• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Nõukogu toetab komisjoni kavatsust investeerida 1 miljard eurot tipptasemel superarvutitesse

/estonia/file/education-area-cover-photojpg_eteducation-area-cover-photo.jpg

Euroopa Liidu haridusruum
Copyright

Täna toetas ministrite nõukogu ametlikult komisjoni kavatsust investeerida koostöös liikmesriikidega maailmatasemel Euroopa superandmetöötluse taristu loomisesse.

28/09/2018

Superarvuteid on tarvis, et töödelda üha suurenevaid andmemahte. Need toovad ühiskonnale kasu arvukates valdkondades alates tervishoiust ja taastuvenergiast kuni sõidukite ohutuse ja küberjulgeolekuni. Nõukogu võttis täna ametlikult vastu määruse, millega luuakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõte. See on uus õiguslik ja rahastamisstruktuur, mis koondab 25 Euroopa riigi ressursid, loob superandmetöötluse ja andmete taristu ning toetab teadusuuringuid ja innovatsiooni asjaomases valdkonnas, mis hõlmab teadlasi, ettevõtjaid ja tööstust. See struktuur pakub Euroopa avaliku ja erasektori kasutajatele paremat juurdepääsu superarvutitele, mis on konkurentsivõime ja innovatsiooni toetamisel väga oluline.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Andmed on meie digitaalmajanduse tooraine. Vajame nende töötlemiseks superarvuteid, peame arendama tehisintellekti ja püüdma leida vastuseid keerulistele küsimustele sellistes valdkondades nagu tervishoid ja julgeolek. Praegu peab suurem osa meie teadlastest ja ettevõtjatest minema väljapoole Euroopat, et leida vajalikud esmaklassilised arvutid. EL ei tohi endale mahajäämist lubada. EuroHPC abil on meil võimalik saada kasu innovatsioonist koduses Euroopas.“

Ühisettevõte EuroHPC luuakse novembris 2018 ning see peaks tegutsema kuni 2026. aasta lõpuni. Andmepõhise majanduse puhul on koostöö ELi konkurentsivõime ja sõltumatuse seisukohast väga oluline, sest praegu tarbib ELi tööstus 33% superarvutiressurssidest kogu maailmas, kuid tarnib neid omalt poolt ainult 5% ulatuses.

Ühisettevõtte eelarve on üks miljard eurot, millest pool peaks tulema ELi eelarvest ja pool osalevatest ELi liikmesriikidest. Rohkem kui 400 miljoni euro väärtuses lisavahendeid saadakse veel ka erasektori partneritelt. Ühisettevõtte tegevus keskendub kahele valdkonnale.

  • Üleeuroopaline superarvutite taristu: osta ja ELis kasutusele võtta kaks superarvutit, mis kuuluvad maailmas viie parima hulka, ja vähemalt kaks muud, mis kuuluvad praegu maailmas 25 parima hulka. Need masinad ühendatakse olemasolevate superarvutitega eri riikides ning tehakse kättesaadavaks avaliku ja erasektori kasutajatele üle kogu Euroopa. Neid saab kasutada enam kui 800 teadus- ja tööstusvaldkonnas.
  • Teadusuuringud ja innovatsioon: toetada Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi väljatöötamist, edendades tehnoloogilist tarnetööstust ja muutes superarvutiressursid suurele hulgale avaliku ja erasektori kasutajatele (sh VKEdele) paljudes valdkondades kättesaadavaks.

Praeguseks on ühisettevõttega ühinemise lubaduse andnud järgmised Euroopa riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

 

Järgmised sammud

Ühisettevõtte tegevus algab lähinädalatel pärast seda, kui ametisse on nimetatud selle nõukogu ning tööstus- ja teadusnõukogu liikmed, kelleks on komisjoni, Euroopa riikide ja erasektori partnerite esindajad.

2018. aasta mais tegi komisjon ettepaneku investeerida pikemas perspektiivis ühisettevõttesse 2,7 miljardit eurot, et tugevdada Euroopas superandmetöötlust, mis moodustab osa digitaalse Euroopa programmist (2021–2027). See lisaraha tagab tipptasemel superarvutite kättesaadavuse ja nende laiema kasutamise nii avalikus kui ka erasektoris (sh VKEde hulgas).

 

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht – Näiteid superarvutite kasutamisest

Asepresident Ansipi ja volinik Gabrieli ühisavaldus edusammude kohta Euroopa superarvutitaristu ülesehitamisel (25. juuni 2018)

Ühisettevõte EuroHPC: suunates pilgu aastatele 2019–2020 ja kaugemale

Video Euroopa superarvutite kohta

Teabeleht – Digitaalse Euroopa programm 2021–2027