• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

Teatis Brexiti ettevalmistamise kohta
19/07/2018

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles kirjeldatakse käimasolevat tööd, et olla valmis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kõigiks võimalikeks lõpptulemusteks.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Välissuhted RSS
Euroopa investeerimiskava
18/07/2018

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp on täitnud lubaduse tuua Euroopa investeerimiskava ehk nn Junckeri kava alusel majandusse 315 miljardi euro väärtuses lisainvesteeringuid. Euroopa Liidu eelarvegarantii ja EIP grupi omavahenditega tagatuna on heaks kiidetud 898 tehingut, mis peaksid 28 liikmesriigis kaasama investeeringuid mahus 335 miljardit eurot.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
majanduskasv
12/07/2018

Euroopa Komisjoni suvise majandusprognoosi kohaselt peaks 2018. ja 2019. aastal nii ELis kui ka euroalal jätkuma jõuline kasv, olles sel aastal 2,1% ja järgmisel 2%. Eesti hoogne majanduskasv, mis 2017. aastal küündis koguni 4,9%-ni, aeglustus 2018. aasta esimeses kvartalis oodatust kiiremini. Selle peamine põhjus oli investeeringute ja ekspordi kasvu pidurdumine. 2018. aastal peaks Eesti SKP reaalkasv olema 3,5% ning 2019. aastal sisenõudluse vähenemise ja välismajanduskeskkonna väljavaadete halvenemise tõttu aeglustuma 2,7%-ni.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
ener_baltics_map
28/06/2018

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki jõudsid täna Brüsselis kokkuleppele poliitilises tegevuskavas, mille eesmärk on  sünkroniseerida Balti riikide elektrivõrgud Euroopa mandriosa võrguga aastaks 2025.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
online shopping
25/06/2018

Täna allkirjastasid neli suurt internetipõhist kauplemiskohta Alibaba (Aliexpressi nimel), Amazon, eBay ja Rakuten-France kohustuse kõrvaldada ohtlikud tooted kiiremini müügist.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
investeu_2
19/06/2018

Euroopa Komisjon uuendab täna algatust „Teaduse tipptaseme saavutamine“, et jätkata sihipärase toetuse ja eksperdinõu pakkumist innovatsiooni edendamises maha jäänud piirkondadele.

Teema:
Piirkonnad ja kohalik areng, Teadus ja tehnoloogia
euroopa_paev_foto_raul_mee-3568
14/06/2018

Täna avaldatud uue Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab enamik inimesi Euroopa Liidus, et Euroopa majandusolukord on hea ja nad on tulevikus suhtes optimistlikud. Usaldus liidu vastu kasvab ja toetus majandus- ja rahaliidule on saavutanud kõrgeima taseme. Ühisraha eurot toetatakse kõige enam Eestis.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng
securityunion
13/06/2018

Komisjon teeb ettepaneku ELi järgmises pikaajalises eelarves (2021–2027) julgeolekuvaldkonna rahastamist märkimisväärselt suurendada – 3,5 miljardilt eurolt 4,8 miljardi euroni.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Õigus ja kodanike õigused
defenceeu
13/06/2018

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi strateegilist sõltumatust, tugevdada ELi suutlikkust eurooplasi kaitsta ja muuta EL arvestatavamaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia
migrationeu
13/06/2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi järgmises pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027 rände ja piirihalduse rahastamist peaaegu kolm korda – 34,9 miljardi euroni, võrreldes eelmise perioodi 13 miljardiga.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Pages