• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liidu müüdid ja väärinfo

/estonia/file/valeinfojpg_etvale_info.jpg

vale info

Väärinfo ehk valeliku info teadlik levitamine on nii Euroopas kui ka mujal maailmas üha kasvav mure. Näiteks  83% eurooplastest arvab, et võltsuudised ohustavad demokraatiat. Euroopa Liit koos oma liikmesriikidega on hakanud järjest rohkem otsima võimalusi, kuidas väärinfo levikut tõkestada. Euroopa Liit astus esimese suure sammu selleks 2018. aasta detsembris, kui lepiti kokku vastavas tegevuskavas

 

Väärinfoga võitlemine

EUvsDisinfo

Propastop

**********

COVID-19 ja väärinfo

Tervisevaldkonnas levib palju valeteavet ja väärinfot, sealhulgas COVID-19 kohta. On oluline, et kasutaksite COVID-19 puhangu kohta ajakohastatud teabe saamiseks ainult usaldusväärseid allikaid.

Ursula von der Leyen: "Koroonaviiruse kohta ringleb üha enam valeuudiseid, eriti veebis. Valeuudised toituvad ebakindlusest, ärevusest ja kiiresti muutuvast uudistetsüklist. Mõned valeuudised võivad inimest päriselt kahjustada"

Kontrolli fakte ja vaata spetsiaalset koroonaviiruse teemalist väärinfo veebilehte: https://europa.eu/!xX89Bh

10.06.2020 Euroopa Komisjoni pressiteade "EL laiendab võitlust koroonaviiruse kohta leviva väärinfoga"

#COVID19

**********

 

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse tegevus väärinfoga seotud ohtude teadvustamisel avalikkuses:

 

Artiklid (lugemiseks kliki pildil)

Ansip ja Kaljulaid

 

**********

EUROMÜÜDID

Müüt: Euroreeglite tõttu kaob poelettidelt Havarti juust

Fakt: Havarti nime all müüdav juust  peab olema toodetud Taanis ja laagerdatud sealsetes hoidlates, sest seda nime kaitseb geograafiline tähis – toidu kvaliteet ja maitseomadused on tugevalt seotud Taanimaaga. Euroopa Liidus valmistatud toit ja  ja alkoholitooted võivad taotleda vastavale tootenimetusele geograafilise tähise kaitset. Tegemist on seega kvaliteedimärgiga, mis lähtub konkreetse geograafilise piirkonna ajaloolisest eripärast toote valmistamisel ja mille eesmärk on kaitsta toote päritolu ning vältida ebaausat konkurentsi (näitena võib tuua Parma singi). Tooted on lisatud vastavasse registrisse, Eesti toodetest on vastava märgistuse ainsana saanud Estonian Vodka, geograafilist tähist taotleb ka sõir.

Seega Havarti juustu, mis on toodetud Taanis, võib Eesti poelettidel edasi müüa. Eesti tootjatel on võimalus oma sarnane toode ümber nimetada.

 

Müüt: Euroopa Liit tahab keelustada kunstmuruga väljakud

Fakt:

Paljud igapäevases ja kutselises kasutuses olevad tooted sisaldavad ohtralt mikroplasti, millel on kahjulik mõju tervisele ja keskkonnale. Nende hulka kuuluvad oma täitematerjali (ümbertöödeldud kummigraanulid) tõttu ka kunstmuruväljakud. Euroopa Kemikaaliamet on teinud ettepaneku kehtestada selliste toodete suhtes teatavad piirangud, et teha ruumi uutele ja vähem kahjulikele alternatiividele. Kunstmuru keelustamist aga kellelgi plaanis ei ole.

 

Müüt: Euroopa Liit keelab ära krõbedaks küpsetatud kartulid

Fakt:

Kartulite ja paljude teiste toiduainete kuumutamisel liiga kõrgel temperatuuril moodustub nende toiduainete koostisosadest keemiline ühend akrüülamiid, mis võib põhjustada vähki. 2018. aastal jõustus Euroopa Liidus määrus 2017/2158, mille eesmärk on vähendada akrüülamiidi sisaldust toidus. Selleks sätestatakse määruses rida nõudeid, mida tuleb järgida näiteks ka friikartulite valmistamisel. Nõuded puudutavad muu hulgas nii sobiva kartulisordi kui ka küpsetustemperatuuri ja -aja valimist. Samal ajal on määruses öeldud, et küpsetusaega ja temperatuuri tuleb kombineerida nii, et säiliks toidu maitse ja tekstuur ning oleks tagatud selle ohutus. Seega ei keela Euroopa Liit kartulite krõbedaks küpsetamist, vaid tagab, et seda tehakse tervisele ohutul moel.