Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uuring: ELis tugineb kaubandusele enam kui 36 miljonit töökohta

/estonia/file/tradejpg_ettrade.jpg

Kaubanduspoliitikapäev
copyright

Euroopa Komisjoni täna avaldatud kahes uues uuringus tõstetakse esile ELi ekspordi üha suuremat tähtsust töökohtade jaoks Euroopas ja mujal maailmas.

27/11/2018

ELi eksport maailma on olulisem kui kunagi varem ning sellele tugineb kõikjal Euroopas 36 miljonit töökohta, mida on kaks kolmandikku rohkem kui 2000. aastal. 14 miljonit neist töökohtadest on naiste käes. Lisaks annab EList mujale maailma suunatud eksport 2,3 triljonit eurot lisandväärtust.

Eesti eksport väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse annab Eestis tööd 111 000 inimesele. 27 000 eestlast töötab töökohtadel, mis on seotud ekspordiga teistest Euroopa Liidu riikidest väljapoole ELi. Seega sõltub Euroopa Liidu ekspordist kokku 22% Eesti töökohtadest.

Alates komisjoni praeguse koosseisu tegevuse algusest 2014. aastal on ekspordile tuginevate töökohtade arv suurenenud 3,5 miljoni võrra. Need töökohad on keskmiselt 12% paremini tasustatud kui muud töökohad.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmströmi sõnul näitab uuring selgesti, et kaubandus tähendab töökohti. „ELi eksport mujale maailma tagab sissetuleku väga paljudele ja üha rohkematele inimestele kõikjal Euroopas. Kaubandusvaldkonna töötajatest peaaegu 40% on naised. ELi kaubandus toetab miljoneid töökohti kaugel väljaspool ELi, sealhulgas arenguriikides. See näitab veelgi selgemalt, et kaubandus võib olla kasulik kõigile: mis on kasulik meile, on kasulik ka meie partneritele mujal maailmas.”

Täna, ELi kaubanduspoliitikapäeval, ilmunud aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet kõikide ELi liikmesriikide kohta. Eksport loob ja toetab töökohti kõikjal ELis ning selliste töökohtade arv kasvab. Alates 2000. aastast on suurimat kasvu täheldatud Bulgaarias (+312%), Slovakkias (+213%), Portugalis (+172%), Leedus (+153%), Iirimaal (+147%), Eestis (+147%) ja Lätis (+138%).

Täna avaldatud arvud näitavad EList väljuva ekspordi olulist positiivset ülekanduvat mõju. Kui ELi eksportijatel läheb ühes liikmesriigis hästi, saavad sellest kasu ka teiste liikmesriikide töötajad. Seda seetõttu, et ettevõtted, kes pakuvad tarneahelas kaupu ja teenuseid, saavad kasu ka siis, kui nende klient müüb lõpptoodet välismaal. Näiteks annab Prantsusmaa eksport mujale maailma ligikaudu 627 000 töökohta teistes ELi liikmesriikides.

Lisaks tugineb ELi ekspordile kolmandatesse riikidesse peaaegu 20 miljonit töökohta väljaspool ELi. Nende töökohade arv on alates 2000. aastast enam kui kahekordistunud. Näiteks USAs tugineb enam kui miljon töökohta sellistele USA kaupadele ja teenustele, mis lisatakse üleilmsete tarneahelate kaudu ELi eksporti.

Lisateave

Üksikasjalikumaid andmeid sisaldav memo

Interaktiivne kaart Eesti ja teiste EL liikmesriikide kohta

Uuringu terviktekst – andmed ja joonised

Uuring kaubanduse ja sissetulekute kohta

„Economist's note“ – Uuringuandmete selgitused