• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liit võtab 22 uut kohustust puhaste, heas seisundis ja ohutute ookeanide heaks ning võtab kasutusele interaktiivse kaardi „The Ocean Tracker“

/estonia/file/rand_etrand

rand
© Euroopa Liit

Euroopa Liit annab 23.–24. oktoobril 2019 Norras Oslos toimuval konverentsil „Meie ookean“ teada 22 uuest kohustusest ehk sisulisest meetmest ookeanide paremaks majandamiseks. Eelkõige soovitakse nendega saavutada kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärke ja konkreetsemalt kestliku arengu eesmärki nr 14 – kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada kestlik areng. ELi lubadused hõlmavad projekte, millega soovitakse võidelda plastireostuse vastu, muuta sinine majandus jätkusuutlikumaks ning tõhustada teadusuuringuid ja mereseiret.

22/10/2019

Lisaks võtab EL kasutusele interaktiivse kaardi „The Ocean Tracker“, mille abil saab jälgida, kuidas rakendatakse enam kui kümmet miljardit eurot, mida valitsused, ettevõtjad ja vabaühendused on juba kasutama kohustunud.

 

ELi 22 kohustust sisaldavad konkreetseid ja sihipäraseid meetmeid, mille kogueelarve on ligi 540 miljonit eurot. Nende meetmetega püütakse lahendada peamisi ookeaniprobleeme, nagu kliimamuutuste mõju, tugevdada teadmistepagasit, soodustada innovatsiooni ning edendada säästva sinise majanduse arengut nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

 

Ookeanialaste teadusuuringute toetamiseks eraldatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020“ 250 miljonit eurot säästva kalapüügi tehnoloogia arendamiseks, merereostusega võitlemiseks, laevanduse CO2-heite vähendamiseks ning sinise taastuvenergia edendamiseks.

 

Merereostuse vastu võitlemiseks edendab Euroopa Komisjon keskkonnahoidlikku laevandust. Näiteks vähendatakse selliste laevade jäätmetasusid, kes piiravad jäätmeteket laeva pardal või käitlevad jäätmeid keskkonnahoidlikul viisil.

 

Sinise majanduse ja innovatsiooni hoogustamiseks eraldatakse üle 100 miljoni euro. See hõlmab investeeringuid ettevõtetesse, kes aitavad kaasa süsinikdioksiidi heite vähendamisele, ringmajanduse tugevdamisele ja ökosüsteemide säilitamisele.

 

Jõudude ühendamiseks kogu maailmas paremate tulemuste nimel kirjutab EL konverentsil „Meie ookean“ alla uuele partnerlusprogrammile, mille alusel eraldatakse 40 miljonit eurot Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides säästva kalapüügi ja vesiviljeluse väärtusahelate toetamiseks.

 

Kliimamuutuste uurimiseks ja nendega kohanemiseks eraldatakse Copernicuse programmile 12,8 miljonit eurot merejää ja krüosfääri seireks, et paremini mõista kliimamuutuste mõju Arktikas ja Antarktikas. Lisaks eraldab EL 9,9 miljonit eurot Vaikse ookeani piirkonna bioloogilise mitmekesisuse, kliimamuutuste ja vastupanuvõime ühisalgatusele.

 

Taustteave

 

Igal aastal toimuval konverentsil „Meie ookean“ võtavad valitsused, ettevõtted ja vabaühendused konkreetseid kohustusi. Varasematel konverentsidel, mille on korraldanud Indoneesia (2018), EL (2017), Ameerika Ühendriigid (2014, 2016) ja Tšiili (2015), on võetud mitmesuguseid kohustusi ja antud lubadusi eraldada miljardeid eurosid. 2017. aastal ELi poolt Maltal korraldatud konverents „Meie ookean“ oli pöördelise tähtsusega, sest seal kaasati enneolematus ulatuses rahastamisvahendeid ja ookeanimeetmeid.

 

Kohustused on vaid üks viis, kuidas Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et kiirendada üleminekut ringmajandusele ja muuta ELi majandus 2050. aastaks CO2-heite vabaks. Komisjon võttis vastu esimese kogu Euroopat hõlmava plastistrateegia ja uued ELi eeskirjad, mis on suunatud kümnele Euroopa randades ja meredes kõige sagedamini leiduvale ühekordselt kasutatavale plasttootele ning kaotatud ja mahajäetud kalapüügivahenditele. Sellega kaasnes teadlikkuse suurendamise kampaania „Ready to change“, mida toetasid paljud akvaariumid.

 

Ookeanid on tugeva surve all ja kliimamuutuste tõttu halveneb olukord veelgi. Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 25. septembril 2019 avaldatud eriaruandes kliimamuutuste mõju kohta ookeanidele ja krüosfäärile on selgelt öeldud, et ookeanide seisund püsib hea üksnes siis, kui üleilmne temperatuuri tõus jääb 1,5 °C piiresse. Seepärast jätkab EL tööd kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe igakülgse rakendamise nimel ning võtab meetmeid, et käsitleda oma rahvusvahelise ookeanide majandamise strateegia abil kliimamuutuste ja ookeanide vahelist seost.

 

Lisateave

 

Pressiteate täistekst

ELi võetavad kohustused 2019. aasta konverentsil „Meie ookean“

Ookeanialaste kohustuste täitmise jälgimise süsteem: The Ocean Tracker (mille on välja töötanud EL)

Konverents „Meie ookean“ (Oslo, 23.–24. oktoober 2019)

Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava

Euroopa Komisjoni volinikud Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella ja Carlos Moedas avaldavad toetust ÜRO aruandele ookeanide ja kliimamuutuste kohta