• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

02/08/2017

Täna avaldati Eurobaromeetri standarduuringu ja Eurobaromeetri väljaspool ELi tehtud kiiruuringu tulemused. Enamik eurooplasi on ELi tuleviku ja oma riigi majanduse olukorra koha pealt optimistlikud. 24 liikmesriigis on ELi tuleviku suhtes optimistlikud 56% vastanuid – 6 protsendipunkti rohkem kui 2016. aasta sügisel. Kõige märgatavam on optimismi kasv Prantsusmaal (55% sügisega võrreldes +14 protsendipunkti), Taanis (70%, +13) ja Portugalis (64%, +10).

Kategooria:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng
11/07/2017

Täna tutvustas ühtekuuluvuspoliitika sõltumatute ekspertide töörühm oma lõpparuannet ELi fondide lihtsustatud raamistiku kohta pärast 2020. aastat. Töörühma juhi Siim Kallase sõnul aitab lihtsam juurdepääs ühtekuuluvusfondidele tuua inimesi Euroopa Liidule lähemale.

Kategooria:
EL lahtiseletatuna, Õigus ja kodanike õigused
05/07/2017

Olukord Vahemere keskosa rändeteel on muutumas järjest pingelisemaks. Seetõttu esitas Euroopa Komisjon eile hulga meetmeid, mida ELi liikmesriigid, komisjon ja ELi ametid ning Itaalia saavad võtta viivitamata. Meetmed tulevad arutlusele homme Tallinnas toimuval justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
29/06/2017

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku laiendada suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) rolli olemasolevate ja uute infosüsteemide juhtimisel, et tagada ametile piisavad volitused tegelemaks rännet ja turvalisust puudutavate probleemidega Euroopa tasandil.

Kategooria:
EL lahtiseletatuna, Teadus ja tehnoloogia
29/06/2017

Austatud president, lugupeetud peaminister, eesistuja Tusk, daamid ja härrad 

Tere õhtust! 

Mul on suur rõõm olla koos teiega siin Tallinnas, et anda avalöök Eesti esimesele eesistumisele Euroopa Liidu Nõukogus. Seda on tulnud kaua oodata, kuid tean juba praegu, et see oli ootamist väärt. 

Kategooria:
EL lahtiseletatuna
28/06/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna aruteludokumendi, milles käsitletakse erinevate Euroopa tulevikustsenaariumide mõju ELi eelarvele.

Kategooria:
Majandus, rahandus ja maksustamine
26/06/2017

Mul on väga hea meel, et 23. juunil 2017 otsustas Euroopa Komisjon eraldada kahele Rail Balticu projektile peaaegu pool miljardit eurot. See on märkimisväärne summa, võttes arvesse, et kokku jagati 152 projekti vahel ära 2,7 miljardit eurot. Rail Baltic on osa üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T) kuuluvast Põhjamere-Balti koridorist. Euroopa ühendamise rahastu kolmandas taotlusvoorus oli konkurents väga tihe ning esitatud projektide arv ületas oluliselt olemasolevad rahalised vahendid. Seda arvestades olen väga rahul, et Rail Baltic sai Euroopa ühendamise rahastust nii suure summa – veidi rohkem kui kuuendiku kogu taotlusvoorus jagatud rahast. 

Kategooria:
Ettevõtlus, Piirkonnad ja kohalik areng, Transport ja reisimine
20/06/2017

ÜRO ülemaailmse põgenike päeva puhul esitles Euroopa Komisjon täna ELi mittekuuluvate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks loodud vahendit.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
14/06/2017

Alates homsest, 15. juunist 2017, ei kohaldata Euroopa Liidus enam rändlustasusid. Euroopa Liidu olemust iseloomustab inimeste kokkuviimine ja nende elu kergemaks tegemine. Rändlustasude kadumine on tõeline Euroopa edulugu.

Kategooria:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
13/06/2017

Täna esitas Euroopa Komisjon neli eduaruannet Euroopa rände tegevuskava raames võetud meetmete kohta, mille eesmärk on rändevoo stabiliseerimine ja välispiiride parem kaitse. Enamik liikmesriike on näidanud, et ümberpaigutamine on poliitilise tahte korral võimalik. Seepärast õhutab komisjon neid liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, astuma samme oma õiguslike kohustuste täitmiseks ning kava elluviimisesse ausa ja proportsionaalse panuse andmiseks. Ühtlasi kutsub komisjon veel kord üles kiirendama Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevusvalmidusse viimist. Samuti selgub komisjoni tänasest aruandest, et ELi ja Türgi kokkuleppe rakendamine annab jätkuvalt tulemusi –  ebaseaduslikud piiriületused Kreekasse on vähenenud ning üle 6000 Süüria põgeniku on Euroopasse ümber asustatud. Eestisse on ümber paigutatud 130 ja ümber asustatud 20 inimest.

Kategooria:
Õigus ja kodanike õigused

Pages