• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/hera_ethera

hera

Euroopa Komisjon käivitas täna ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA), et vältida ja avastada tervisega seotud hädaolukordi ning neile kiiresti reageerida. HERA aitab andmeid kogudes ja vajalikku reageerimisvõimekust luues ennetada ohte ja võimalikke tervisekriise. HERA võimaldab hädaolukordadeks välja töötada, toota ja levitada ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid (nt kaitsekindad ja maskid), millest koroonaviirusele reageerimise esimeses etapis sageli puudust tunti.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/nebtwittercommunicationgeneraljpg_etneb_twitter_communication_general.jpg

Bauhaus

Täna vastu võetud uue Euroopa Bauhausi kontseptsioon hõlmab mitmeid poliitikameetmeid ja rahastamisvõimalusi. Projekti eesmärk on kiirendada erinevate majandussektorite, näiteks ehitus- ja tekstiilisektori ümberkujundamist, et kõigil oleks võimalus soetada kestlikult toodetud kaupu.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/greendigitalsocial3-digitalv2jpg_etgreen_digital_social_3_-_digital_v2.jpg

Euroopa digikumnend

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku „Tee digikümnendisse“ – konkreetse kava, mille abil viia 2030. aastaks ellu Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööre, nagu märkis oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus komisjoni president Ursula von der Leyen. Kava aitab liidu tasandil saavutada 2030. aasta digieesmärke digioskuste, digitaristu, ettevõtete digiteerimise ja avalike teenuste digiteerimise valdkonnas. Samuti määratakse kava alusel kindlaks suuremahulised digiprojektid, millesse on kaasatud komisjon ja liikmesriigid.

Teema: Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/vaktsineerimine-0_etvaktsineerimine

vaktsineerimine
© Euroopa Liit

EL on jõudnud otsustava verstapostini – 70% täiskasvanud elanikkonnast ehk 256 miljonit täiskasvanut on nüüd täielikult vaktsineeritud. Vaktsiinitarne-eesmärgi täitis komisjon juba seitsme nädala eest: liikmesriikideni jõudis juuli lõpuks piisavalt vaktsiine, et 70% ELi täiskasvanud elanikkonnast täielikult vaktsineerida.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/kala_etkala

kala
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku 2022. aasta kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel. Selle ettepaneku põhjal määravad ELi liikmesriigid kindlaks, kui palju kala võib püüda kõige olulisemate kaubanduslike kalaliikidega asustatud mereosades.

Teema: Põllumajandus, kalandus ja toiduained

/estonia/file/kalad-horisontaal_etkalad horisontaal

kalad
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon kiitis heaks 1,8 miljoni euro suuruse Eesti abikava, millega toetatakse kalatöötlusettevõtjaid, kelle tegevust mõjutasid koroonaviiruse puhang ja piiravad meetmed, mida Eesti valitsus pidi viiruse leviku piiramiseks rakendama. Abikava kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/lehar-k%C3%BCtt_etLehar Kütt

Lehar Kütt
© Euroopa Liit

Komisjon nimetas Lehar Küti, KredExi endise juhataja, Euroopa Liidu üle 370 miljardilise InvestEU fondi investeerimiskomiteesse. Investeerimiskomitees on 12 liiget, kes valiti välja avaliku konkursi käigus rohkem kui 300 kandidaadi hulgast.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/investeerimine_etinvesteerimine

investeerimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist ning loob uued võimalused abimeetmete rakendamiseks, mis toetavad rohe- ja digipööret ning koroonaviiruse pandeemiast taastumist.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/sularaha_etsularaha

sularaha
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada ELi eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta. Pakett sisaldab ka ettepanekut luua uus ELi järelevalveasutus. Eesmärk on parandada kahtlaste tehingute ja tegevuse tuvastamist ning kaotada seaduslüngad, mida kurjategijad kasutavad ebaseadusliku raha pesemiseks või terroristliku tegevuse rahastamiseks finantssüsteemi kaudu. Tänastes meetmetes käsitletakse ka tehnoloogia arengust tulenevaid uusi probleeme, muu hulgas seoses krüptovaradega.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/justice-0_etjustice

justice
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna teise aruande õigusriigi olukorra kohta ELis ja teatise, milles käsitletakse ELi kui terviku olukorda ja mis sisaldab eraldi peatükke kõigi liikmesriikide kohta. 2021. aasta aruandes vaadeldakse alates eelmise aasta septembrist toimunut. Selleks hinnatakse veelgi põhjalikumalt eelmises aruandes välja toodud probleeme ja võetakse arvesse COVID-19 pandeemia mõju. Kokkuvõttes ilmneb aruandest, et liikmesriikide olukord on paranenud, sealhulgas nendes liikmesriikides, kus on päevakorral 2020. aasta aruandes esile toodud probleemide lahendamine. Samas esineb endiselt probleeme ja mõnes liikmesriigis on olukord ka halvenenud, näiteks seoses kohtusüsteemi sõltumatusega ja meedia olukorraga. 

Teema: Õigus ja kodanike õigused

Pages