• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

ELilt rahalist toetust saanud teadlased avaldavad esimese foto mustast august

/estonia/file/p038279-797018jpg_etp038279-797018.jpg

„Event Horizon Telescope“ raames tehtud kujutis mustast august
© Euroopa Liit 2019

Euroopa Komisjon avaldab täna esimese kujutise mustast august, mis on tehtud ülemaailmse teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ raames, kuhu on kaasatud ELi rahastatud teadlased. See suur avastus annab esimese otsese visuaalse tõendi mustade aukude olemasolu kohta ja avardab nüüdisteaduse piire.

10/04/2019

Ajaloo esimene ülesvõte mustast august on ulatusliku rahvusvahelise teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ (EHT) tulemus, milles ELi rahastatud teadlastel on olnud keskne roll. See suur teaduslik saavutus tähendab paradigma muutust meie arusaamades mustadest aukudest, kinnitab Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria prognoose ja avab meie universumi uurimisel uusi suundi. Esimene õnnestunud foto mustast august avaldati täna kuuel üle maailma üheaegselt toimunud pressikonverentsil.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles: „Teadust inspireerib sageli ulmevaldkond ning mustad augud on pikka aega meie unistusi toitnud ja uudishimu äratanud. Tänu Euroopa teadlaste panusele ei ole mustade aukude olemasolu täna enam pelgalt teoreetiline kontseptsioon. See hämmastav avastus tõestab veelkord, kuidas koos partneritega üle kogu maailma on võimalik saavutada mõeldamatut ja ületada meie teadmiste piire.“

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) professor Jean-Pierre Bourguignon lisas: „Õnnitlen kõiki maailma teadlasi, kes tegid selle inspireeriva avastuse ja avardasid meie teadmiste piire. Mul on eriti hea meel tõdeda, et Euroopa Teadusnõukogu rahastatud teadlased aitasid otsustavalt kaasa selle läbimurde saavutamisele. ELi julge otsus sellist paradigma muutvat fundamentaalteaduslikku uuringut rahastada on taas osutunud edulooks. Samuti kinnitab see ERC eesmärki rahastada suure riskiga ja suure kasuteguriga teadusuuringuid.“

Euroopa Teadusnõukogu kaudu saadud ELi rahaline toetus on olnud EHT-projekti jaoks väga oluline. Eelkõige on EL rahastanud avastuses osalenud kolme juhtivteadlast ja nende meeskonda. Samuti on liit toetanud projekti õnnestumiseks vajaliku suure teleskooptaristu arendamist ja täiustamist.

Tänased tulemused lisanduvad paljudele saavutustele, mis on tehtud ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmide „Horisont 2020“ ja sellele eelnenud raamprogrammide raames. Sellele eduloole tuginedes on komisjon teinud ettepaneku programmi „Euroopa horisont“ kohta, mis on ELi kõige ulatuslikum teadus- ja innovatsiooniprogramm ning aitab ELil püsida ülemaailmsete teadusuuringute ja innovatsiooni esirinnas.

Taustteave:

Mustad augud on ülitihedalt kokku surutud kosmilised objektid, mis on supermassiivsed ja paiknevad väga väikesel alal. Nende olemasolu mõjutab ümbruskonda äärmuslikult, väänates aegruumi ja muutes ülikuumaks mis tahes materjali, mis sellesse piirkonda satub. Ülesvõetud kujutisel on näha Neitsi tähtkujus asuva massiivse Messier' 87-galaktika keskel olevat musta auku. See must auk asub 55 miljoni valgusaasta kaugusel Maast ja selle mass on 6,5 miljardit korda suurem kui meie päikesel.

Musta augu vahetu keskkonna otseseks jälgimiseks on projektiga „Event Horizon Telescope“ püütud ajakohastada ja ühendada ülemaailmset võrgustikku, mille moodustavad kaheksa maailma eri paigus asuvat teleskoopi. Need teleskoobid asuvad suurtel kõrgustel, sealhulgas Sierra Nevada mäeahelikul Hispaanias, vulkaanidel Havail ja Mehhikos, mägedel Arizonases, Atacama kõrbes Tšiilis ning Antarktikas. Selles suures rahvusvahelises tegevuses osaleb üle 200 teadlase Euroopast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Ida-Aasiast.

Euroopa Teadusnõukogu on rahastanud EHT-koostöös osalenud teadlasi järgmiste, ELi programmi „Horisont 2020“ ja 7. raamprogrammi alla kuuluvate projektide kaudu:

·        14 miljonit eurot projektile „BlackHoleCam“, mille eesmärk on musti auke pildistada, mõõta ja uurida. Alates 2014. aastast viivad kõnealust kuueaastast teadusprojekti ellu kolm juhtivat teadlast ja nende meeskonnad; nimelt Nijmegenis asuva Radboudi Ülikooli professor Heino Falcke (ka EHT teadusnõukogu esimees), Max Plancki Raadioastronoomia Instituudi professor Michael Kramer ja Frankfurdis asuva Goethe Ülikooli professor Luciano Rezzolla.

·        Projekt „RadioNet“, millega toetatakse 27 Euroopa, Korea Vabariigi ja Lõuna-Aafrika institutsiooni konsortsiumi, kes tahab integreerida raadioastronoomiaalaste teadusuuringute tipptasemel taristuid. See hõlmab raadioteleskoope, teleskoopantenne, andmearhiive ja üleilmselt tegutsevat Euroopa ülipika baasiga interferomeetria võrgustikku (EVN). Projekti koordineerib Max Plancki Raadioastronoomia Instituut. Viimase 15 aasta jooksul on EL investeerinud RadioNet-projekti 30,3 miljonit eurot.

ELi poolt 2007. aastal asutatud Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on Euroopa esimene rahastamisorganisatsioon, kes toetab tipptasemel eesliiniuuringuid. Igal aastal valitakse rahastamiseks välja eri rahvustest ja eri vanuses parimad loovteadlased, kes hakkavad oma projekte Euroopas ellu rakendama. ERC pakub nelja peamist toetuskava: noorteadlase toetused, sõltumatu teadlase toetused, kogenud teadlase toetused ja sünergiatoetused. Tänu ERC täiendavale toetuskavale („kontseptsiooni tõendus“) on toetusesaajatel võimalik ületada lõhe, mis jääb teedrajavate teadusuuringute ja selle turustamise algetappide vahele.

Lisateave:

Komisjoni audiovisuaalsel veebisaidil olevad fotod ja videod mustadest aukudest

Pressiteade Event Horizon Telescope´i kohta

Euroopa Komisjoni pressikonverents telekanalil Europe by Satellite

Euroopa Komisjoni pressikonverents EUtube’is

Jälgige uudiseid Facebookis, Instagramis ja Twitteris, kasutades teemaviidet #RealBlackHole

Euroopa Teadusnõukogu uudislugu