• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa hakkab muutuma vähese CO2-heitega ühiskonnaks

/estonia/file/p0124910008hjpg_etp0124910008h.jpg

tuuleenergia
©Euroopa Liit / EC - Audiovisual Service / Foto: Alain Schroeder

Euroopa Komisjon avaldas täna kolmanda aruande energialiidu olukorra ja veebruarist saati tehtud edusammude kohta. Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnul edeneb Euroopa energiasiire jõudsasti. “Taastuvenergia kasutamine on jõudnud rekordtasemele ja kulud on kiiresti langemas. Aga selleks, et energiasiire täies ulatuses teoks saaks, peab ka Euroopa energiataristu arenema samas suunas ja sama kiiresti," märkis volinik.

24/11/2017

Geopoliitilised sündmused on nihutanud energia- ja kliimaküsimused 2017. aastal esikohale. USA administratsiooni kavatsus Pariisi kokkuleppest taganeda ajendas Euroopa Liitu võtma vastukaaluks juhtrolli ning tugevdama oma kliima- ja energiadiplomaatia sünergiat. Euroopa Liit kavatseb kindlalt jätkata üleilmset võitlust kliimamuutuste vastu ja tugevdada oma partnerlusi kogu maailmas.

Aruandes rõhutatakse ka, et ehkki globaalsed muutused energiatootmises on Euroopa jaoks tõeline proovikivi, annavad need Euroopale ainulaadse võimaluse tugevdada oma üleilmset juhtrolli puhtale energiale ülemineku valdkonnas ning tagada kõigile oma kodanikele energiajulgeolek.

Edaspidi tuleb energiaalaste ümberkorralduste tegemiseks eelkõige kohandada taristut tulevase energiasüsteemi vajadustele. Energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonitaristu on omavahel üha tihedamalt seotud ja kohalikud võrgustikud muutuvad kodanike jaoks üha olulisemaks, sest igapäevaelus liigutakse aina enam elektromobiilsuse, detsentraliseeritud energiatootmise ja tarbimiskaja suunas.

Energialiidu eest vastutav komisjoni asepresident Maroš Šefčovič märkis aruande kohta, et energialiitu saadab edu vaid siis, kui me liigume üheskoos ja ühes suunas. Volinik ütles: "Meie eesmärk on täita oma kohustus viia energialiidu loomine lõpule praeguse komisjoni ametiaja lõpuks. 2019. aastaks ei tohi energialiit enam olla pelgalt poliitiline idee, vaid tegelikkus, millest saab iga päev kasu iga Euroopa kodanik.“ Ühtlasi tegi komisjon ettepaneku keskenduda uues projektide loendis peamistele elektriühendustele ja arukatele võrkudele.

Lisateave

Kolmanda aruande energialiidu olukorra kohta, 28 riigiaruannet ja rohkem taustteavet leiab siit.

Teabekiri: Küsimused ja vastused energeetika valdkonna ja elektrivõrkude ühendatuse eesmärkide saavutamiseks väljatöötatud ühishuviprojektide kohta.

Twitter: #EnergyUnion

Pressiteate täistekst