• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon esitab täna oma esmased ettepanekud tugeva sotsiaalse Euroopa ehitamiseks

/estonia/file/rahakassa_etrahakassa

rahakassa
copyright: Euroopa Liit

Komisjoni täna avaldatud teatis käsitleb tugeva sotsiaalse Euroopa ehitamist õiglase ülemineku jaoks. Teatises vaadatakse, kuidas sotsiaalpoliitika saaks aidata lahendada tänaseid probleeme  ja kasutada olemasolevaid võimalusi, pakutakse välja ELi tasandi meetmed lähikuudeks ning küsitakse, mida tuleks tööhõive ja sotsiaalõiguste valdkonnas edaspidi ära teha. Komisjon algatab juba täna ka ELi töötajate õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimese etapi sotsiaalpartneritega (ettevõtete ja ametiühingutega).

14/01/2020

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles sellega seoses järgmist: „Euroopas on toimumas pöördeline muutus. Kuna meil on käsil üleminek keskkonnasäästlikule majandusele ja digitehnoloogiale ning elanikkond vananeb, siis soovib komisjon, et tähelepanu keskmes oleks inimene ja majandus toimiks inimeste heaks. Meil on juba olemas vahend, milleks on Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Nüüd tahame me tagada, et EL, liikmesriigid ja sidusrühmad pühenduksid selle rakendamisele.“

Täna avaldatud dokumendid tuginevad Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mille ELi institutsioonid ja juhid tegid teatavaks 2017. aasta novembris.

Komisjoni tänased ettepanekud aitavad hakata seda sammast ellu viima.  2020. aastal kavatseb komisjon teha järgmist:

  • arutelud töötajate õiglase miinimumpalga üle,
  • Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja siduvad tasustamise läbipaistvuse meetmed,
  • Euroopa oskuste ajakohastatud tegevuskava,
  • ajakohastatud noortegarantii,
  • platvormitöö tippkohtumine,
  • vananemiseteemaline roheline raamat,
  • puuetega inimesi käsitlev strateegia,
  • demograafiaaruanne,
  • Euroopa töötuskindlustuse edasikindlustusskeem.

 

Konsultatsioon õiglase miinimumpalga teemal

Töötavate inimeste arv ELis on rekordiliselt suur. Kuid paljudel neist on ikka veel keeruline ots otsaga kokku tulla. Komisjoni president von der Leyen on väljendanud soovi, et meie liidus oleks igal töötajal õiglane miinimumpalk, mis võimaldab inimväärse elu töökohast sõltumata.

Täna algatab komisjon selleteemalise konsultatsiooni esimese etapi sotsiaalpartneritega (ettevõtete ja ametiühingutega). Komisjon soovib teada, kas sotsiaalpartnerite arvates on vaja ELi meetmeid ning kui see on nii, siis kas nad soovivad nende meetmete suhtes ise kokkuleppele jõuda.

Ühetaolist kõigile sobivat miinimumpalka ei kehtestata. Kõik võimalikud ettepanekud kajastavad riikides kasutusel olevaid variante, olgu siis tegemist kollektiivlepingute või õigussätetega. Mõnes riigis on juba olemas suurepärased süsteemid. Komisjon soovib tagada, et kõik süsteemid oleksid asjakohased ja piisavalt hõlmavad, et põhjalikult konsulteeritaks sotsiaalpartneritega ning et oleks olemas asjakohane ajakohastamismehhanism.

 

Lisateave

Pressiteade täismahus

Küsimused ja vastused: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Teabeleht: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Teatis: tugev sotsiaalne Euroopa õiglase ülemineku jaoks

Õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimene etapp sotsiaalpartneritega

Veebileht, mis hõlmab sidusrühmade tagasisidet algatuse rakendamise kohta