• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon emiteerib esimesed ELi TERA-võlakirjad

/estonia/file/euro-sularaha_eteuro sularaha

euro sularaha
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon andis ELi TERA-rahastu raames välja 17 miljardi euro väärtuses sotsiaalseid võlakirju, et aidata kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl. Emissioon koosnes kahest võlakirjast: 10 miljardit eurot tagasimaksmistähtajaga 2030. aasta oktoobris ja 7 miljardit eurot tagasimaksmistähtajaga 2040. aastal. Investoritel oli nende kõrge reitinguga väärtpaberite vastu väga suur huvi ja võlakirjad olid enam kui 13 korda üle märgitud, mis tõi kaasa soodsad hinnatingimused mõlemale võlakirjale.

21/10/2020

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Esimest korda ajaloos emiteerib komisjon turul sotsiaalseid võlakirju, et koguda raha, mis aitab hoida inimesi tööl. See enneolematu samm on tingitud praegusest erandlikust olukorrast. Me ei pea paljuks ühtki jõupingutust elatusvahendite tagamiseks Euroopas. Mul on hea meel, et kriisis tugevasti kannatada saanud riigid saavad TERA raames kiiresti toetust.“

Eelarve ja halduse valdkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Johannes Hahn ütles: „Selle tehinguga astus Euroopa Komisjon esimese sammu maailma laenukapitalituru kõrgliiga suunas. Investorite suur huvi ja soodsad tingimused, millega võlakiri emiteeriti, on veel üheks tõendiks suurest huvist ELi võlakirjade vastu. „Sotsiaalse võlakirja“ emissioon on aidanud meelitada ligi investoreid, kes soovivad aidata ELi liikmesriikidel toetada tööhõivet praegusel raskel ajal.“

Mõlemad võlakirjad emiteeriti soodsatel tingimustel, mis viitas suurele huvile. 10-aastase tähtajaga võlakirja hind oli 3 baaspunkti üle vahetustehingute keskmise. 20-aastase tähtajaga võlakirja hind oli 14 baaspunkti üle vahetustehingute keskmise. Lõplikud uue emissiooni preemiad on 10- ja 20-aastaste võlakirjade puhul hinnanguliselt vastavalt 1 baaspunkti ja 2 baaspunkti, kusjuures mõlemad väärtused on trükitud koguseid arvestades äärmiselt piiratud.

Need komisjoni kõigi aegade suurima võlakirjaemissiooni hinnatingimused on atraktiivsed. See on paljulubav algus TERA programmile. Liikmesriigid saavad laenu samadel tingimustel, mille alusel komisjon laenu võtab. (Üksikasjalikum teave tehingu hinna kohta on esitatud siin).

Pangad, kes toetasid Euroopa Komisjoni selle tehingu juures, olid Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura ja UniCredit.

Kogutud vahendid kantakse abisaavatele liikmesriikidele üle laenudena, et aidata neil katta kulusid, mis on otseselt seotud riiklike lühendatud tööaja kavade ja muude sarnaste pandeemiale reageerimiseks võetud meetmete rahastamisega.

Sellega seoses teatas komisjon käesoleva kuu alguses, et ta emiteerib kogu ELi TERA võlakirja summas kuni 100 miljardit eurot sotsiaalsete võlakirjadena, ning võttis vastu sõltumatult hinnatud sotsiaalsete võlakirjade raamistiku.

Taust

Praegu saavad TERA raames rahalist toetust 17 liikmesriiki, et aidata neil kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl. Rahalist toetust saadakse laenudena, mida EL annab liikmesriikidele soodsatel tingimustel.

Need laenud aitavad liikmesriikidel katta kulusid, mis on otseselt seotud riiklike lühendatud tööaja kavade rahastamise ja muude samalaadsete meetmetega, mille riigid on kehtestanud vastuseks pandeemiale, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate toetamiseks. TERA raames võidakse rahastada ka teatavaid töökohal rakendatavaid tervisemeetmeid, et tagada turvaline naasmine tavapärase majandustegevuse juurde.

Liikmesriigid saavad jätkuvalt esitada ametlikke taotlusi TERA raames toetuse saamiseks. Rahastu kogumaht on kuni 100 miljardit eurot ja selle eesmärk on aidata kaitsta pandeemiast mõjutatud töökohti ja töötajaid. Komisjon on juba teinud ettepaneku anda TERA raames 17 liikmesriigile kokku 87,8 miljardit eurot rahalist toetust.

 

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused

Tehniline pressiteade

Sotsiaalsete võlakirjade raamistik

Veebisait TERA kohta

Veebisait ELi laenuvõtmistegevuse kohta