Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

ELi toetusel rahastatakse ligikaudu 5000 Balti riikide väikeettevõtjat 123 miljoni euroga

/estonia/file/moneyjpg_etmoney.jpg

investment
©CC0 Pixabay.com

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Swedbank kirjutasid alla mikrorahastamislepingule, mille eesmärk on toetada Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames Eesti, Läti ja Leedu mikroettevõtjaid.

06/03/2018

Tänu Euroopa Komisjoni rahalisele toetusele annab Euroopa Investeerimisfond tagatise, mis võimaldab Swedbanki Balti üksusel toetada Balti riikide mikroettevõtjaid järgmisel kolmel aastal kuni 123 miljoni euroga. Selle kokkuleppe raames annab toetust ka Euroopa investeerimiskava keskmeks olev Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI).

Euroopa tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „ELi rahalise toetuse abil loob Swedbank Balti riikide mikroettevõtjatele, sealhulgas noortele ettevõtjatele ja töötutele paremad rahastamisvõimalused. Neid võimalusi saavad kasutada umbes 5000 Eesti, Läti ja Leedu väikeettevõtjat. See rahaline toetus näitab taas, et Euroopa Komisjon on täielikult pühendunud tööhõive suurendamisele Euroopas ja sellele, et rohkem inimesi, eriti need, kes on tööturul kõige haavatavamad, leiaksid tööd.“

Swedbanki Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz lisas: „Oleme uhked, et saame kümnete tuhandete Eesti, Läti ja Leedu ettevõtjate kohaliku pangana võimaldada neile juurdepääsu vajalikule investeerimiskapitalile. Meile teeb rõõmu, et oleme kokku leppinud piirkonna suurima EaSI tagatise piirmäära. Tänu sellele piirmäärale saame pakkuda soodsatel tingimustel rahastamisvõimalusi rohkem kui 5000 Balti riikides asuvale väikeettevõtjale. Tagatise abil luuakse rahastamisvõimalused ka haavatavatele elanikkonnarühmadele, näiteks ettevõtluskogemuseta noortele ja töötutele. See on vajalik samm, millega tagada piirkonnas kestlik majandusareng.“

EIFi kaasavate finantsteenuste juht Per Erik Eriksson märkis omalt poolt: „Kuulutame suure heameelega välja EaSI uue tagatislepingu Swedbankiga, mis on väga tähtis selleks, et jätkata Balti riikide mikroettevõtjate toetamist. EIFi tagatis on oluline, et aidata väikeettevõtjaid, kellel võib olla raske oma ettevõtet rahastada.“

Swedbankil on kavas alustada mikroettevõtjate rahastamist EaSI toetusel 2018. aasta märtsis.

Lisateave:

Euroopa Investeerimisfond (EIF)

EIF on osa Euroopa Investeerimispanga grupist. Selle põhieesmärk on toetada Euroopa mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), aidates neil oma tegevust rahastada. EIF kavandab ja töötab välja riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrorahastamisvahendeid, mis on mõeldud spetsiaalselt sellele turusegmendile. Seda tehes aitab EIF saavutada ELi eesmärke innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas. Rohkem teavet EIFi töö kohta EFSI raames.

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) kaudu toetatakse ELi eesmärki saavutada suur tööhõive, tagada piisav sotsiaalkaitse, võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu ning parandada töötingimusi. EaSI tagatisskeemi võttis 2015. aasta juunis kasutusele Euroopa Komisjon ja seda haldab EIF.

Skeemiga toetatakse finantsvahendajaid, kes pakuvad mikrolaene ettevõtjatele või rahastamisvahendeid sotsiaalsetele ettevõtetele. Eesmärk on luua paremaid mikrorahastamisvõimalusi haavatavatele elanikerühmadele, kes soovivad luua või arendada oma ettevõtet, ja mikroettevõtjatele, pakkudes eelkõige kuni 25 000 euro suuruseid laene. Peale selle aitab Euroopa Komisjon sotsiaalettevõtteid esmakordselt kuni 500 000 euro suuruste laenudega. Praegu pakutakse mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse toetust EaSI tagatisskeemi kaudu, mis võimaldab finantsvahendajatel jõuda mikroettevõtjate ja sotsiaalsete ettevõteteni, kellel ei oleks võimalik riskikaalutluste tõttu teisiti rahastust saada.

Euroopa Investeerimiskava

Euroopa investeerimiskava ehk Junckeri kava on üks ELi esiprioriteete, mille eesmärk on suurendada investeerimist ning luua töökohti ja suurendada kasvu, kõrvaldades investeerimist pärssivad takistused, suurendades investeerimisprojektide silmapaistvust ja pakkudes neile tehnilist tuge ning kasutades arukamalt ära uusi ja olemasolevaid rahastamisvahendeid. Tänu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatistele saavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) võtta enda kanda projekti riski suurema osa ning kannustada seega erainvestoreid projektides osalema. Euroopa Parlament ja liikmesriigid leppisid 2017. aasta detsembris kokku pikendada EFSI kestust ja suurendada selle rahalist mahtu. Oodatavasti ajendab Junckeri kava alates 2018. aasta veebruarist kogu ELis rohkem kui 264 miljardi euro ulatuses investeeringuid.

Kontakt

EIF: David Yormesor
Tel.: +352 42 66 88 346
E-mail: d.yormesor@eif.org 

Pressiteate täistekst