Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/rong_etrong

rong
© Euroopa Liit

EL toetab majanduse taastamist kõigis liikmesriikides, suunates peaaegu 2,2 miljardit eurot 140 olulisse transpordiprojekti. Nende projektide abil luuakse puuduvad transpordiühendused kogu Euroopas, toetatakse säästvat transporti ja luuakse töökohti. Projekte rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust, mis on transporditaristut toetav ELi toetuskava.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Transport ja reisimine

/estonia/file/transpordiohutuse-n%C3%B5ukogu-tunnustuse-p%C3%A4lvib-t%C3%A4navu-eesti_etTranspordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib tänavu Eesti

Transpordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib tänavu Eesti
copyright

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu täna avaldatud aruande kohaselt on alates 2010. aastast vähenenud liiklussurmade arv kõige rohkem Balti riikides, Kreekas ja Portugalis. Transpordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib sel aastal Eesti, kus liiklussurmade arv miljoni elaniku kohta on langenud Hollandiga võrreldavale tasemele. See on märkimisväärne saavutus ning liiklusohutuse suurendamiseks mitme aasta vältel tehtud investeeringute ja strateegilise juhtimise tulemus.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/euroopa-maanteed-muutuvad-ohutumaks-kuid-edusammud-aeglustunud_etEuroopa maanteed muutuvad ohutumaks, kuid edusammud on aeglustunud

Euroopa maanteed muutuvad ohutumaks, kuid edusammud on aeglustunud
copyright

Euroopa Komisjoni täna avaldatud esialgsete andmete kohaselt kaotas 2019. aastal ELi teedel elu vähem inimesi kui eelnevatel aastatel. Eelmisel aastal hukkus liiklusõnnetuses hinnanguliselt 22 800 inimest, mis on peaaegu 7 000 surmajuhtumit ehk 23 % vähem kui 2010. aastal. Võrreldes 2018. aastaga vähenes see näitaja 2 %. Euroopas on keskmiselt 51 liiklussurma miljoni elaniku kohta, mis teeb Euroopast liiklusohutuse osas ülekaalukalt maailma kõige turvalisema piirkonna.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/suunised-ohutu-reisimise-taastamiseks-ja-turismi-elavdamiseks_etSuunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks

Suunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks
copyright

Komisjon esitas suuniste ja soovituste paketi, et aidata liikmesriikidel kaotada järk-järgult reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtetel taas tööle hakata, järgides vajalikke tervisekaitse abinõusid. Samuti on suuniste eesmärk aidata ELi turismisektoril pandeemiast taastuda.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/eli-reisimise-piirangud-15-juunini_etELi reisimise piirangud 15. juunini

ELi reisimise piirangud 15. juunini
copyright

Komisjon kutsus täna Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike üles pikendama mittehädavajaliku ELi reisimise ajutist piirangut veel 30 päeva võrra, kuni 15. juunini. Kuigi mõned ELi liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid valmistuvad  piirangute leevendamiseks, on olukord nii Euroopas kui ka kogu maailmas endiselt ebakindel.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/foto-raigopajula-3478jpg_etfoto-raigopajula_-3478.jpg

reisijad
© Euroopa Liit

Komisjon kutsus täna Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike üles pikendama mittehädavajaliku ELi reisimise ajutist piirangut kuni 15. maini. Liikmesriikide ja teiste pandeemia all kannatavate riikide kogemused näitavad, et viiruse leviku tõkestamise meetmeid tuleb kohaldada kauem kui 30 päeva, et need saaksid tõhusalt mõjuda. Komisjon soovitab liikmesriikidel reisipiirangu pikendamist omavahel koordineerida, sest välispiiridel võetavad meetmed saavad olla tõhusad ainult siis, kui kõik ELi ja Schengeni riigid rakendavad neid kõigil piiridel sama kaua ja ühetaoliselt.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused, Transport ja reisimine

/estonia/file/euroopa-komisjon-andis-v%C3%A4lja-praktilised-juhised-nn-rohelise-koridori-rakendamiseks_etEuroopa Komisjon andis välja praktilised juhised nn rohelise koridori rakendamiseks

Euroopa Komisjon andis välja praktilised juhised nn rohelise koridori rakendamiseks
copyright

Komisjon andis täna välja uued praktilised juhised, kuidas rakendada piirihaldusmeetmeid käsitlevaid suuniseid, et säilitada kaupade liikumine ELis praeguse pandeemiakriisi ajal. Selleks et tagada kogu ELis tarneahelate katkematu toimimine, peavad liikmesriigid viivitamata määrama üleeuroopalises transpordivõrgus (TEN-T) sisepiiridel asuvad kõik nn rohelise koridori piiriületuspunktid. Need piiripunktid peaksid olema avatud kõikidele kaubaveokitele, sõltumata veetavast kaubast. Piiri ületamisele, sealhulgas tervise- ja mis tahes muule kontrollile, ei tohiks kuluda rohkem kui 15 minutit.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine

/estonia/file/bannerzenfacebook01-ecsquarejpg_etbanner_zen_facebook_01-ecsquare.jpg

DiscoverEU
copyright

Euroopa Komisjon kuulutab avatuks teise DiscoverEU taotlusvooru. Tänasest kuni teisipäeva, 11. detsembri kella 13-ni saavad 18aastased noored taotleda reisipassi, mis annab järgmiseks suveks võimaluse avastada Euroopat.

Teema: Kultuur, haridus ja noored, Transport ja reisimine

/estonia/file/bgsofiametro1lightfilterspng-0_etbg_sofiametro1_lightfilters.png

bg_sofiametro1_lightfilters
Copyright: Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku jätkata ELi uuel eelarveperioodil (2021–2027) Euroopa ühendamise rahastu rakendamist ja kinnitada uueks eelarveks 42,3 miljardit eurot, et toetada investeeringuid üleeuroopalistesse taristuvõrkudesse transpordisektoris (30,6 miljardit eurot), energiasektoris (8,7 miljardit eurot) ja digitaalsektoris (3 miljardit eurot). See tähendab 47% kasvu võrreldes käesoleva eelarveperioodiga.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine

/estonia/file/car-accident-21652101920jpg_etcar-accident-2165210_1920.jpg

car-accident
© CC0 Pixabay.com

Euroopa Komisjon tutvustas täna kolmandat liikuvusteemalist meetmepaketti, mille eesmärk on muuta liiklus eurooplaste jaoks ohutumaks ja sõidukid vähem saastavaks, leida uusi täiustatumaid tehnoloogialahendusi ning toetada ELi majanduse konkurentsivõimet.

Teema: Transport ja reisimine

Pages