• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon avaldas ELi liikmesriikide tervisesüsteemide analüüsi

/estonia/file/tervisjpg_ettervis.jpg

tervis
© pixnio.com

Euroopa Komisjon avaldas täna ELi liikmesriikide tervisesüsteemide süvaanalüüsid, milles käsitletakse rahvastiku tervist ja olulisi riskitegureid, samuti tervisesüsteemi tõhusust, kättesaadavust ja kohanemisvõimet igas ELi liikmesriigis. Komisjoni hinnangul on Eesti elanike terviseseisund paranenud ja on kiiresti lähenemas ELi keskmistele näitajatele.

23/11/2017

„Kui ennetustegevuse kuludeks suunata vaid 3% tervishoiu eelarvevahenditest, eriti võrreldes selle 80%-ga, mis kulutatakse haiguste ravimisele, ei ole see kuidagi piisav. Vajame paremat juurdepääsu esmatasandi tervishoiule, et erakorralise abi ootesaal ei oleks inimeste esimene kokkupuutepunkt tervishoiusüsteemiga. Kõigisse poliitikavaldkondadesse tuleb ühe osana lisada ka terviseedendus ja haigusennetus, et parandada inimeste tervist ja vähendada tervishoiusüsteemide koormust,“ märkis Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Vytenis Andriukaitis. Tema sõnul soovib komisjon pakkuda liikmesriikidele ammendavaid andmeid ja selgitusi, et toetada riiklikke tervishoiuasutusi probleemide lahendamisel ja õigete poliitika- ja investeerimisvalikute tegemisel. Koostatud aruannetes kajastatakse selgelt ka liikmesriikide ühiseid eesmärke ning tuuakse esile võimalikud valdkonnad, milles komisjon saab soodustada vastastikust õppimist ja heade tavade vahetamist.

Eesti kohta koostatud terviseprofiilis on välja toodud, et elanike terviseseisund on paranenud ja kiiresti lähenemas ELi keskmistele näitajatele, kuid sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus on siiski endiselt suur. Ehkki eeldatav eluiga on pikenenud, on inimeste tervis lisandunud eluaastate jooksul kehvem kui paljudes teistes riikides. Reguleerimise vähendamisega 1990. aastatel ei saavutatud loodetud tõhusaid ja kättesaadavaid tervishoiuteenuseid, mistõttu on järk-järgult taastatud tsentraliseeritud planeerimine ja reguleerimine.

Riikide terviseprofiilid koostati koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskusega.

Pärast seda, kui aruandeid on tutvustatud ELi liikmesriikide terviseministritele, saavad riikide tervishoiuasutused arutada neid veel koos OECD ja Euroopa Tervishoiusüsteemide ja Tervishoiupoliitika Vaatluskeskuse ekspertidega. Alates 2018. aasta algusest võib alata vabatahtliku vahetuse projekt, mis aitab ministritel põhiprobleeme paremini mõista ning töötada nende lahendamiseks välja asjakohaseid poliitilisi meetmeid.

Lisateave

28 riigi terviseprofiilid, nende juurde kuuluv aruanne ja täiendav taustteave on kättesaadavad siin.

 

Pressiteate täistekst