• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon allkirjastas teise vaktsiinilepingu

/estonia/file/covid19_etcovid19

covid19
© Euroopa Liit

Täna pärast Sanofi-GSK ja komisjoni vahelist ametlikku lepingu allkirjastamist jõustus juba teine ravimifirmadega sõlmitud leping. Leping võimaldab kõigil ELi liikmesriikidel osta Sanofi–GSK valmistatud vaktsiini kuni 300 miljonit doosi. Samuti võivad liikmesriigid annetada reserveeritud doose madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele. Koostöös COVID-19 vaktsiini üleilmse kättesaadavuse süsteemiga (COVAX), mis on koostööraamistiku „Access to COVID-19 Tools Accelerator“ vaktsiinidega tegelev haru, püüavad Sanofi ja GSK aegsasti suunata ka olulise osa oma vaktsiinitarnetest madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele.

18/09/2020

Praeguseks on komisjon allkirjastanud lepingu ravifirmaga AstraZeneca ja jätkab sarnaste lepingute arutamist teiste vaktsiinitootjatega (Johnson & JohnsonCureVacModerna ja BioNTech), kellega ettevalmistavad kõnelused on lõppenud.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Pärast suve on mitmes Euroopa riigis taas haiguspuhangud ning ohutut ja tõhusat vaktsiini peetakse üha enam ainsaks võimaluseks, et saada üle pandeemiast ning selle laastavast mõjust majandusele ja ühiskonnale. Tänane teine leping on järjekordne verstapost ELi vaktsiinistrateegias. Nii suurendame oma võimalusi tagada, et ELi ja kogu maailma kodanikud saavad taastada oma igapäevaelu ja tunda end taas ohutult.

Tänast lepingut rahastatakse erakorralise toetuse rahastamisvahendist, millega eraldatakse rahalisi vahendeid võimalike eri liiki ja eri ettevõtjate poolt valmistatud vaktsiine sisaldava portfelli loomiseks.

Sanofi ja GSK töötavad COVID-19 jaoks välja rekombinantse vaktsiini, kasutades mõlema ettevõtja uuenduslikku tehnoloogiat. Sanofi poolt on S-valgu COVID-19 antigeen, mis põhineb rekombinantsel DNA-tehnoloogial. GSK poolt on adjuvandi tehnoloogia (ehk abiaine), mis on pandeemia tingimustes eriti oluline, kuna aitab vähendada ühe doosi jaoks vajamineva vaktsiinivalgu kogust ning võimaldab toota rohkem vaktsiinidoose, aidates seega kaitsta suuremat hulka inimesi. Valgupõhise antigeeni ja adjuvandi kombinatsioon on hästi paigas ja seda kasutatakse mitmes juba täna kättesaadavas vaktsiinis immuunvastuse suurendamiseks. Kombinatsioon aitab suurendada ka tõenäosust, et leitakse tõhus vaktsiin, mida saab toota suurtes kogustes.

Ettevõtjad alustasid I/II faasi uuringutega septembris, 2020. aasta lõpus viiakse läbi III faas. Kui uuringud on edukad ja regulatiivsed kaalutlused seda lubavad, loodavad ettevõtjad vaktsiini kättesaadavaks teha 2021. aasta teiseks pooleks. Kõik turuleviidavad vaktsiinid peavad vastama vajalikele ohutusnõuetele ja läbima Euroopa Ravimiameti teadusliku hindamise, mis on osa ELi müügiloa andmise menetlusest.

Taust

Euroopa Komisjon esitas 17. juunil Euroopa strateegia COVID-19 vastaste tõhusate ja ohutute vaktsiinide väljatöötamise, tootmise ja kasutuselevõtu kiirendamiseks. Saades õiguse osta konkreetse ajavahemiku jooksul kindlaksmääratud arv vaktsiinidoose, rahastab komisjon eelostulepingute alusel osa vaktsiinitootjate esialgsetest kuludest. Eraldatud vahendeid käsitatakse kui sissemakset nende vaktsiinide eest, mille liikmesriigid pärast ära ostavad.

Kuna suurte kulude ja suure ebaõnnestumiste määra tõttu on vaktsiiniarendajate otsus COVID-19 vaktsiini investeerida seotud suure riskiga, võimaldavad need lepingud teha investeeringuid, mida muidu tõenäoliselt ei tehtaks.

Lisateave

ELi vaktsiinistrateegia

Koroonaviirusele reageerimine ELis