• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/majandusprognoos-2021-kevad_etmajandusprognoos 2021 kevad

majandusprognoos 2021 kevad
© Euroopa Liit

2021. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt kasvab ELi majandus 2021. aastal 4,2% ja 2022. aastal 4,4%. Euroala majandus peaks prognoosi kohaselt kasvama sel aastal 4,3% ja järgmisel aastal 4,4%. See tähendab kasvuväljavaadete märkimisväärset paranemist võrreldes 2021. aasta talvise majandusprognoosiga, mille komisjon esitas veebruaris. Majanduskasvu kiirus on ELis jätkuvalt erinev, kuid 2022. aasta lõpuks peaksid kõik liikmesriigid jõudma tagasi kriisieelsele tasemele.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/uuring_etuuring

uuring
© Euroopa Liit

Viimase Eurobaromeetri uuringu põhjal on Eesti kodanike usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu jõudnud viimase seitsme aasta kõrgeimale tasemele.

Kaks kolmandikku (64%) Eesti kodanikest usaldab Euroopa Liitu. Eesti kõige usaldusväärseimateks institutsioonideks peetakse traditsiooniliselt politseid ja kaitseväge. Sama kõrgelt hinnatakse ka Eesti tervishoiusüsteemi, mida usaldab enam kui 80% Eesti kodanikest.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/tallinnvisuaal3autormaaliroomet-allesejpg-0_ettallinn_visuaal_3_autor_maali_roomet-allese.jpg

Tallinn – Vabaduse väljak
Tallinn – Vabaduse väljak

Euroopa päeva puhul saab avastada Euroopat, jalutades erinevates Eesti linnades, mille keskväljakut kaunistab emadepäevale pühendatud lillevaip.

Teema: EL lahtiseletatuna

/estonia/file/euroopap2ev2021logopng_eteuroopa_p2ev_2021_logo.png

Euroopa päev 2021

Reisimine on pandeemia tõttu endiselt keeruline. Euroopa päeva puhul saab Euroopa Liidu riike külastada jalutades erinevates Eesti linnades, mille keskväljakut kaunistab emadepäevale pühendatud lillevaip.

Teema: EL lahtiseletatuna

/estonia/file/toostusstrateegia_ettoostusstrateegia

toostusstrateegia
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ajakohastatud ELi tööstusstrateegia, mis arvestab tööstuseesmärkide seadmisel COVID-19 kriisi ning aitab minna üle kestlikumale, digitaalsemale, vastupanuvõimelisemale ja konkurentsivõimelisemale majandusele.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/migratsioon-0_etmigratsioon

migratsioon
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ELi esimese strateegia rändajate vabatahtliku tagasipöördumise ja päritoluriiki taasintegreerimise soodustamiseks. Vabatahtlik tagasipöördumine ja taasintegreerimine on osa ELi tagasisaatmissüsteemist, mille loomine on uue rände- ja varjupaigaleppe olulisim eesmärk. Strateegias esitatakse praktilised meetmed vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva õigus- ja tegevusraamistiku tugevdamiseks, tagasipöördumise ja taasintegreerimise programmide parandamiseks, paremate seoste loomiseks arengualgatustega ning koostöö tihendamiseks partnerriikidega.

Teema: Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/investeerimine_etinvesteerimine

investeerimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, et suurendada Euroopa Liidus kestlikke investeeringuid. Täna vastu võetud meetmed aitavad investoritel suunata investeeringud ümber kestlikematesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/robot-0_etrobot

robot

Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta, mille eesmärk on muuta Euroopa usaldusväärse tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks. Tehisintellekti esimene õigusraamistik ja uus liikmesriikidega kooskõlastatud kava tagavad inimeste ja ettevõtjate turvalisuse ja põhiõigused ning toetavad samal ajal tehisintellekti kasutuselevõttu, investeeringuid ja innovatsiooni kogu ELis. Seda lähenemisviisi täiendavad masinaid käsitlevad uued eeskirjad, millega kohandatakse ohutusnõudeid, et suurendada kasutajate usaldust uue mitmekülgse tootepõlvkonna vastu.

Teema: Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/liiklus_etliiklus

liiklus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna esialgsed andmed 2020. aastal liiklusõnnetustes hukkunute kohta. Eelmisel aastal hukkus liiklusõnnetuses hinnanguliselt 18 800 inimest, 2019. aastaga võrreldes on tegemist erakordselt suure, st 17 % langusega. See tähendab, et 2020. aastal kaotas ELi teedel elu ligemale 4000 inimest vähem kui 2019. aastal COVID-19 pandeemiaga kaasnenud liiklusmahtude vähenemisel oli liiklussurmade arvule selge, kuigi numbrites raskesti mõõdetav mõju.

/estonia/file/sinutulevik_etSinuTulevik

SinuTulevik
© Liebermann, 2020

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi juhatus, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, avasid täna Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse digiplatvormi. Digiplatvormil kutsutakse kõiki ELi kodanikke andma oma panust Euroopaga ühise tuleviku kujundamisse. Platvorm on 24 keeles, mis võimaldab kõigil liidu kodanikel jagada ja vahetada veebiürituste kaudu oma ideid ja seisukohti.

Teema: EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

Pages