• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

rahvas
19/02/2019

Täna esitleti Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit,  milles lisaks institutsioonide usaldusväärsusele käsitletakse ka Eesti inimeste väärinfotaju ja usaldust meedia vastu.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng
EIB ja Elcogen allkirjastamine 2019
08/02/2019

Euroopa Investeerimispank (EIP) allkirjastas täna Tallinnas Ülemiste City ärilinnakus Eesti ettevõttega Elcogen 12 miljoni eurose kvaasikapitalilaenu lepingu. Elcogen on esimene Baltimaade ettevõte, kes saab laenu novaatoritele mõeldud ELi rahastamisalgatusest InnovFin. Algatust rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, täpsemalt InnovFini energiavaldkonna näidisprojektide programmist.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
Euroopa majandusprognoos 2019
07/02/2019

Prognooside kohaselt kasvab Euroopa majandus ka 2019. aastal, see tähendab seitsmendat aastat järjest. Kasvu prognoositakse kõikides liikmesriikides. Samas peaks kasvutempo võrreldes viimaste aastate hoogsa arenguga üldiselt aeglustuma, kusjuures edasisi väljavaateid varjutab suur ebakindlus.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
Juvenes Translatores 2018
04/02/2019

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja iga-aastase tõlkevõistluse Juvenes Translatores“ võitjad. Eesti õpilaste seas osutus parimaks noortõlkijaks Liisa-Maria Komissarov Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Liisa-Maria õpib 11. klassis ning võistlusteksti tõlkis ta inglise keelest eesti keelde. Lisaks võõrkeeltele huvitub Liisa-Maria ajaloost ning armastab lugeda ja teatris käia. Ta on õppinud ka rootsi, vene, prantsuse ja ladina keelt. Žüriile avaldas muljet Liisa-Maria sorav sõnakasutus ja hea emakeeleoskus, samuti oskus teksti sisu koos emotsioonidega edasi anda. „Tõlkimiseks ette antud tekst oli väga huvitav ja nüansirikas ning olen tänulik sellise võimaluse eest ennast proovile panna,“ ütles värske võitja.

pass
23/01/2019

Euroopa Komisjon esitas täna esimese põhjaliku aruande investoritele kodakondsuse või elamisloa andmise kavade kohta ELi liikmesriikides. Aruandes tutvustatakse kavasid ning kirjeldatakse ohte, mis nendega kaasnevad eelkõige seoses julgeoleku, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja korruptsiooniga. Samuti leitakse, et kavade läbipaistmatus ning koostöö puudumine liikmesriikide vahel süvendab ohte veelgi.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine
digiretsept
21/01/2019

Alates tänasest saavad Soome patsiendid kasutada oma koduriigis väljastatud digiretsepti ka Eesti apteekides ja osta ravimeid, mida arst on neile Soomes elektrooniliselt välja kirjutanud.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid
euro
15/01/2019

Komisjon algatas täna arutelu otsustusprotsessi reformimise üle ELi maksupoliitika valdkondades, milles praegu on kokkuleppele jõudmiseks vaja liikmesriikide ühehäälset otsust. Seda ühehäälsust ei ole väga oluliste maksualgatuste puhul sageli võimalik saavutada, mis võib põhjustada kulukaid viivitusi ja mille tulemusena võidakse vastu võtta poliitikameetmed, mis ei ole optimaalsed.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
euroraha
19/12/2018

1. jaanuaril 2019 saab Euroopa ühisraha euro 20aastaseks. Täpselt 20 aastat tagasi, 1. jaanuaril 1999, fikseerisid 11 ELi riiki pöördumatult oma valuutakursid, võtsid vastu ühise, Euroopa Keskpanga hallatava rahapoliitika ning lasid käibele euro.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
Tehisintellekt
07/12/2018

2018. aasta aprillis vastu võetud tehisintellekti strateegia elluviimiseks esitab komisjon täna liikmesriikidega ühiselt koostatud kava, mille eesmärk on edendada tehisintellekti arendamist ja kasutamist Euroopas.

Teema:
Teadus ja tehnoloogia
Võitlus väärinfo vastu
05/12/2018

Euroopa Liit esitleb täna tegevuskava, millega tõhustatakse võitlust väärinfo vastu Euroopas ja mujal. Tegevuskava on vaja demokraatia ja avaliku arutelu kaitseks, pidades eelkõige silmas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, aga ka mitmes liikmesriigis 2020. aastani toimuvaid riiklikke ja kohalikke valimisi.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Teadus ja tehnoloogia

Pages