• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

brexit
27/03/2019

Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Peale korduvat lahkumisleppe tagasilükkamist Briti parlamendi poolt leppis Euroopa Ülemkogu 10. aprillil kokku uues Brexiti tähtajas, milleks on 31. oktoober 2019.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng, Välissuhted RSS
noored arvuti taga
16/04/2019

Täna algatab Euroopa Komisjon arutelu selle üle, kuidas muuta otsustusprotsess sotsiaalvaldkonnas ELi tasandil tõhusamaks.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
„Event Horizon Telescope“ raames tehtud kujutis mustast august
10/04/2019

Euroopa Komisjon avaldab täna esimese kujutise mustast august, mis on tehtud ülemaailmse teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ raames, kuhu on kaasatud ELi rahastatud teadlased. See suur avastus annab esimese otsese visuaalse tõendi mustade aukude olemasolu kohta ja avardab nüüdisteaduse piire.

Teema:
Teadus ja tehnoloogia
õigusriik
03/04/2019

Täna esitatud teatises vaadatakse läbi olemasolevad vahendid, mida saab kasutada liidus õigusriigi jälgimiseks, hindamiseks ja kaitsmiseks. Samuti heidetakse pilk möödunud aastate kogemustele, selleks et alustada Euroopas laiemat arutelu selle üle, kuidas saaks õigusriiki veel tugevdada. Kogemused on näidanud eeskätt seda, et õigusriiki tuleb paremini edendada, õigusriigi põhimõtete rikkumise risk varakult ära hoida ning tulemuslikult reageerida, kui sellised probleemid liidus tekivad.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused
Mobile 5G
27/03/2019

Viienda põlvkonna ehk 5G-võrgud on tulevikus meie ühiskonna ja majanduse toes, mis ühendab miljardeid objekte ja süsteeme, muu hulgas sellistes elutähtsates sektorites nagu energeetika, transport, pangandus ja tervishoid, samuti tööstuslikud juhtsüsteemid, mis edastavad tundlikku teavet ja toetavad turvasüsteeme. Kuna digitaristuid ja 5G-võrke kasutatakse üha enam ka näiteks valimiste puhul, on vaja kõrvaldada selle tehnoloogia nõrgad kohad. Seega on komisjoni soovitused mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel eriti asjakohased.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
Teatis Brexiti ettevalmistamise kohta
25/03/2019

Kuna võimalus, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 12. aprillil kokkuleppeta, muutub järjest tõenäolisemaks, viis Euroopa Komisjon täna lõpule oma ettevalmistused kokkuleppeta stsenaariumiks.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Õigus ja kodanike õigused
EUDefence
19/03/2019

Euroopa Komisjon võttis täna vastu tööprogrammid ühiste kaitsetööstusprojektide kaasrahastamiseks 2019.–2020. aastal kogusummas kuni 500 miljonit eurot. Lisaks on kaitseuuringutealaste koostööprojektide toetamiseks 2019. aastal ette nähtud veel 25 miljonit eurot. Täna kuulutati välja vastavad projektikonkursid.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
Erakonnad ja EL
28/02/2019

Pühapäeval, 3. märtsil otsustab Eesti rahvas, milline saab olema järgmine parlamendi koosseis ning Eesti poliitiline suund järgmistel aastatel. Euroopa Komisjoni Eesti esindus vaatas üle kandideerivate erakondade valimisprogrammid ning koostas ülevaate erakondade seisukohtadest erinevates EL küsimustes.

Teema:
EL lahtiseletatuna
euro_majandus
27/02/2019

Euroopa Komisjon rõhutas täna oma iga-aastases liikmesriikide majandus- ja sotsiaalolukorra hinnangus, kui oluline on suurendada investeeringuid ning rakendada vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja hästi läbimõeldud reforme.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
rahvas
19/02/2019

Täna esitleti Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit,  milles lisaks institutsioonide usaldusväärsusele käsitletakse ka Eesti inimeste väärinfotaju ja usaldust meedia vastu.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng

Pages