• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon käivitas üleeuroopalise riskikapitali fondifondide programmi

/estonia/file/moneyjpg_etmoney.jpg

investment
©CC0 Pixabay.com

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) on käivitanud üleeuroopalise riskikapitali fondifondide programmi (VentureEU), et hoogustada investeerimist innovaatilistesse idu- ja kasvufirmadesse kõikjal Euroopas.

10/04/2018

Euroopas on palju andekaid inimesi, tippteadlasi ja oskuslikke ettevõtjaid, kuid oskuste ja teadmiste edukaks rakendamiseks on võimalik teha rohkem. Selles on oluline osa juurdepääsul innovatsiooni edendavale riskikapitalile. Komisjon ja EIF tegid täna teatavaks need kuus fondi, millele antakse Euroopa riskikapitaliturule investeerimisel ELi toetust: IsomerCapital, Axon Partners Group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management ja Schroder Adveq.

Eesmärk on 410 miljoni euro suuruste ELi vahenditega aidata fondidel kaasata kuni 2,1 miljardi euro väärtuses avaliku sektori ja erainvesteeringuid. See peaks omakorda tooma Euroopas kaasa 6,5 miljardi euro eest uusi investeeringuid innovaatilistesse idu- ja kasvufirmadesse ning kahekordistama Euroopas praegu kättesaadava riskikapitali summa.

„Riskikapitali puhul on suurus oluline. Tänu üleeuroopalisele riskikapitali fondifondide programmile saavad paljud innovaatilised ELi ettevõtjad varsti investeeringuid, mida neil on vaja innovatsiooniks ning selleks, et kasvada ülemaailmselt edukateks ettevõteteks. See kiirendab töökohtade loomist ja majanduskasvu Euroopas,“ märkis Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

EL investeerib kuni 410 miljonit eurot, sealhulgas 67 miljonit eurot EIFi omavahendeid: 200 miljonit eurot tuleb programmi „Horisont 2020“ InnovFini omakapitalirahastust, 105 miljonit eurot COSME programmist (Euroopa programm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate heaks) ja 105 miljonit eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (nn Junckeri kavast). Ülejäänud rahastamise hangivad välja valitud fondivalitsejad peamiselt sõltumatutelt investoritelt.

„Euroopa omakapitaliturud on saanud VentureEU tulekuga olulise täienduse. Oleme siiani toetanud rohkem kui 500 fondi, kuid see on esimene kord, mil EL on loonud sellise ennenägematu programmi. EIFil on heameel selles algatuses osaleda,“ ütles EIFi tegevjuht Pier Luigi Gilibert.

Kuus fondi investeerivad mitmesse väiksemasse investeerimisfondi ja igaüks neist investeerib projektidesse vähemalt neljas Euroopa riigis. Need investeerimisfondid aitavad rahastada väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid mitmesugustes sektorites, näiteks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), digivaldkond, bioteadused, meditsiinitehnika ning ressursi- ja energiatõhusus.

Riskikapital on kapitaliturgude liidu heaks toimimiseks äärmiselt oluline, kuid seda on Euroopas vähe arendatud. 2016. aastal investeerisid riskikapitali investorid ELis ligikaudu 6,5 miljardit eurot, USAs aga 39,4 miljardit eurot.

Peale selle on riskikapitalifondid Euroopas liiga väikesed – nende väärtus on keskmiselt 56 miljonit eurot, USAs aga 156 miljonit eurot. Selle tulemusel liiguvad need ettevõtted teistesse ökosüsteemidesse, kus neil on parem võimalus kiiresti kasvada. Edukaid idufirmasid, mille turuväärtus ulatub üle 1 miljardi USA dollari, oli 2017. aasta lõpus ELis 26, USAs 109 ja Hiinas 59.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused

Investeerimiskava veebisait

EIFi veebisait

 

Pressiteate täistekst