• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon teeb ettepaneku aktiveerida koroonapandeemiale reageerimiseks eelarveraamistiku üldine vabastusklausel

/estonia/file/komisjon-teeb-ettepaneku-aktiveerida-koroonapandeemiale-reageerimiseks-eelarveraamistiku-%C3%BCldine_etKomisjon teeb ettepaneku aktiveerida koroonapandeemiale reageerimiseks eelarveraamistiku üldine vabastusklausel

Komisjon teeb ettepaneku aktiveerida koroonapandeemiale reageerimiseks eelarveraamistiku üldine vabastusklausel
copyright

Komisjon teeb ettepaneku aktiveerida stabiilsuse ja kasvu pakti üldine vabastusklausel, et astuda kiiresti, jõuliselt ja koordineeritult vastu koroonaviiruse pandeemiale. Pärast seda kui nõukogu on meetme kinnitanud, võimaldab see liikmesriikidel harilikult kehtivatest Euroopa eelarveraamistiku nõuetest ajutiselt kõrvale kalduda, et neil oleks lihtsam kriisile tõhusalt reageerida.

20/03/2020

Ettepanek kujutab endast olulist järgmist sammu, et täita komisjoni lubadus kasutada kõiki tema käsutuses olevaid majanduspoliitika vahendeid, toetamaks liikmesriike selliste meetmete rakendamisel, mida nad peavad vajalikuks, et kaitsta kodanikke ja leevendada pandeemia ülimalt ränki sotsiaal-majanduslikke tagajärgi.

President Ursula von der Leyen ütles: „Täna tegime ettepaneku lõdvendada eelarvereegleid nii palju kui võimalik, et riikide valitsused saaksid toetada kõiki – nii tervishoiusüsteeme, töötajaid ja inimesi, keda kriis on rängalt mõjutanud. Minu soov on tagada, et tegeleme koroonaviiruse pandeemia inimlike ja sotsiaal-majanduslike aspektidega nii hästi kui võimalik.“

Koroonaviiruse pandeemia on suur šokk Euroopa ja maailma majandusele. Liikmesriigid võtavad praegu meetmeid, et suurendada oma tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ning anda abi kriisist kõige negatiivsemalt mõjutatud kodanikele ja sektoritele. Need meetmed koos majandustegevuse järsu vähenemisega tingivad liikmesriikides paratamatult märkimisväärselt suurema eelarvepuudujäägi.

Komisjon kutsub nõukogu üles ettepaneku võimalikult kiiresti kinnitama.

Komisjon on valmis võtma olukorra arenedes täiendavaid meetmeid.

Taustteave

Komisjon ja nõukogu on juba selgelt välja öelnud, et koroonaviiruse pandeemia kvalifitseerub valitsuse kontrolli alt välja jäävaks erakorraliseks sündmuseks. Nüüd leiab komisjon, et stabiilsuse ja kasvu pakti raames tuleb kasutada tunduvalt suuremat paindlikkust, et kaitsta Euroopa kodanikke ja ettevõtteid praeguse kriisi tagajärgede eest ning toetada pandeemia järgsel perioodil majandust.

Komisjoni strateegia koroonaviirust pandeemia majandusliku mõju neutraliseerimiseks hõlmab kogu liidu eelarve- ja riigiabiraamistikega ette nähtud paindlikkuse kasutamist, ELi eelarve kasutuselevõtmist, et EIP grupp saaks tagada VKEde lühiajalise likviidsuse, ja 37 miljardi euro suunamist koroonaviiruse vastasesse võitlusesse koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatuse raames.

Tänane ettepanek on jätk komisjoni poolt vastu võetud ajutise riigiabiraamistikule, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel tagada, et igat liiki ettevõtete jaoks säiliks piisav likviidsus ja et majandustegevus jätkuks nii koroonaviiruse puhangu ajal kui ka pärast seda.

Lisateave

Pressiteate täistekst

Küsimused ja vastused: komisjon teeb ettepaneku aktiveerida pandeemiale reageerimiseks eelarveraamistiku üldine vabastusklausel

Teatis üldise vabastusklausli aktiveerimise kohta

Euroopa koordineeritud reaktsioon koroonaviirusele: küsimused ja vastused

Koroonaviiruse veebisait

Stabiilsuse ja kasvu pakt