• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

tervis
23/11/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna ELi liikmesriikide tervisesüsteemide süvaanalüüsid, milles käsitletakse rahvastiku tervist ja olulisi riskitegureid, samuti tervisesüsteemi tõhusust, kättesaadavust ja kohanemisvõimet igas ELi liikmesriigis. Komisjoni hinnangul on Eesti elanike terviseseisund paranenud ja on kiiresti lähenemas ELi keskmistele näitajatele.

Kategooria:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid
rescEU
23/11/2017

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja uued ambitsioonikad kavad, et tugevdada Euroopa suutlikkust reageerida loodusõnnetustele.

Kategooria:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid
A deeper and fairer Economic and Monetary Union: the euro symbol formed from coins
22/11/2017

Euroopa Komisjon tutvustas täna ELi majanduslikke ja sotsiaalseid prioriteete eelolevaks aastaks, esitas soovitused euroala majanduspoliitika kohta ning euroala riikide eelarvekavade hindamise tulemused. Eesti 2018. aasta eelarvekava on ELi eelarvereeglitega üldjoontes kooskõlas.

Kategooria:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
organic food in EU
21/11/2017

Euroopa Liidu liikmesriigid otsustasid eile toetada käesoleva aasta juunis Euroopa Parlamendiga saavutatud kokkulepet mahepõllumajandusliku tootmise ja mahetoodete märgistamise uute eeskirjade kohta, mis pärast lõplikku vastuvõtmist jõustuvad 1. jaanuaril 2021. See annab tootjatele, ettevõtjatele ja kaubanduspartneritele piisavalt aega uue raamistikuga kohanemiseks.

Kategooria:
Ettevõtlus, Põllumajandus, kalandus ja toiduained
teacher_class_eu_calendar.jpg
20/11/2017

Euroopa Komisjon korraldab 20.–24. novembrini teise Euroopa kutseoskuste nädala, mille eesmärk on innustada inimesi avastama, kasutama ja täiustama oma andeid ja oskusi kutsehariduse ja -õppe kaudu. Julgustada inimesi valima kutseharidus esimeseks astmeks oma karjääriredelil on üks kümnest põhimeetmest, mille komisjon pakkus välja 2016. aasta juunis esitatud Euroopa uues oskuste tegevuskavas

Kategooria:
Kultuur, haridus ja noored
Migratsioon
15/11/2017

Euroopa Komisjoni ja ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja täna avaldatud aruande kohaselt on ebaseaduslikud piiriületused peamistel rändeteedel 2017. aastal vähenenud 63% ning ühised jõupingutused ELi välispiiride valvamiseks, koostööks partnerriikidega ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisel, rändajate kaitse parandamiseks ja inimsmugeldajate vastu võitlemiseks on tulemuslikud.

Kategooria:
Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
Konverentsi avas peaminister Jüri Ratas.
14/11/2017

14.–15. novembril toimub Tallinnas selleaastane julgeoleku-uuringute konverents (SRE2017), mille korraldab Euroopa Komisjon koostöös Eesti Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumiga. Konverents toimub Eesti julgeoleku-uuringute, -innovatsiooni ja -hariduse ürituse raames. 

Kategooria:
Teadus ja tehnoloogia
haridus_ja_koolitus
09/11/2017

Komisjoni täna avaldatud haridus- ja koolitusvaldkonna 2017. aasta ülevaade näitab, et liikmesriikide haridussüsteemid on muutunud kaasavamaks ja tõhusamaks. Kui ELi puhul tervikuna tuuakse põhiprobleemina esile haridusalaste saavutuste suur sõltuvus õpilaste sotsiaal-majanduslikust taustast, siis Eesti puhul on murekohaks haridussüsteemist varakult lahkunute osakaal.

Kategooria:
Kultuur, haridus ja noored
economy
09/11/2017

Täna avaldatud sügisese majandusprognoosi kohaselt küündib käesoleval aastal majanduskasv ELis tervikuna 2,3%-ni (kevadprognoosi kohaselt 1,9%) ning Eestis 4,4%-ni (kevadprognoosi kohaselt 2,3%).

Kategooria:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
Transport
08/11/2017

Euroopa Komisjon pakkus täna välja uute sõidu- ja veoautode keskmise CO2-heitega seotud uued eesmärgid, mis hakkavad kehtima vastavalt 2025. ja 2030. aastal. Komisjoni ettepaneku eesmärk on kiirendada üleminekut vähese heitega ja heitevabadele sõidukitele ning kindlustada ELi juhtrolli selles valdkonnas. Uute sõidu- ja veoautode keskmised CO2-heited peavad olema 2030. aastal 30% väiksemad kui 2021. aastal.

Kategooria:
Ettevõtlus, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

Pages