• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

investeu_2
19/06/2018

Euroopa Komisjon uuendab täna algatust „Teaduse tipptaseme saavutamine“, et jätkata sihipärase toetuse ja eksperdinõu pakkumist innovatsiooni edendamises maha jäänud piirkondadele.

Teema:
Piirkonnad ja kohalik areng, Teadus ja tehnoloogia
euroopa_paev_foto_raul_mee-3568
14/06/2018

Täna avaldatud uue Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab enamik inimesi Euroopa Liidus, et Euroopa majandusolukord on hea ja nad on tulevikus suhtes optimistlikud. Usaldus liidu vastu kasvab ja toetus majandus- ja rahaliidule on saavutanud kõrgeima taseme. Ühisraha eurot toetatakse kõige enam Eestis.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng
securityunion
13/06/2018

Komisjon teeb ettepaneku ELi järgmises pikaajalises eelarves (2021–2027) julgeolekuvaldkonna rahastamist märkimisväärselt suurendada – 3,5 miljardilt eurolt 4,8 miljardi euroni.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Õigus ja kodanike õigused
defenceeu
13/06/2018

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi strateegilist sõltumatust, tugevdada ELi suutlikkust eurooplasi kaitsta ja muuta EL arvestatavamaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
migrationeu
13/06/2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi järgmises pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027 rände ja piirihalduse rahastamist peaaegu kolm korda – 34,9 miljardi euroni, võrreldes eelmise perioodi 13 miljardiga.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
horizoneu_1
07/06/2018

Seoses Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarvega aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku eraldada teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 100 miljardit eurot.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
digital
06/06/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua uus digitaalse Euroopa programm ja investeerida 9,2 miljardit eurot, et ELi järgmine pikaajaline eelarve aastateks 2021–2027 oleks valmis digitaalvaldkonna üha suuremateks väljakutseteks.

Teema:
Ettevõtlus, Teadus ja tehnoloogia
bg_sofiametro1_lightfilters
06/06/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku jätkata ELi uuel eelarveperioodil (2021–2027) Euroopa ühendamise rahastu rakendamist ja kinnitada uueks eelarveks 42,3 miljardit eurot, et toetada investeeringuid üleeuroopalistesse taristuvõrkudesse transpordisektoris (30,6 miljardit eurot), energiasektoris (8,7 miljardit eurot) ja digitaalsektoris (3 miljardit eurot). See tähendab 47% kasvu võrreldes käesoleva eelarveperioodiga.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine
investeu_2
06/06/2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua ELi järgmiseks pikaajaliseks eelarveperioodiks 2021–2027 InvestEU programm, mis koondab mitmesuguseid olemasolevaid finantsprogramme ja laiendab Euroopa investeerimiskava (nn Junckeri kava) edukat mudelit.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
LIFE
01/06/2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada keskkonna- ja kliimameetme programmi LIFE rahastamist ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastatel 2021-2027 ligi 60 % võrra.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

Pages