• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liidu olukord 2018: uus liit Aafrika ja Euroopa majandussuhete süvendamiseks ja investeeringute hoogustamiseks

/estonia/file/aficajpg_etAfica.jpg

Aafrika
copyright: Euroopa Liit

Pressikonverentsi Aafrika ja ELi liidu ning välisinvesteeringute kohta on võimalik vaadata Eesti aja järgi kl 13:00 veebiülekandena, klikates lingil "watch EbS LIVE":

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

14/09/2018

Tänavuses Euroopa Liidu olukorda puudutavas kõnes käsitles komisjoni president Jean-Claude Juncker pikemalt ka Aafrika ja Euroopa Liidu tulevasi suhteid. Ta ütles: „Aafrika ei vaja heategevust, vaid tõelist ja õiglast partnerlust. Ja meie, eurooplased, vajame sellist partnerlust täpselt samamoodi. Täna teeme ettepaneku luua uus liit, mille kaudu Euroopa ja Aafrika saaksid teha jätkusuutlikke investeeringuid ja luua töökohti. Meie kavandatav liit peaks aitama luua Aafrikas ainuüksi viie lähema aasta jooksul kuni kümme miljonit töökohta. Arvan, et peaksime muutma paljud ELi ja Aafrika kaubanduslepingud võrdsetel alustel toimiva majanduspartnerluse raames maailmajagudevahelisteks vabakaubanduslepinguteks.“

Euroopa Komisjoni uue ettepanekuga soovitakse suurendada investeeringuid Aafrikas, tugevdada kaubavahetust, luua töökohti ning investeerida haridusse ja oskuste arendamisse. Samuti alustatakse ettevalmistusi mandritevahelise vabakaubandusala loomiseks.

Uue liidu abil loodetakse luua järgmise viie aasta jooksul kuni kümme miljonit töökohta. ELi finantsabi võimaldab aastani 2020 osaleda 35 000 Aafrika üliõpilasel ja teadlasel programmis Erasmus+, lisaks sellele saab aastani 2027 osaleda programmis veel 70 000 inimest, mis tähendab kokku 105 000 osalejat kümne aasta jooksul. Tänu ELi finantsabile saab 750 000 inimest kutsehariduse, 30 miljonit inimest ja äriühingut juurdepääsu elektrile ja 24 miljonit inimest juurdepääsu aasta läbi ligipääsetavatele teedele. Lisaks on ainuüksi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud investeerimisprogrammidega plaanis luua 3,2 miljonit töökohta.

Lähikuudel korraldatakse Aafrika partneritega nõupidamised ja dialoog, et määrata ühiselt kindlaks prioriteedid ja võtta edasisi meetmeid. Liidu raames võetakse arvesse Aafrika mitmekesisust ja iga riigi erijooni, sealhulgas Põhja-Aafrika riikide lepingulisi suhteid assotsieerimislepingute alusel ja kogemuste alusel, mille nad on saanud koostöös ELiga Euroopa naabruspoliitika raames.

Lisateave

Pressiteade – „Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumine: investeerimine noortesse kestliku tuleviku nimel“ (30/11/2017)

Pressiteade täismahus