• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

2018. aasta tarbijaturgude tulemustabel: eurooplaste usaldust teenuste vastu tuleb suurendada

/estonia/file/tarbijaturgude-tulemustabelpng_ettarbijaturgude tulemustabel.png

tarbijaturgude tulemustabel
copyright: Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna 2018. aasta tarbijaturgude tulemustabeli, mis annab ülevaate ELi tarbijate hinnangutest 40 kaupade ja teenuste sektorile.

12/10/2018

Üldine usaldus turgude vastu on alates 2010. aastast suurenenud, kuid aruande järgi usub ainult 53% tarbijatest, et teenustesektorite ettevõtjad järgivad tarbijakaitsenorme. Kaupade puhul on see näitaja üksnes veidi kõrgem (59%). Võrreldes 2016. aasta tulemustabeliga ei ole tarbijate kindlustunne kasvanud. Enamikus ELi liikmesriikides on tarbijate jaoks eriti problemaatilised telekommunikatsiooni-, finants- ja kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter, postiteenused) sektor. Positiivne on see, et aruande kohaselt on Ida- ja Lääne-Euroopa vahelised erinevused tarbijate kindlustundes tasapisi vähenemas. Tarbijate kindlustunne on suur isikuteenuste (juuksuri- ja spaateenused), puhkusemajutuse ja puhkusepakettide puhul.

Tarbijate kindlustunne kasvab, kuid endiselt on liiga paljudel tarbijatel teatavatel turgudel halbu kogemusi, näiteks kinnisvara või kasutatud auto ostmisel,“ ütles õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová. „2018. aasta aprillis tutvustasime uut kokkulepet tarbijatega, mille eesmärk on tagada tarbijaõiguste austamine ja anda tarbijatele uued vahendid oma õiguste kaitsmiseks. Võimalus esitada kollektiivhagi peaks suurendama tarbijate kindlust, et nad suudavad oma õigusi kaitsta ja sundida ettevõtjaid paremini norme täitma.“

2018. aasta tarbijaturgude tulemustabeli peamised järeldused:

  • Trend on olnud alates 2010. aastast positiivne, kuid võrreldes 2016. aastaga ei ole näitajad palju paranenud. Kõige rohkem on viimasel kahel aasta paranenud hüpoteeklaenu-, veevarustus-, gaasi- ja elektriteenused, kuid usaldus nende turgude vastu on jätkuvalt üks väiksemaid (erandiks on gaasiteenuste turg).
  • Turud toimivad tarbijate seisukohast jätkuvalt paremini Lääne-Euroopas, kuid ka sel aastal on keskmiselt kõige enam paranenud Ida-Euroopa näitajad. See näitab, et Ida- ja Lääne-Euroopa erinevused selles, kuidas turud tarbijate seisukohast toimivad, on tasapisi vähenemas.
  • Tarbijate jaoks on jätkuvalt kõige problemaatilisemad interneti- ja mobiiltelefoniteenused ning nendes sektorites esines möödunud aastal probleeme vastavalt 20,3%-l ja 17,5%-l tarbijatest.
  • Finantsteenuste sektor tekitab tarbijatele probleemide korral kõige rohkem kahju (rahalist kahju või ajakulu). Aruande kohaselt on vähemalt 35%-le tarbijatest, kel on olnud probleeme kodukindlustuse, hüpoteeklaenude, laenude ja krediidi, elektri ja veevarustusega, tekkinud tõsine kahju.
  • Kõige vähem usaldavad tarbijad kinnisvara- ja kasutatud autode sektorit. Ainult 38% tarbijatest usub, et kinnisvarateenuste osutajad järgivad tarbijakaitsenorme, ja ainult 36% tarbijatest arvab, et neid järgitakse kasutatud autode sektoris.

 

Tarbijakaitse parandamine on olnud Junckeri komisjoni jaoks olulisel kohal. 2018. aasta aprillis tegi komisjon ettepaneku algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“ kohta, millega antakse kvalifitseeritud üksustele õigus esitada tarbijarühma nimel esindushagi. Ühtlasi saavad liikmesriikide tarbijakaitseasutused suuremad volitused karistuste määramisel. Lisaks sellele laiendatakse tarbijakaitset veebitehingutele ning selgitatakse, et kvaliteedierinevuste kasutamine tarbijate eksitamiseks on keelatud.

 

Lisateave

Pressiteade täismahus

Tarbijate tulemustabelid