• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/loov-euroopa_etloov euroopa

loov euroopa
© Euroopa Liit

Komisjon otsustas täna toetada kultuuri- ja loomesektorit Euroopas ja mujal järgmise seitsme aasta jooksul 2,4 miljardi euroga, mis on varasemaga võrreldes 63% rohkem.

Teema: Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/stronger-together_etstronger together

stronger together
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon eraldas täna 12 ELi liikmesriigile TERA rahastust rahalise toetuse seitsmenda väljamaksena 14,137 miljardit eurot. Esimest korda sai toetust ka Eesti – 230 miljonit eurot. Lisaks sai tänase tehingu raames Belgia 2 miljardit, Bulgaaria 511 miljonit, Küpros 124 miljonit, Kreeka 2,54 miljardit, Hispaania 3,37 miljardit, Itaalia 751 miljonit, Leedu 355 miljonit, Läti 113 miljonit, Malta 177 miljonit, Poola 1,56 miljardit ja Portugal 2,41 miljardit.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/vaktsiinid_etvaktsiinid

vaktsiinid
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon allkirjastas täna kolmanda lepingu ravimifirmadega BioNTech ja Pfizer, reserveerides kõikide ELi liikmesriikide nimel 1,8 miljardit lisadoosi ajavahemikuks 2021. aasta lõpust kuni 2023. aastani. Leping võimaldab osta 900 miljonit doosi olemasolevat vaktsiini ja viirusevariantidele kohandatud vaktsiini (vajaduse korral ja kui see on heaks kiidetud). Samuti on võimalus osta veel 900 miljonit lisadoosi.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/euro-0_eteuro

euro
© Euroopa Liit

Komisjon kiitis heaks kokku 367,4 miljoni euro suuruse toetuse programmi REACT-EU vahenditest Eestile, Bulgaariale ja Saksamaale. Eestis toetatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas täiendavalt 173,2 miljoni euro ulatuses tehtavate muudatustega majanduse elavdamist, eelkõige selleks, et leevendada koroonaviiruse kriisi sotsiaalseid tagajärgi ning toetada üleminekut rohe- ja digimajandusele.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/maksud-1_etmaksud

maksud
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise äriühingute maksustamise kohta 21. sajandil, et luua tugev, tõhus ja õiglane äriühingute maksustamise süsteem Euroopa Liidus. Selles on esitatud nii pika- kui ka lühiajaline visioon, et toetada Euroopa taastumist COVID-19 pandeemiast ja tagada järgnevatel aastatel piisavad avaliku sektori tulud. Eesmärk on luua õiglane ja stabiilne ettevõtluskeskkond, mis aitaks hoogustada kestlikku ja töökohti loovat majanduskasvu ELis ning suurendada meie strateegilist sõltumatust.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/laevad_etlaevad

laevad
© Euroopa Liit

Täna esitas Euroopa Komisjon ettepaneku ELi sinise majanduse, st ookeanide, merede ja rannikualadega seotud tööstusharude ja sektorite keskkonnahoidlikuks arendamiseks. Kestlik sinimajandus aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ning pandeemiast keskkonnahoidlikult ja kaasavalt taastuda.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/keskkond-ja-loodus_etkeskkond ja loodus

keskkond ja loodus
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste saavutamine“, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe oluline eesmärk ja selle aasta ELi rohelise nädala põhiteema.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/majandusprognoos-2021-kevad_etmajandusprognoos 2021 kevad

majandusprognoos 2021 kevad
© Euroopa Liit

2021. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt kasvab ELi majandus 2021. aastal 4,2% ja 2022. aastal 4,4%. Euroala majandus peaks prognoosi kohaselt kasvama sel aastal 4,3% ja järgmisel aastal 4,4%. See tähendab kasvuväljavaadete märkimisväärset paranemist võrreldes 2021. aasta talvise majandusprognoosiga, mille komisjon esitas veebruaris. Majanduskasvu kiirus on ELis jätkuvalt erinev, kuid 2022. aasta lõpuks peaksid kõik liikmesriigid jõudma tagasi kriisieelsele tasemele.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/uuring_etuuring

uuring
© Euroopa Liit

Viimase Eurobaromeetri uuringu põhjal on Eesti kodanike usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu jõudnud viimase seitsme aasta kõrgeimale tasemele.

Kaks kolmandikku (64%) Eesti kodanikest usaldab Euroopa Liitu. Eesti kõige usaldusväärseimateks institutsioonideks peetakse traditsiooniliselt politseid ja kaitseväge. Sama kõrgelt hinnatakse ka Eesti tervishoiusüsteemi, mida usaldab enam kui 80% Eesti kodanikest.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/tallinnvisuaal3autormaaliroomet-allesejpg-0_ettallinn_visuaal_3_autor_maali_roomet-allese.jpg

Tallinn – Vabaduse väljak
Tallinn – Vabaduse väljak

Euroopa päeva puhul saab avastada Euroopat, jalutades erinevates Eesti linnades, mille keskväljakut kaunistab emadepäevale pühendatud lillevaip.

Teema: EL lahtiseletatuna

Pages