnnetustes hukkunute kohta. Eelmisel aastal hukkus liiklusõnnetuses hinnanguliselt 18 800 inimest, 2019. aastaga võrreldes on tegemist erakordselt suure, st 17 % langusega. See tähendab, et 2020. aastal kaotas ELi teedel elu ligemale 4000 inimest vähem kui 2019. aastal COVID-19 pandeemiaga kaasnenud liiklusmahtude vähenemisel oli liiklussurmade arvule selge, kuigi numbrites raskesti mõõdetav mõju.

/estonia/file/sinutulevik_etSinuTulevik

SinuTulevik
© Liebermann, 2020

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi juhatus, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, avasid täna Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse digiplatvormi. Digiplatvormil kutsutakse kõiki ELi kodanikke andma oma panust Euroopaga ühise tuleviku kujundamisse. Platvorm on 24 keeles, mis võimaldab kõigil liidu kodanikel jagada ja vahetada veebiürituste kaudu oma ideid ja seisukohti.

Teema: EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/solidaarsuskorpus_etsolidaarsuskorpus

solidaarsuskorpus
© Euroopa Liit

Komisjon kuulutas täna välja esimese projektikonkursi uue Euroopa solidaarsuskorpuse (2021–2027) raames. Euroopa solidaarsuskorpus toetab noori, kes soovivad osaleda vabatahtlikus tegevuses mitmesugustes valdkondades alates abivajajate abistamisest kuni tervise- ja keskkonnameetmete toetamiseni nii ELis kui ka mujal. Tänavune prioriteet on tervis. Vabatahtlikke kaasatakse projektidesse, mis käsitlevad tervisealaseid probleeme, sealhulgas COVID-19 pandeemia mõju ja sellest taastumist.

Teema: Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/nextgenerationeu_etnextgenerationeu

nextgenerationeu
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu otsused, millega valmistutakse ajutise taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks laenu võtmiseks ELi liikmesriikide ja nende elanike jaoks võimalikult soodsatel tingimustel. Kavas on 2026. aastaks kaasata kuni 800 miljardit eurot jooksevhindades, ja komisjon rakendab selleks hajutatud rahastamise strateegiat.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/maksud-0_etmaksud

maksud
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku vabastada käibemaksust kaubad ja teenused, mida Euroopa Komisjon, ELi asutused ja ametid kriisi ajal liikmesriikidele ja kodanikele jagavad.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/teadus_etteadus

teadus
© Euroopa Liit

Komisjon kuulutas välja uue projektikonkursi, et toetada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ 123 miljoni euroga koroonaviiruse tüvede kiireloomulist uurimist.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/egfestoniaet31marpng_etegf_estonia_et_31mar.png

egf_eesti
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku toetada Eestis üle 5000 turismitöötaja, kes on COVID-19 pandeemia tagajärjel kaotanud töö või lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) eraldatav 4,5 miljonit eurot aitab neil inimestel täiendõppe või koolituse abil leida uue töökoha või alustada ettevõtlusega. See on esimene kord, kui EGFi kasutatakse COVID-19 pandeemia tõttu.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

Pages