• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Airbnb muudab majutuspakkumised selgemaks

/estonia/file/airbnbillusuitcase002png_etairbnb_illu_suitcase_002.png

Airbnb muudab majutuspakkumised selgemaks
copyright

Airbnb muudab majutuspakkumised selgemaks, et teha koostööd Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutustega.

11/07/2019

Euroopa Komisjon teatas täna, et Airbnb'ga peetud läbirääkimiste tulemusena on platvormi täiustatud ja muudetud majutusvõimaluste esitamine tarbija jaoks täiesti selgeks, viies selle kooskõlla ELi tarbijaõiguses sätestatud nõuetega. Muudatus vastab Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste 2018. aasta juuli üleskutsele.

 

Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Tänavusest suvest ei oota Euroopa kodanikke puhkuseks majutust valides enam ebameeldivad üllatused. Hotellide ja majutuskohtade võrdlemine ja broneerimine internetis on muutunud tarbija jaoks kiireks ja kergeks. Nüüd võivad tarbijad olla ka kindlad, et hind, mida nad näevad esimesel lehel, on sama, mida nad lõpuks maksavad. Mul on väga hea meel, et Airbnb oli valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoni ja riiklike tarbijakaitseasutustega, et täiustada oma digiplatvormi. Ma loodan, et ka muud platvormid järgivad nende eeskuju.

 

Airbnb täitis kõik nõudmised, mille esitasid Euroopa Komisjon ja riiklikud tarbijakaitseasutused eesotsas Norra tarbijakaitseametiga, et viia oma tavad täielikult kooskõlla ELi tarbijakaitse normidega.

 

Peamised täiustused ja muudatused on järgmised:

  • Majutuse otsingul valitud kuupäevadeks näevad kasutajad tulemuste lehel koguhinda, mis sisaldab kõiki kohaldatavaid kohustuslikke tasusid ja maksusid (nagu teenustasu, koristamistasu ja kohalikud maksud). Edasistel lehtedel üllatuslikke kohustuslikke tasusid ei lisandu;
  • Airbnb teeb selget vahet erapakkujate ja kutseliste majutajate majutuspakkumistel;
  • Airbnb veebisaidil on lihtsasti leitav link internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile ja kogu vajalik teave vaidluste lahendamise kohta.

 

Airbnb tegi muudatusi ka oma teenindustingimustes. Ettevõte:

  • selgitab, et tarbijatel on õigus kaevata Airbnb kohtusse oma elukohariigis;
  • austab kasutajate olulist põhiõigust esitada isikukahju või muu kahju korral majutaja vastu hagi;
  • kohustub mitte muutma tingimusi ühepoolselt, teavitamata sellest eelnevalt selgesõnaliselt kasutajaid ja andmata neile võimalust leping tühistada.

Lisateave

 

Lisateave Airbnb tehtud muudatuste ja tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise kohta

Teabeleht Airbnb tehtud muudatuste kohta

Pressiteade, mis käsitleb kohtumist Airbnb esindajatega – september 2018

Pressiteade, mis käsitleb meetmeid Airbnb suhtes – juuli 2018