• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Pressiteade: Milline koht on kultuuril Euroopa tulevikus? Tallinna teismelised räägivad sellest Brüsselis

/estonia/file/1024px-eu-ee-tln-kesklinn-tallinnapolutehnikumjpg_et1024px-eu-ee-tln-kesklinn-tallinna_polutehnikum.jpg

tallinna_polutehnikum
©public domain

Tallinna Polütehnikum on üks üle kogu Euroopa väljavalitud 33-st koolist, mis tulevad järgmise aasta märtsis Brüsselisse, et rääkida Euroopa institutsioonidele seda, milline roll peaks nende arvates kultuuril olema Euroopa tulevikus. Nad korraldavad ajurünnaku, arutelu ja hääletuse kolme ettepaneku üle, millega Euroopa Liidu institutsioonid arvestavad hiljem oma poliitika kujundamisel.

22/12/2017
Tallinna Polütehnikum valiti selles algatuses osalema 6. detsembril Brüsselis toimunud elektroonilise loosimise teel. 
 
Üritusel osaleb üks kool igast 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi).
 
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ (Your Europe, Your Say! (YEYS)) nime kandva ettevõtmise korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on kodanikuühiskonna esindaja Euroopa tasandil, ja tegu on noortele mõeldud komitee suurüritusega.
 
Keskkoolide õpilased jätavad maha oma kodused klassiruumid ja tulevad 15. kuni 16. märtsini Brüsselisse, et jagada oma seisukohti ja ideid ning töötada koos teemal „Ühinenud mitmekesisuses: Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel“. Nad käsitlevad selliseid küsimusi nagu:
 
Mis on Euroopa kultuur: kas see on lihtsalt rahvaste traditsioonide summa või on ühiseid väärtusi, mis meist kõigist eurooplased teevad?
Milline on kultuuri ja kultuurivahetuse roll õpilaste elus?
Mida saab Euroopa Liit teha kultuuri edendamiseks (filmikunst, muusika, tants, kirjandus, teater) ja kultuuripärandi objektide paremaks kaitsmiseks?
Milline roll võiks kultuuril olla Euroopa piirkondade ja linnade majanduse taaselavdamises? 
Kuidas saab see taaselavdamine anda noortele uusi tööalaseid võimalusi?
Mida saavad EL ja liikmesriigid teha selle protsessi hõlbustamiseks?
 
Selle algatusega tahab komitee tagada, et noorema põlvkonna vaateid, kogemusi ja ideid arvestataks ELi poliitika kujundamisel.
 
Lähemat teavet ürituse YEYS2018 kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt; möödunud aasta video vaatamiseks klõpsake siia.
 
Lisateave:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pressiosakond  – Jasmin Klötzing
Tlf.:+ 32 2 546 90 67
@EESC_PRESS