• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

DiscoverEU
29/11/2018

Euroopa Komisjon kuulutab avatuks teise DiscoverEU taotlusvooru. Tänasest kuni teisipäeva, 11. detsembri kella 13-ni saavad 18aastased noored taotleda reisipassi, mis annab järgmiseks suveks võimaluse avastada Euroopat.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored, Transport ja reisimine
bg_sofiametro1_lightfilters
06/06/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku jätkata ELi uuel eelarveperioodil (2021–2027) Euroopa ühendamise rahastu rakendamist ja kinnitada uueks eelarveks 42,3 miljardit eurot, et toetada investeeringuid üleeuroopalistesse taristuvõrkudesse transpordisektoris (30,6 miljardit eurot), energiasektoris (8,7 miljardit eurot) ja digitaalsektoris (3 miljardit eurot). See tähendab 47% kasvu võrreldes käesoleva eelarveperioodiga.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine
car-accident
17/05/2018

Euroopa Komisjon tutvustas täna kolmandat liikuvusteemalist meetmepaketti, mille eesmärk on muuta liiklus eurooplaste jaoks ohutumaks ja sõidukid vähem saastavaks, leida uusi täiustatumaid tehnoloogialahendusi ning toetada ELi majanduse konkurentsivõimet.

Teema:
Transport ja reisimine
car-accident
10/04/2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud liiklusohutusstatistika kohaselt kaotas 2017. aastal Euroopa Liidu teedel elu 25 300 inimest, mis on 300 võrra vähem kui 2016. aastal (‑2%) ja 6200 võrra vähem kui 2010. aastal (–20%). Eestis oli liiklussurmade arv 2017. aastal aga koguni 32% väiksem kui 2016. aastal ning ajavahemikus 2010–2017 on liiklussurmade arv Eestis vähenenud 39%.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Transport ja reisimine
viisapoliitika
14/03/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku reformida ELi ühist viisapoliitikat, et viia eeskirjad vastavusse muutuvate julgeolekuprobleemide, rändega seotud väljakutsete ja tehnoloogia arengust tulenevate uute võimalustega.

Teema:
Transport ja reisimine
26/06/2017

Mul on väga hea meel, et 23. juunil 2017 otsustas Euroopa Komisjon eraldada kahele Rail Balticu projektile peaaegu pool miljardit eurot. See on märkimisväärne summa, võttes arvesse, et kokku jagati 152 projekti vahel ära 2,7 miljardit eurot. Rail Baltic on osa üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T) kuuluvast Põhjamere-Balti koridorist. Euroopa ühendamise rahastu kolmandas taotlusvoorus oli konkurents väga tihe ning esitatud projektide arv ületas oluliselt olemasolevad rahalised vahendid. Seda arvestades olen väga rahul, et Rail Baltic sai Euroopa ühendamise rahastust nii suure summa – veidi rohkem kui kuuendiku kogu taotlusvoorus jagatud rahast. 

Teema:
Ettevõtlus, Piirkonnad ja kohalik areng, Transport ja reisimine
13/06/2017

Põhjamere-Läänemere koridori Euroopa koordinaatorina olen Rail Balticu projekti arengut jälginud juba mitu aastat ning olnud vahendajaks sellesse kaasatud liikmesriikide vahelistes läbirääkimistes. Viimastel kuudel olen kahetsusega täheldanud, kuidas mõned Eesti poliitikud ja Rail Balticu vastased projekti ära kasutavad ning avalikus sfääris väärinfot levitavad. Loomulikult peab iga riik oma valikud ise tegema, kuid Euroopa tasandi koordinaatorina on minu kohustus juhtida tähelepanu projektiga seotud ohtudele ja võimalustele.

Teema:
Transport ja reisimine
17/05/2017

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks uued riigiabi eeskirjad, millega vabastatakse komisjoni eelnevast kontrollist teatavad avaliku sektori toetusmeetmed sadamatele ja lennujaamadele ning kultuurile ja äärepoolseimatele piirkondadele. Eesmärk on lihtsustada avaliku sektori investeeringuid, mille abil on võimalik luua töökohti ja majanduskasvu, säilitades samal ajal konkurentsi.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine
28/03/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna 2016. aasta liiklusohutusstatistika, millest ilmneb 2%-line langus Euroopa Liidus eelmisel aastal surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvus. Eestis hukkus eelmisel aastal liikluses 71 inimest, kuid 2010. aastaga võrreldes on liiklussurmade arv siiski 10% võrra vähenenud.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused, Transport ja reisimine
08/02/2017

Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue ja innovatiivse viisi Euroopa transporditaristu projektide rahastamiseks. Uue projektikonkursi raames püütakse Euroopa ühendamise rahastu toetused kogusummas üks miljard eurot ühendada muude rahastamisallikatega, sh Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI).

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine

Pages