• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/mets_etmets

mets
© Raigo Pajula

Eestit puudutavatest rikkumismenetlustest neli on seotud keskkonna ja jäätmekäitlusega ning üks küberkuritegevuse vastase võitlusega.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/nextgen_etnextgen

nextgen
© Euroopa Liit

Komisjon tegi täna ettepaneku ELi 2022. aasta eelarve kohta summas 167,8 miljardit eurot, millele lisandub hinnanguliselt 143,5 miljardit eurot toetusi taasterahastust „NextGenerationEU“. Eelarve ja taasterahastu kombineeritud vahenditega kaasatakse märkimisväärsed investeeringud, et elavdada majanduse taastumist, tagada kestlikkus ja luua töökohti. Esikohale seatakse rohe- ja digipööret toetavad kulutused, et muuta Euroopa vastupidavamaks ja tulevikukindlamaks.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/ellippnaine_etEL_lipp_naine

EL sümboolika
© Euroopa Liit

Komisjon esitles täna Euroopa digiidentiteeti, mis on mõeldud kõigile ELi kodanikele ja residentidele ning ELis asuvatele ettevõtetele. Üheainsa nupuvajutusega oma telefonis on kodanikel võimalik Euroopa nn digiidentiteeditasku kaudu oma isikut tõendada ja elektroonilisi dokumente jagada. See võimaldab ligipääsu internetiteenustele oma riikliku digiidentiteedi abil, mida tunnustatakse kogu Euroopas. Ülisuurtelt platvormidel nõutakse, et nad aktsepteeriksid Euroopa digitasku kasutamist näiteks vanuse tõendamiseks. Euroopa digitasku kasutamine jääb alati kasutaja otsustada.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/euromajandusjpg_eteuro_majandus.jpg

euro_majandus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas täna Euroopa poolaasta kevadpaketti, milles keskendutakse eelarvesuuniste andmisele liikmesriikidele ajal, mil nad jätkavad oma majanduse järkjärgulist taasavamist. Suuniste eesmärk on aidata liikmesriikidel tagada majanduse taastumine ja kasutada parimal võimalikul viisil ära taaste- ja vastupidavusrahastut, mis on taasterahastu „NextGenerationEU“ peamine rahastamisvahend.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/schengen_etSchengen

Schengen
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon esitles täna uut strateegiat Schengeni vaba reisimise ala tugevdamiseks ja vastupidavuse suurendamiseks.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Piirkonnad ja kohalik areng

/estonia/file/toend-1_ettoend

toend
© Euroopa Liit

Täna on ELi COVIDi digitõend jõudnud veel ühe olulise verstapostini. ELi tasandil võetakse kasutusele tehniline süsteem, mis võimaldab tõendeid turvaliselt ja eraelu puutumatust toetaval viisil kontrollida. Komisjon tegi ettepaneku ELi tõendi kohta, et sel suvel oleks jälle võimalik ohutult reisida. ELi COVIDi digitõend on tasuta, turvaline ja kättesaadav kõigile. Digitaalselt või paberil kättesaadav tõend märgib, et isik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema test on olnud negatiivne või ta on nakkusest tervenenud.

/estonia/file/lennukgloobus_etlennuk_gloobus

reisimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada nõukogu soovitust, mis käsitleb ELis COVID-19 pandeemiale reageerimisel kehtestatud vaba liikumise piirangute koordineerimist.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/loov-euroopa_etloov euroopa

loov euroopa
© Euroopa Liit

Komisjon otsustas täna toetada kultuuri- ja loomesektorit Euroopas ja mujal järgmise seitsme aasta jooksul 2,4 miljardi euroga, mis on varasemaga võrreldes 63% rohkem.

Teema: Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/stronger-together_etstronger together

stronger together
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon eraldas täna 12 ELi liikmesriigile TERA rahastust rahalise toetuse seitsmenda väljamaksena 14,137 miljardit eurot. Esimest korda sai toetust ka Eesti – 230 miljonit eurot. Lisaks sai tänase tehingu raames Belgia 2 miljardit, Bulgaaria 511 miljonit, Küpros 124 miljonit, Kreeka 2,54 miljardit, Hispaania 3,37 miljardit, Itaalia 751 miljonit, Leedu 355 miljonit, Läti 113 miljonit, Malta 177 miljonit, Poola 1,56 miljardit ja Portugal 2,41 miljardit.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/vaktsiinid_etvaktsiinid

vaktsiinid
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon allkirjastas täna kolmanda lepingu ravimifirmadega BioNTech ja Pfizer, reserveerides kõikide ELi liikmesriikide nimel 1,8 miljardit lisadoosi ajavahemikuks 2021. aasta lõpust kuni 2023. aastani. Leping võimaldab osta 900 miljonit doosi olemasolevat vaktsiini ja viirusevariantidele kohandatud vaktsiini (vajaduse korral ja kui see on heaks kiidetud). Samuti on võimalus osta veel 900 miljonit lisadoosi.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

Pages