• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liidu olukord 2018

/estonia/file/juncker-soteu-2018jpg_etJuncker SOTEU 2018.jpg

Juncker SOTEU 2018
copyright: Euroopa Liit

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pidas täna Euroopa Parlamendi ees Strasbourgis oma aastakõne Euroopa Liidu olukorrast, milles keskendus eeloleva aasta prioriteetidele ja esitas oma visiooni, kuidas ehitada ühtsemat, tugevamat ja demokraatlikumat liitu. President Juncker rõhutas, et Euroopa peab muutuma suveräänsemaks, et mängida jõulisemalt kaasa globaalses poliitikas.

12/09/2018

„Geopoliitika on meile näidanud, et on saabunud aeg, kus Euroopa peab võtma oma saatuse enda kätesse.  Väljend „koos oleme võimsamad“ kannab endas Euroopa Liidu liikmelisuse sisu. Suveräänsuse jagamine seal, kus seda vaja, muudab kokkuvõttes rahvusriike tugevamaks,“ ütles Juncker oma kõnes.

Lisaks suveräänsuse ja välispoliitika mõõtmele käsitles president Juncker oma kõnes paljusid olulisi teemasid nagu rändetemaatika, piirivalve, Euroopa kaitsemõõtme süvendamine, vabad ja õiglased Euroopa Parlamendi valimised, suurem partnerluse vajadus Aafrikaga, Brexit ja ka suvel rahvaküsitlusel väga palju hääli kogunud kellakeeramise temaatika. Paljude nende valdkondade osas esitas Komisjon ka konkreetsed algatused.

Kõnejärgsel debatil ELi majas tõid välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas ja ajakirja "Diplomaatia" peatoimetaja Erkki Bahovski välja, et Junckeri kõne põhisõnumiks oli ühtsuse vajadus ja ühisosa leidmine. Eesti saab ennast praegu Euroopa Liidus hästi tunda ja erilist vajadust muretsemiseks ei ole. Komisjoni uusi ettepanekuid kommenteerides pidasid Maasikas ja Bahovski ennekõike oluliseks rändepaketi ettepanekuid ning vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste tagamist. Arutelus jäi kõlama, et Aafrika vabakaubanduslepingud ja EL välispoliitika efektiivsemaks muutmine väärivad arutamist, kuid on vastuolulisemad ja keerukamad ellu viia.

Lisateave

President Junckeri kõne ja lisamaterjalid: ec.europa.eu/soteu2018