• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uus biomajanduse strateegia kestliku Euroopa heaks

/estonia/file/bioeconomygraphicfulljpg_etbioeconomy_graphic_full.jpg

bioeconomy_graphic
copyright: Euroopa Liit

Täna esitleb Euroopa Komisjon tegevuskava kestliku ringbiomajanduse arendamiseks.

Uus biomajanduse strateegia, mille komisjoni president Juncker ja esimene asepresident Timmermans kuulutasid välja president Junckeri 2018. aasta kõnele olukorrast Euroopa Liidus järgnenud kavatsusavalduses, on osa komisjoni püüdlustest anda uut hoogu ELi tööhõivele, majanduskasvule ja investeeringutele. Strateegia eesmärk on edendada taastuvate loodusvarade säästvat kasutamist, mis aitaks võidelda kliimamuutustega ja toetaks kestlikku arengut.

11/10/2018

Kuna loodusvarade ja ökosüsteemide hulk on piiratud, tuleb leida uudseid lahendusi inimeste toitmiseks ning nende varustamiseks puhta vee ja energiaga. Biomajanduses on võimalik valmistada vetikatest kütust, toota jäätmetest uut mööblit ja rõivaid või muuta tööstuse kõrvalsaadused väetisteks. Sellega kaasneb võimalus luua miljon uut keskkonnahoidlikku töökohta aastaks 2030.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „On selge, et peame süsteemselt muutma viise, kuidas me toodame, tarbime ja jäätmeid kõrvaldame. Arendades biomajandust – ringmajanduse taastuvat segmenti –, võime leida uusi ja uuenduslikke võimalusi toidu, toodete ja energia tootmiseks, ilma et see ammendaks meie planeedi piiratud bioloogilisi ressursse. Majanduse ümberhindamine ja põhitootmise mudelite ajakohastamine ei hõlma üksnes keskkonda ja kliimat. Sellega kaasneb suurepärane võimalus luua uusi keskkonnahoidlikke töökohti, seda eelkõige maa- ja rannikupiirkondades.“

Kestliku ringbiomajanduse edendamiseks tuleb komisjon 2019. aastal välja rea algatustega kolmes valdkonnas: bioressursipõhiste tööstusharude laiendamine ja tugevdamine, biomajandusele kiire ülemineku toetamine Euroopas ning ökosüsteemide kaitse.

Komisjon korraldab 22. oktoobril Brüsselis konverentsi, et arutada tegevuskava sidusrühmadega ja tõsta esile konkreetseid bioressursipõhiseid tooteid.

Biomajandus hõlmab kõiki sektoreid ja süsteeme, mis tuginevad bioloogilistele ressurssidele. Tegemist on ELi ühe suurima ja tähtsaima sektoriga, kuhu kuuluvad põllumajandus, metsandus, kalandus, toit, bioenergia ja biopõhised tooted. Sektori aastakäive on ligikaudu kaks triljonit eurot ning selles töötab ligikaudu 18 miljonit inimest. Biomajandus on oluline ka majanduskasvu soodustamisel maa- ja rannikupiirkondades.

Praegu rahastab EL juba kestlike, kaasavate ja bioressursipõhiste ringlahendustega seotud teadusuuringuid, lahenduste esitlemist ja kasutuselevõttu (sealhulgas ELi rahastamisprogrammi „Horisont 2020“ raames eraldatud 3,85 miljardit eurot). 2020.–2027. aastaks on komisjon teinud ettepaneku eraldada toidu ja loodusvarade tarbeks programmi „Euroopa Horisont“ raames 10 miljardit eurot.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade

Järgmised dokumendid on kättesaadavad siin:

  • Uus biomajanduse strateegia
  • Teabeleht
  • Brošüür
  • Infograafik
  • Video