• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

democratic_change
14/02/2018

Euroopa Komisjon tutvustas täna mitut praktilist sammu, mis võiksid muuta Euroopa Liidu töö tõhusamaks ning parandada selle institutsioonide juhte ja Euroopa kodanikke ühendavaid sidemeid. Ettepanekud tulevad arutlusele 23. veebruaril toimuval ELi riigijuhtide mitteametlikul kohtumisel.

Teema:
EL lahtiseletatuna
EL eelarve
14/02/2018

Euroopa Komisjon tutvustas täna erinevaid variante, milline võiks olla uus ja moodne ELi pikaajaline eelarve, mis aitaks ka pärast 2020. aastat tõhusalt liidu eesmärke saavutada. Liikmesriikide juhid arutavad neid oma 23. veebruaril toimuval mitteametlikul kohtumisel.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Majandus, rahandus ja maksustamine
economy
07/02/2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud vaheprognoosi kohaselt ületavad euroala ja ELi majanduskasvunäitajad eelmise aasta prognoose, kuna jätkub liikumine majanduse taastumise faasist kasvufaasi. 

Euroopa kaart
06/02/2018

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu strateegia „Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“, millega kinnitatakse piirkonna tulevikku Euroopas kui geostrateegilist investeeringut ühistel väärtustel põhinevasse stabiilsesse, tugevasse ja ühinenud Euroopasse.  

Teema:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng
Laura Emily Rilanto
02/02/2018

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja iga-aastase tõlkevõistluse Juvenes Translatores“ võitjad. Eesti õpilaste seas osutus parimaks noortõlkijaks Laura Emily Rilanto Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored
tap water
01/02/2018

Euroopa Komisjoni tänase ettepanekuga joogiveedirektiivi läbivaatamise kohta parandatakse joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust ning nähakse ette kodanike parem teavitamine.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused
tervis
31/01/2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku tõhustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist koostööd tervisetehnoloogia hindamisel. Suurema läbipaistvusega tagatakse patsientidele juurdepääs teabele neile kasu tuua võiva uue tehnoloogia kliinilise lisaväärtuse kohta. Hindamiste arvu suurendamine võib muuta tõhusad uuenduslikud tervishoiuvahendid patsientidele kiiremini kättesaadavaks. Liikmesriikide ametiasutused aga saavad riiklikke tervishoiusüsteeme hõlmava poliitika väljatöötamisel lähtuda usaldusväärsematest tõenditest. Peale selle ei pea tootjad enam eraldi arvesse võtma igas eri riigis kohaldatavat korda.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia
Belgia politsei terrorismi vastase harjutuse demonstratsioon
24/01/2018

Euroopa Komisjon esitas täna aruande toimiva julgeolekuliidu rakendamise kohta. Aruandes käsitleti selliseid prioriteetseid teemasid nagu radikaliseerumisvastane võitlus, küberjulgeoleku tugevdamine ja avaliku ruumi kaitse.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused
Plastik
16/01/2018

Täna vastu võetud esimene kogu Euroopat hõlmav plastistrateegia on üks samm ringluspõhisemale majandusele üleminekul. 

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid
tallinna_polutehnikum
22/12/2017

Tallinna Polütehnikum on üks üle kogu Euroopa väljavalitud 33-st koolist, mis tulevad järgmise aasta märtsis Brüsselisse, et rääkida Euroopa institutsioonidele seda, milline roll peaks nende arvates kultuuril olema Euroopa tulevikus. Nad korraldavad ajurünnaku, arutelu ja hääletuse kolme ettepaneku üle, millega Euroopa Liidu institutsioonid arvestavad hiljem oma poliitika kujundamisel.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored

Pages