• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon kuulutas välja miljardieurose eelarvega rohelise kokkuleppe projektikonkursi keskkonnahoidliku ja digitaalse majanduse hoogustamiseks

/estonia/file/horizon2020_ethorizon2020

horizon2020
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon otsustas täna algatada ühe miljardi euro suuruse eelarvega projektikonkursi teadus- ja innovatsiooniprojektidele, mis reageerivad kliimakriisile ning aitavad kaitsta Euroopa ainulaadseid ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Euroopa rohelise kokkuleppe projektikonkurss, mida rahastatakse programmist „Horisont 2020“ ja mis avatakse homme registreerimiseks, hoogustab Euroopa taastumist koroonaviiruse kriisist, muutes keskkonnahoidlikud väljakutsed innovatsioonivõimalusteks.

17/09/2020

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel sõnas: „Ühemiljardilise eelarvega Euroopa rohelise kokkuleppe projektikonkurss on viimane ja suurim projektikonkurss programmi „Horisont 2020“ raames. See investeering, mis keskendub innovatsioonile, kiirendab õiglast ja jätkusuutlikku üleminekut kliimaneutraalsele Euroopale 2050. aastaks. Kuna me ei soovi, et keegi selles süsteemses muutuses maha jääks, kutsume üles võtma konkreetseid meetmeid, et suhelda kodanikega uudsel viisil ja suurendada muutuste ühiskondlikku tähtsust ja mõju.

See rohelise kokkuleppe projektikonkurss erineb olulistes aspektides varasematest programmi „Horisont 2020“ projektikonkurssidest. Arvestades selles käsitletavate probleemide pakilisust, on eesmärk saavutada lühikeses kuni keskpikas perspektiivis käegakatsutavaid tulemusi, mis võimaldavad samas ka pikaajalisi muutusi.

Projektid peaksid andma käegakatsutavaid tulemusi kümnes valdkonnas.

Kaheksa teemavaldkonda, milles on arvestatud Euroopa rohelise kokkuleppe peamisi töösuundi:

  1. Kõrgemad kliimaeesmärgid: sektoriülesed probleemid
  2. Puhas, taskukohane ja kindel energia
  3. Tööstussektori kaasamine puhta ringmajanduse saavutamiseks
  4. Energia- ja ressursitõhusad hooned
  5. Kestlik ja arukas liikuvus
  6. Talust taldrikule
  7. Elurikkus ja ökosüsteemid
  8. Saasteta ja mürgivaba keskkond

Lisaks kaks horisontaalset valdkonda – teadmiste parandamine ja kodanike mõjuvõimu suurendamine – , mis võimaldavad saavutada Euroopa rohelises kokkuleppes eesmärgiks seatud muutusi pikemas perspektiivis.

Ühe miljardi euro suuruse investeeringuga jätkatakse Euroopa teadmissüsteemide ja -taristute arendamist. Konkursikutse hõlmab võimalusi rahvusvaheliseks koostööks, käsitledes vähem arenenud riikide, eelkõige Aafrika riikide vajadusi Pariisi kokkuleppe ja ka kestliku arengu eesmärkide kontekstis.

Projektide esitamise tähtaeg on 26. jaanuar 2021 ja väljavalitud projektidega tehakse eeldatavasti algust 2021. aasta sügisel.

Programmi „Horisont 2020“ rohelise kokkuleppe projektikonkursi teabepäev ja vahendusüritus toimub 22.–24. septembril 2020 veebis korraldatavate Euroopa teadus- ja innovatsioonipäevade raames.

Lisateave

Teabeleht: „Horisont 2020“ Euroopa rohelise kokkuleppe projektikonkurss