Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

20/06/2017

ÜRO ülemaailmse põgenike päeva puhul esitles Euroopa Komisjon täna ELi mittekuuluvate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks loodud vahendit.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
14/06/2017

Alates homsest, 15. juunist 2017, ei kohaldata Euroopa Liidus enam rändlustasusid. Euroopa Liidu olemust iseloomustab inimeste kokkuviimine ja nende elu kergemaks tegemine. Rändlustasude kadumine on tõeline Euroopa edulugu.

Kategooria:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
13/06/2017

Põhjamere-Läänemere koridori Euroopa koordinaatorina olen Rail Balticu projekti arengut jälginud juba mitu aastat ning olnud vahendajaks sellesse kaasatud liikmesriikide vahelistes läbirääkimistes. Viimastel kuudel olen kahetsusega täheldanud, kuidas mõned Eesti poliitikud ja Rail Balticu vastased projekti ära kasutavad ning avalikus sfääris väärinfot levitavad. Loomulikult peab iga riik oma valikud ise tegema, kuid Euroopa tasandi koordinaatorina on minu kohustus juhtida tähelepanu projektiga seotud ohtudele ja võimalustele.

Kategooria:
Transport ja reisimine
13/06/2017

Täna esitas Euroopa Komisjon neli eduaruannet Euroopa rände tegevuskava raames võetud meetmete kohta, mille eesmärk on rändevoo stabiliseerimine ja välispiiride parem kaitse. Enamik liikmesriike on näidanud, et ümberpaigutamine on poliitilise tahte korral võimalik. Seepärast õhutab komisjon neid liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, astuma samme oma õiguslike kohustuste täitmiseks ning kava elluviimisesse ausa ja proportsionaalse panuse andmiseks. Ühtlasi kutsub komisjon veel kord üles kiirendama Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevusvalmidusse viimist. Samuti selgub komisjoni tänasest aruandest, et ELi ja Türgi kokkuleppe rakendamine annab jätkuvalt tulemusi –  ebaseaduslikud piiriületused Kreekasse on vähenenud ning üle 6000 Süüria põgeniku on Euroopasse ümber asustatud. Eestisse on ümber paigutatud 130 ja ümber asustatud 20 inimest.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused
09/06/2017

Eile, 8. juunil anti Euroopa Liidu Majas üle auhinnad seitsmendate Vikipeedia tõlketalgute ning kolmandat korda toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa teemalise artiklivõistluse võitjatele.

Kategooria:
Kultuur, haridus ja noored
08/06/2017

Tänasel justiitsküsimuste nõukogu istungil jõudsid 20 liikmesriiki (nende hulgas Eesti) poliitilisele kokkuleppele uue Euroopa Prokuratuuri asutamise.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
07/06/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna aruteludokumendi, milles tutvustatakse eri stsenaariume selle kohta, kuidas tegeleda Euroopat ähvardavate kasvavate julgeoleku- ja kaitseohtudega ning parandada Euroopa enda kaitsevõimet aastaks 2025.

Kategooria:
EL lahtiseletatuna, Õigus ja kodanike õigused, Piirkonnad ja kohalik areng
05/06/2017

Euroopa Komisjon avaldab konkursikutse partnerite valikuks Europe Directi teabekeskustele perioodiks 2018-2020 Eestis. Edukatel taotlejatel on õigus saada meetmetoetust ja tehnilist abi, mis võimaldab neil teabekeskustena tegutseda.

31/05/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna aruteludokumendi, mille eesmärk on elavdada majandus- ja rahaliidu üle peetavat arutelu ning aidata luua ühine nägemus selle tulevasest ülesehitusest. Dokumendis esitatakse konkreetsed meetmed, mida võiks võtta enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, ning pakutakse mitmesuguseid valikuvõimalusi järgnevateks aastateks, mil majandus- ja rahaliidu kujundamine peaks lõpule viidama.

Kategooria:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
30/05/2017

Euroopa Komisjon rajas täna Euroopa solidaarsuskorpusele kindla aluse, esitades selle eelarvekava järgmiseks kolmeks aastaks ning ettepaneku asjakohase õigusliku aluse vastuvõtmiseks. Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse ajavahemikuks 2018–2020 Euroopa solidaarsuskorpusele 341,5 miljonit eurot, mis annab 2020. aasta lõpuni osalemisvõimaluse 100 000 noorele.

Kategooria:
Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Pages