Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Brexit

/estonia/file/p0152080019hjpg-0_etp0152080019h.jpg

brexit
© Euroopa Liit

Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Alates 01. veebruar 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu.

27/03/2019

Brexiti saamislugu

23. juunil 2016 toimus Ühendkuningriigis referendum, kus 52% brittidest hääletas EList lahkumise poolt. Üheksa kuud hiljem, 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik ka ametlikult oma soovist EList lahkuda. Käivitati Euroopa Liidu lepingu artikkel 50, millega algasid läbirääkimised Ühendkuningriigi lahkumistingimuste üle Euroopa Liidust ja seati lahkumise kuupäevaks 31. märts 2019. Lahkumistingimuste kinnitamine on Ühendkuningriigis olnud vaevaline ning lahkumistähtaega on mitu korda edasi lükatud. 17. oktoobril 2019 otsustas Euroopa Ülemkogu anda Ühendkuningriigile lisaaega 31. jaanuarini 2020. 12. detsembril 2019 toimunud Suurbritannia erakorraliste parlamendivalimiste tulemusena on oodata, et Ühendkuningriik ratifitseerib lahkumisleppe ning lahkub Euroopa Liidust 31. jaanuari südaöösel.

 

Lahkumisläbirääkimiste käik

Et Ühendkuningriigiga väljaastumise tingimustes kokku leppida, nimetas Euroopa Liidu Ülemkogu (liikmesriikide peaministrid) ELi-poolseks läbirääkijaks Euroopa Komisjoni ja andis komisjonile läbirääkimissuunised (ehk mandaadi). Läbirääkimised Ühendkuningriigiga algasid 19. juunil 2017 ja nende käigus lepiti kokku kõigis "lahutusega" seonduvates küsimustes nagu näiteks finantsteemad, ELi kodanike õigused Ühendkuningriigis ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri küsimus.

18. oktoobril 2019 kinnitas Euroopa Ülemkogu muudetud väljaastumislepingu ja võttis vastu poliitilise deklaratsiooni Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhte kohta. Peale lepingu heakskiitmist briti valitsuse poolt ratifitseeriti see ka Ühendkuningriigi poolt ja Euroopa Parlamendis. Leping jõustub 1. veebruaril 2020 ning seejärel hakkab kehtima üleminekuperiood (kuni 31. detsember 2020), mida on võimalik ühekordselt pikendada. Üleminekuperioodi jooksul peavad Euroopa Liit ja Ühendkuningriik kokku leppima uutes partnerlussuhetes, muu hulgas kaubandus- ja majanduskoostöös, julgeolekus ja kaitsekoostöös.

 

Mis muutub

Kuigi Ühendkuningriik ei ole alates 01. veebruar 2020 enam Euroopa Liidu liikmesriik, kohaldatakse üleminekuperioodi ajal (kuni 2020. aasta lõpuni) Ühendkuningriigis jätkuvalt ELi õigust. Seega jääb Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtete jaoks üleminekuperioodi jooksul kõik samaks - Ühendkuningriik osaleb endiselt Euroopa Liidu tolliliidus ja ühisturul, järgib ühist kaubanduspoliitikat ja kohaldab Euroopa Liidu tollitariife. Ka kehtib üleminekuperioodil Ühendkuningriiki elama, õppima või tööle asuvate Eesti ja teiste Euroopa Liidu kodanike suhtes jätkuvalt Euroopa Liidu õigus. Samal ajal ei osale Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu institutsioonide töös.

 

Tegevused Eestis

Eestis koordineerib siinsete ametkondade tegevusi seoses Ühendkuningriigi lahkumisega EList välisministeerium, kelle kodulehelt leiab Brexitiga kaasnevat praktilist informatsiooni kodanikele, ettevõtjatele, reisijatele ja tudengitele. 

 

Täiendav info:

ELi kodanikud saavad infot tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11, mis töötab kõigist ELi riikidest helistades ja kõigis ELi ametlikes keeltes. 

Veeb: