• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Transpordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib tänavu Eesti

/estonia/file/transpordiohutuse-n%C3%B5ukogu-tunnustuse-p%C3%A4lvib-t%C3%A4navu-eesti_etTranspordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib tänavu Eesti

Transpordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib tänavu Eesti
copyright

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu täna avaldatud aruande kohaselt on alates 2010. aastast vähenenud liiklussurmade arv kõige rohkem Balti riikides, Kreekas ja Portugalis. Transpordiohutuse nõukogu tunnustuse pälvib sel aastal Eesti, kus liiklussurmade arv miljoni elaniku kohta on langenud Hollandiga võrreldavale tasemele. See on märkimisväärne saavutus ning liiklusohutuse suurendamiseks mitme aasta vältel tehtud investeeringute ja strateegilise juhtimise tulemus.

17/06/2020

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles: „Mul on väga hea meel selle üle, mida Eesti on suutnud viimaste aastatega liiklusohutuse suurendamiseks ära teha! On tore, et Eesti on jõudnud nende Euroopa riikide sekka, kes on suutnud liiklussurmade arvu alates 2010. aastast kõige enam vähendada. Eesti saavutus aitab liiklusohutuses ühtlasi kaasa Euroopa pikaajalise eesmärgini jõudmiseks, et 2050. aastaks ei kaotaks me liikluses ühtegi inimelu. Sel aastal on  Eesti igal juhul oma tunnustuse auga ära teeninud ning see on ühtlasi ka märk Eesti liikluskultuuri pidevast paranemisest, innovaatilisusest ning ametkondadevahelisest heast koostööst. Õnnitlen Eestit selle suurepärase saavutuse puhul!“. 

Euroopa Komisjoni eelmisel nädalal avaldatud andmete kohaselt kaotas 2019. aastal ELi teedel elu vähem inimesi kui eelnevatel aastatel. Eelmisel aastal hukkus liiklusõnnetuses hinnanguliselt 22 800 inimest, mis on peaaegu 7 000 surmajuhtumit ehk 23 % vähem kui 2010. aastal. Võrreldes 2018. aastaga vähenes see näitaja 2 %. Euroopas on keskmiselt 51 liiklussurma miljoni elaniku kohta, mis teeb Euroopast liiklusohutuse osas ülekaalukalt maailma kõige turvalisema piirkonna. Suuri edusamme on tehtud Kreekas, Hispaanias, Portugalis, Iirimaal, kolmes Balti riigis ning Horvaatias, kus liiklussurmade arv vähenenud keskmiselt 30–40 %.

Lisateave

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu pressiteade