• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

/estonia/file/mffjpg_etmff.jpg

mff

Selle aasta mais tegi komisjon ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise seitsme aasta jooksul.

05/06/2020

Allolev infoleht annab ülevaate, kuidas jagunevad eurotoetused Eestis aastatel 2021-2027, lugeda saab peaminister Jüri Ratase nägemust, mida tulevane eelarve ja Euroopa taasterahastu Eestile tähendab, tutvuda eurospiigi sõnastikuga ning leida muud kasulikku infot.

(lugemiseks kliki pildil)

Jüri Ratas MFF 

Mitmeaastase finantsraamistiku paketi ettepanekute veebisaitEL eelarve

Meediakajastused

25.05.2020 ERR veebis Kristi Raik: Saksamaa astus ajaloolise sammu. Kas Eesti astub kaasa?

01.06.2020 ERR veebis Keit Kasemets: uus eelarve muudab Eesti ja Euroopa tugevamaks

02.06.2020 Vikerraadio Reporteritund. ELi eelarve 2021-27 ja majanduse taastekava

04.06.2020 Postimees Vivian Loonela: tugi ühisturule - ELi liikmete kindlustunne

07.06.2020 Postimees SELETAJA: Mis on ELi eelarve?

22.06.2020 Välismääraja Euroopa kriisiraha on kokku 2,4 triljonit eurot
 

Pressiteated

27.05.2020 Euroopa Komisjon esitas ettepaneku mahuka taastekava kohta

27.05.2020 Mitmeaastast finantsraamistikku ja rahastamisvahendit Next Generation EU käsitlevad küsimused ja vastused

28.05.2020 ELi taastus- ja vastupidavusrahastust toetatakse majanduse taastamiseks hädavajalikke investeeringuid ja reforme

02.06.2020 Küsimused ja vastused ELi eelarve kohta: ühine põllumajanduspoliitika ja ühine kalanduspoliitika

02.06.2020 Küsimused ja vastused: rescEU ja humanitaarabi uues mitmeaastases finantsraamistikus
 

Teabelehed

ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava

Olulisemad instrumendid, millega toetatakse ELi taastekava

Euroopa taastekava rahastamine
 

Dokumendid

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014-2020

KOMISJONI TEATIS: ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava

Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021-2027

Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU)

Muudetud ettepanek: Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta