• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

#InnovFin: EL annab Eesti tehnoloogiaettevõttele Elcogen 12 miljonit eurot laenu

/estonia/file/img-8647jpg_etimg-8647.jpg

EIB ja Elcogen allkirjastamine 2019
© Euroopa Liit

Euroopa Investeerimispank (EIP) allkirjastas täna Tallinnas Ülemiste City ärilinnakus Eesti ettevõttega Elcogen 12 miljoni eurose kvaasikapitalilaenu lepingu. Elcogen on esimene Baltimaade ettevõte, kes saab laenu novaatoritele mõeldud ELi rahastamisalgatusest InnovFin. Algatust rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, täpsemalt InnovFini energiavaldkonna näidisprojektide programmist.

08/02/2019
  • 12 miljoni eurost kvaasikapitalivahendit uurimis- ja arendustegevuse tarbeks toetab Euroopa Komisjon rahastamisalgatuse InnovFin raames.
  • Tegemist on esimese InnovFini toetusvahendiga, mille Euroopa Investeerimispank  on andnud Baltikumi ettevõttele; rahastus võimaldab Elcogenil tuua turule oma ülitõhusa kütuseelemenditehnoloogia.

Rahastamise toel on kavas rajada kütuseelementide tootmise näidistehas ning ühtlasi luua kohapeal kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Saadud laen võimaldab ettevõttel investeerida teadus- ja arendustegevusse, kasvatada tootmismahte ning alustada masstootmist. See annab Elcogeni klientidele võimaluse tuua konkurentsivõimelised kütuseelementidel põhinevad elektritootmislahendused massiturule. Elcogeni klientideks on nii Euroopa kui ka Aasia juhtivad  tööstusettevõtted.

See projekt on kasvanud välja aastatepikkusest põhjalikust teadustööst nii ettevõtte sees kui ka koostöös juhtivate ülikoolide ja asutustega. Elcogenil on õnnestunud luua üks tõhusaim kütuseelemenditehnoloogia, mis on täna olemas. Leian, et on igati loogiline, et EIP ja InnovFin selliseid Euroopa novaatoreid toetavad, sest see aitab hoida ja arendada oskusteavet Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi sees,“ kommenteeris laenu EIP asepresident Alexander Stubb.

Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu märkis: „Oleme oma klientidele tõestanud, et Eestist alguse saanud ja koostöös Euroopa juhtivate teadusasutustega välja töötatud kütuseelemendid on maailma efektiivseimad. EIP laen on oluline verstapost meie tehnoloogia massiturule viimisel. Soovime kolme aasta pärast olla maailma juhtiv kütuseelementide tootja, sest ainult nii saavad meie kliendid pakkuda lõpptarbijale soodsaid ja uuenduslikke energialahendusi.“

Carlos Moedas, Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik sõnas: „Leping Elcogeniga on hea näide sellest, et innovatsiooni tulevik on teaduspõhine. Oleme astumas otsustavaid samme üleminekul tõhusa ressursikasutusega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele ühiskonnale ning peame Euroopa Liidu rahastuse abil rohkem selliseid ideid turule tooma.

Projekti lõpuks loodab Elcogen kasvatada aastase tootmismahu ligikaudu 2 miljoni kütuseelemendini, mis vastab elektrivõimsusele 50 MW. Elcogeni kütuseelemenditehnoloogia abil saab muundada erinevaid kütuseid, peamiselt vesinikku ja biogaasi, elektrienergiaks palju energiatõhusamalt kui muude turulolevate tehnoloogialahendustega.

Elcogeni patenditud tehnoloogia peaks kujunema konkureerivatest lahendustest soodsamaks, sest selle puhul kasutatakse kütuseelementide tootmiseks standardprotsesse ja laialdaselt kättesaadavaid materjale. Seda tüüpi kütuseelemenditehnoloogial põhinevaid süsteeme kasutatakse peamiselt elumajade elektritootmises, tööstuslikes elektritootmisseadmetes ja võrguvälises elektritootmises.

 

Taustteave

Euroopa Investeerimispank (EIP) on pikaajalisi laene väljastav krediidiasutus, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastust tugevatele investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke. Viimase viie aasta jooksul on EIP väljastanud Eesti projektide tarbeks laene kokku peaaegu 830 miljoni euro mahus, muu hulgas tehnika-, taristu- ja transpordisektorites.

Elcogen on 2001. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis toodab maailma kõige tõhusamaid kütuseelemente. Ettevõte on välja töötanud uue põlvkonna kütuseelemendid, milles kasutatav tahkeoksiidsete kütuseelementide tehnoloogia on täna saadaolevatest kõige sobivam elektrolüüsiks.. Elcogen on varasemalt kaasanud 18 miljoni euro väärtuses erainvestorite ja avalike fondide kapitali. Lisaks EIP laenule on Elcogenil plaanis kaasata lähiajal jätkuvalt omakapitali uutelt ja olemasolevatelt investoritelt.

Kütuseelemendid on uue põlvkonna puhta energia tootmise tehnoloogia, mis võimaldab toota elektrienergiat ilma kütuseid põletamata Elektritootmine kütuseelementide abil on oluliselt tõhusam, ohutu ja saastevaba. Lisaks on kütuseelementidega võimalik toota „rohelist“ vesinikku, millel on energia salvestamisel tulevikus tähtis osa. Kütuseelementide tehnoloogia on kesksel kohal Euroopa ja globaalses energiastrateegias, mille eesmärk on vähendada fossiilkütuste kasutamist ja piirata CO₂ heitkoguseid.

InnovFini energiavaldkonna näidisprojektide rahastamisvahend on loodud laenude, laenutagatiste ja omakapitalirahastuse andmiseks uuenduslikele energiasüsteemi ümberkujundamise näidisprojektidele, sealhulgas taastuvenergiatehnoloogia, nutikate energiasüsteemide, energia salvestamise, CO2 sidumise ning ladustamise ja kasutamise, samuti vesiniku ja kütuseelementide valdkonnas. Rahastamise maht on, tavaliselt 7,5 kuni 75 miljonit eurot ning selle eesmärk on aidata ettevõtetel liikuda tutvustamisetapist edasi turustamisetappi. ELi 2014.–2020. aasta teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“ loodud rahastamisvahendit rakendab EIP ise.

 

Pressikontaktid:

EIP: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org

Elcogen: Marek Roostar, +372 6346 752, marek.roostar@elcogen.com  

Euroopa Komisjon: Katerina Kokesova, +32 2 29 53195, Katerina.KOKESOVA@ec.europa.eu

Euroopa Komisjoni esindus Eestis: Hanna Hinrikus, +372 626 4411, Hanna.HINRIKUS@ec.europa.eu