Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon kindlustab ELis remdesiviiri kättesaadavuse COVID-19 raviks

/estonia/file/ravim-0_etravim

ravim
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon sõlmis lepingu ravimifirmaga Gilead, et kindlustada ravimi Veklury (remdesiviiri kaubanduslik nimetus) raviannuste kättesaadavus. Veklury on esimene Euroopa Liidu tasandil COVID-19 raviks müügiloa saanud ravim. Komisjoni koordineerimisel ja toetusel on ravimi Veklury partiid kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks alates augusti algusest liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile kättesaadavad.

29/07/2020

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: „Viimaste nädalate jooksul on komisjon teinud väsimatult tööd Gileadiga kokkuleppe saavutamiseks, millega tagatakse COVID-19 vastase esimese lubatud ravimi varude tarnimine ELi. Eile ehk vähem kui kuu aega pärast remdesiviirile loa andmist sõlmiti leping, mis võimaldab tuhandetel patsientidel saada ravi alates augusti algusest. Komisjon ei jäta ühtegi asjaolu tähelepanuta, tehes jõupingutusi eesmärgiga kindlustada juurdepääs ohutule ja tõhusale ravile, ning toetab koroonaviiruse vastase vaktsiini väljatöötamist. Sõlmitud leping on järjekordne oluline samm selle haiguse vastu võitlemisel.

Lepingut rahastatakse komisjoni erakorralise toetuse rahastamisvahendist kogusummas 63 miljonit eurot. Sellega tagatakse umbes 30 000 patsiendi ravi, kellel on rasked COVID-19 sümptomid. See aitab katta lähikuude vajadused ning tagab samas õiglase jaotuse ELi tasandil, tuginedes jaotamispõhimõtetele kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse nõuannetega.

Komisjon valmistab praegu ette ka ühishanget ravimi täiendavate tarnete jaoks, mis peaksid alates oktoobrist katma täiendavad vajadused ja varud. 

Taustteave

3. juulil sai remdesiviir esimese ravimina tingimusliku müügiloa. See müügiluba tõhustab juurdepääsu ravimitele juba varases etapis selliste rahvatervise hädaolukordade puhul, nagu praegune pandeemia.

Remdesiviiriga ravitakse koroonaviirushaigust täiskasvanute ja üle 12-aastaste noorukite puhul, kellel on kopsupõletik ja kes vajavad lisahapnikku. Müügiloa taotlus esitati Euroopa Ravimiametile 8. juunil. Liikmesriigid kiitsid inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise komitee vahendusel Euroopa Ravimiameti soovituse heaks.

ELis müügiloa saanud ravimit jälgitakse jätkuvalt, et tagada selle ohutus. Ravimifirmal Gilead on vastavalt tingimustele palutud esitada remdesiviiri uuringute lõpparuanded Euroopa Ravimiametile 2020. aasta detsembriks, et asendada tingimuslik müügiluba tavalise müügiloaga. Täiendavad andmed ravimi tõhususe ja ohutuse kohta esitatakse selle protsessi lõpuleviimiseks eeldatavasti 2020. aasta augustiks.

Lisateave

Ravimeid käsitlevad ELi õigusaktid

Euroopa Ravimiamet ja COVID-19 ravi