• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

tehisintellekt_tervis
25/04/2018

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud andmete kättesaadavuse parandamiseks Euroopa Liidus, tuginedes varasematele algatustele, millega soodustati isikustamata andmete vaba liikumist digitaalsel ühtsel turul.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia
kuritegevus
18/04/2018

Euroopa Komisjon astub täna täiendavaid samme, et veelgi piirata terroristide ja kurjategijate tegutsemisvabadust, võttes neilt kuritegude kavandamiseks, rahastamiseks ja toimepanemiseks vajalikud vahendid.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused
Laienemine
17/04/2018

Euroopa Komisjon võttis täna vastu oma iga-aastase laienemispaketi, mis sisaldab seitset individuaalset riigiaruannet Lääne-Balkani partnerite ja Türgi kohta, ja soovitas tehtud edusammude põhjal alustada läbirääkimisi Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga.

car-accident
10/04/2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud liiklusohutusstatistika kohaselt kaotas 2017. aastal Euroopa Liidu teedel elu 25 300 inimest, mis on 300 võrra vähem kui 2016. aastal (‑2%) ja 6200 võrra vähem kui 2010. aastal (–20%). Eestis oli liiklussurmade arv 2017. aastal aga koguni 32% väiksem kui 2016. aastal ning ajavahemikus 2010–2017 on liiklussurmade arv Eestis vähenenud 39%.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Transport ja reisimine
investment
10/04/2018

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) on käivitanud üleeuroopalise riskikapitali fondifondide programmi (VentureEU), et hoogustada investeerimist innovaatilistesse idu- ja kasvufirmadesse kõikjal Euroopas.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
digital_day 2018
09/04/2018

Homme Brüsselis toimuval digipäeval kohtuvad Euroopa Komisjoni kutsel ministrid, ELi riikide, tööstuse, teadusringkondade ja kodanikuühiskonna esindajad, et soodustada koostööd tehisintellekti, plokiahela, e-tervise ja innovatsiooni valdkonnas.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored, Teadus ja tehnoloogia
Belgia politsei terrorismi vastase harjutuse demonstratsioon
28/03/2018

Täna esitatud tegevuskavas määratakse kindlaks terve rida operatiivmeetmeid, et kõrvaldada sõjaväelist liikuvust takistavad füüsilised, menetluslikud või regulatiivsed tõkked.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Piirkonnad ja kohalik areng
digital
21/03/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uued eeskirjad, et tagada digitaalvaldkonna äritegevuse õiglane ning majanduskasvu soodustav maksustamine ELis. Nende meetmetega võtaks EL üleilmse juhtrolli nüüdisaegsele majandusele ja digitaalajastule sobivate maksuseaduste väljatöötamises.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
wifi4EU
20/03/2018

Euroopa Komisjon avas täna WiFi4EU veebiportaali. Kõiki Euroopa omavalitsusüksusi kutsutakse nüüd end registreerima enne mai keskele kavandatud esimest projektikonkurssi, mille raames saab taotleda ELi rahastust tasuta WiFi levialade rajamiseks.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused, Piirkonnad ja kohalik areng
viisapoliitika
14/03/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku reformida ELi ühist viisapoliitikat, et viia eeskirjad vastavusse muutuvate julgeolekuprobleemide, rändega seotud väljakutsete ja tehnoloogia arengust tulenevate uute võimalustega.

Teema:
Transport ja reisimine

Pages