• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

Tehisintellekt
07/12/2018

2018. aasta aprillis vastu võetud tehisintellekti strateegia elluviimiseks esitab komisjon täna liikmesriikidega ühiselt koostatud kava, mille eesmärk on edendada tehisintellekti arendamist ja kasutamist Euroopas.

Teema:
Teadus ja tehnoloogia
Võitlus väärinfo vastu
05/12/2018

Euroopa Liit esitleb täna tegevuskava, millega tõhustatakse võitlust väärinfo vastu Euroopas ja mujal. Tegevuskava on vaja demokraatia ja avaliku arutelu kaitseks, pidades eelkõige silmas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, aga ka mitmes liikmesriigis 2020. aastani toimuvaid riiklikke ja kohalikke valimisi.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Teadus ja tehnoloogia
Ukraina finantsabi
30/11/2018

Euroopa Komisjon kiitis täna ELi nimel heaks otsuse teha Ukrainale esimene makromajandusliku finantsabi väljamakse 500 miljonit eurot. Seega on EL Ukrainale alates 2014. aastast andnud makromajanduslikku finantsabi kokku 3,3 miljardit eurot, mis on suurim abisumma, mida ühelegi ELi mittekuuluvale riigile on seni makstud.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Välissuhted RSS
DiscoverEU
29/11/2018

Euroopa Komisjon kuulutab avatuks teise DiscoverEU taotlusvooru. Tänasest kuni teisipäeva, 11. detsembri kella 13-ni saavad 18aastased noored taotleda reisipassi, mis annab järgmiseks suveks võimaluse avastada Euroopat.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored, Transport ja reisimine
Kaubanduspoliitikapäev
27/11/2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud kahes uues uuringus tõstetakse esile ELi ekspordi üha suuremat tähtsust töökohtade jaoks Euroopas ja mujal maailmas.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
EE2019
26/11/2018

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring kinnitab, et eurooplased on hästi teadlikud eelseisvate valimiste erilisusest, kuid ootavad meetmeid, mis tagaksid valimiste toimumise õiglasel ja turvalisel moel. Nad soovivad rohkem teavet nii ELi kui ka uute poliitikute kohta. Uuring näitab ka seda, et suuremale osale ELi kodanikest teevad muret võimalikud väärinfo levitamise kampaaniad, isikuandmetega seotud rikkumised ja küberründed.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Õigus ja kodanike õigused
bg_sofiametro1_lightfilters
22/11/2018

Komisjon kirjeldab täna avaldatud teatises, kuidas Euroopa investeerimiskava ehk Junckeri kava on nelja aasta jooksul aidanud taastada Euroopas vajaliku investeeringute taseme.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
Tõlkevõistlus Juvenes Translatores Koidula Gümnaasiumis 2018
22/11/2018

Just praegu astusid võistlustulle Euroopa noored tõlkehuvilised, kes juba üheteistkümnendat korda toimuval tõlkevõistlusel Juvenes Translatores tõlgivad võistlusteksti ühest nende enda valitud ELi ametlikust keelest teise. Sel aastal tõlgivad noored keelehuvilised tekste kultuuripärandi teemal.

Teema:
Kultuur, haridus ja noored
EL_eelarve
21/11/2018

Euroopa Komisjon tutvustas täna ELi 2019. aasta majandus- ja sotsiaalvaldkonna prioriteete, esitas arvamused liikmesriikide eelarvekavade kohta ja kinnitas, et Itaalia eelarvekava ei vasta paljuski stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. Euroopa poolaasta protsessi on esimest korda pärast abiprogrammide lõpetamist kaasatud ka Kreeka.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
Brexit
14/11/2018

Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku Ühendkuningriigi kodanike viisavaba Euroopa Liitu reisimise kohta, juhul kui ka Ühendkuningriik tagab kõigile ELi kodanikele viisavabaduse.

Teema:
EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng

Pages