Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/elurikkuse-strateegia-ning-strateegia-%E2%80%9Etalust-taldrikule%E2%80%9C_etElurikkuse strateegia ning strateegia „Talust taldrikule“.

Elurikkuse strateegia ning strateegia „Talust taldrikule“.
copyright

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu kaks teineteist täiendavat strateegiat: uue elurikkuse strateegia ning strateegia „Talust taldrikule“, mille eesmärk on  töötada ühiselt ja loodust säästes konkurentsivõimelise ja kestliku tuleviku nimel.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Põllumajandus, kalandus ja toiduained

/estonia/file/euroopa-poolaasta-kevadpaketi-soovitused-2020_etEuroopa poolaasta kevadpaketi soovitused 2020.

Euroopa poolaasta kevadpaketi soovitused 2020.
copyright

Komisjon esitas täna riigipõhised soovitused, milles antakse kõigile ELi liikmesriikidele koroonaviiruse pandeemia kontekstis majanduspoliitilisi suuniseid, keskendudes pandeemiast tulenevatele kõige pakilisematele probleemidele ja kestliku majanduskasvu taastamisele.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/koroonaviirusega-seotud-h%C3%A4davajalikud-teadusuuringud-ja-innovatsioon_etKoroonaviirusega seotud hädavajalikud teadusuuringud ja innovatsioon.

Koroonaviirusega seotud hädavajalikud teadusuuringud ja innovatsioon.
copyright

Komisjon eraldas teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020“ veel 122 miljonit eurot koroonaviirusega seotud hädavajalikeks uuringuteks. Uus projektikonkurss on osa komisjoni lubadusest panustada 1,4 miljardit eurot koroonaviirusele ülemaailmse reageerimise algatusse, mille president Ursula von der Leyen 4. mail 2020 käivitas.

Teema: Ettevõtlus, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/suunised-ohutu-reisimise-taastamiseks-ja-turismi-elavdamiseks_etSuunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks

Suunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks
copyright

Komisjon esitas suuniste ja soovituste paketi, et aidata liikmesriikidel kaotada järk-järgult reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtetel taas tööle hakata, järgides vajalikke tervisekaitse abinõusid. Samuti on suuniste eesmärk aidata ELi turismisektoril pandeemiast taastuda.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/koroonaviiruse-ravi-ja-diagnostika-toetus_etKoroonaviiruse ravi ja diagnostika toetus

Koroonaviiruse ravi ja diagnostika toetus
© Adobe stock, REDPIXEL 2018

Täna teatas komisjon, et ELi avaliku ja erasektori partnerluses rakendatava innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) märtsis välja kuulutatud kiireloomulise projektikonkursi raames valiti välja kaheksa suuremahulist teadusprojekti, mille eesmärk on välja töötada koroonaviiruse ravi- ja diagnostikavõimalusi.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/euroopa-p%C3%A4ev_eteuroopa päev

euroopa päev
© Euroopa Liit
09/05/2020

Tänavune Euroopa päev on oluline verstapost Euroopa Liidu ajaloos: möödub 70 aastat Schumani deklaratsioonist, mida peetakse Euroopa Liidu sünnitunnistuseks.

9. mail 1950 pidas tollane Prantsusmaa välisminister Robert Schuman kõne, milles kutsus üles solidaarsusele ning tuli välja ideega alustada uut liiki poliitilist koostööd Euroopas, mis muudaks sõja siinsete rahvaste vahel mõeldamatuks.

Teema: EL lahtiseletatuna

/estonia/file/eli-reisimise-piirangud-15-juunini_etELi reisimise piirangud 15. juunini

ELi reisimise piirangud 15. juunini
copyright

Komisjon kutsus täna Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike üles pikendama mittehädavajaliku ELi reisimise ajutist piirangut veel 30 päeva võrra, kuni 15. juunini. Kuigi mõned ELi liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid valmistuvad  piirangute leevendamiseks, on olukord nii Euroopas kui ka kogu maailmas endiselt ebakindel.

Teema: Transport ja reisimine

/estonia/file/euro-sularaha_eteuro sularaha

euro sularaha
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas täna uusi samme, millega tugevdatakse veelgi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust.

Komisjon on avaldanud põhjaliku ja mitmekülgse tegevuskava, mis koosneb konkreetsetest meetmetest, mida komisjon kavatseb järgmise 12 kuu jooksul võtta. Meetmetega soovitakse parandada selles valdkonnas kehtivate ELi õigusnormide järelevalvet ja kooskõla ning tagada nende parem täitmine. Uue tegevuskavaga tahetakse kõrvaldada võimalikud lüngad ja puudused ELi õigusnormides.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/majandusprognoos-kevad-2020_etmajandusprognoos kevad 2020

majandusprognoos kevad 2020
© Euroopa Liit

Koroonaviiruse pandeemia annab üleilmsele ja ELi riikide majandusele ränga hoobi, millel on ülimalt tõsised sotsiaal-majanduslikud tagajärjed. Hoolimata nii ELi kui ka riiklikul tasandil kiiresti võetud ulatuslikest poliitikameetmetest elab ELi majandus sel aastal läbi enneolematu languse.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

/estonia/file/koroonaviiruse-%C3%BClemaailmne-t%C3%B5kestamine-0_etKoroonaviiruse ülemaailmne tõkestamine

Koroonaviiruse ülemaailmne tõkestamine
© Euroopa Liit

Tänasel koroonaviiruse ülemaailmsele tõkestamisele pühendatud abistajate konverentsil kogus komisjon rahastajatelt lubadusi 7,4 miljardi euro (8 miljardi dollari) eraldamiseks, sealhulgas 1,4 miljardit eurot ELi eelarvest. See on lähedal esialgsele eesmärgile koguda 7,5 miljardit eurot ja on hea lähtepunkt täna algavale ülemaailmsele rahakogumiskampaaniale. Eesmärk on koguda piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada koroonaviiruse diagnostika, ravi ja vaktsiinide ühine arendamine ja üleilmne kasutuselevõtt.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

Pages