• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon eraldab 123 miljonit eurot koroonaviiruse uute tüvedega seotud teadusuuringuteks ja innovatsiooniks

/estonia/file/teadus_etteadus

teadus
© Euroopa Liit

Komisjon kuulutas välja uue projektikonkursi, et toetada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ 123 miljoni euroga koroonaviiruse tüvede kiireloomulist uurimist.

07/04/2021

Projektikonkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

  • luua uued ulatuslikud, mitme keskusega ja piirkondlikud või rahvusvahelised (sealhulgas Euroopa piirest väljapoole ulatuvad) kohordid ehk uuringualuste rühmad või laiendada olemasolevaid. Kohordid peaksid aitama kiiresti suurendada teadmisi SARS-CoV-2 ja selle uute tüvede kohta;
  • arendada edasi paljulubavaid SARS-CoV-2/COVID-19 vastaseid ravimeetodeid või vaktsiinikandidaate, mis on juba läbinud kliiniliste uuringute eelkliinilise etapi;
  • toetada teadustaristuid, et kiirendada andmete jagamist ning pakkuda kiiret teadustuge ja eksperditeadmisi koroonaviiruse uute tüvedega võitlemisel ja võimalikeks tulevasteks epideemiateks valmistumisel.

Oodatakse, et edukad konsortsiumid teevad muude asjakohaste algatuste ja projektidega riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil koostööd, et üksteist vastastikku täiendada ning vältida teadusuuringute kattumist.

Taotlusi saab esitada 13. aprillist kuni 6. maini 2021.

 

Lisateave

Taust ja konkursikutsed

ELi teadusuuringud ja innovatsioon koroonaviiruse alal

Komisjoni koroonaviirusele reageerimise veebisait