• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon soovib, et kõik pangandusliidu osad saaksid valmis hiljemalt 2018. aastal

/estonia/file/rahaliitjpg_etrahaliit.jpg

A deeper and fairer Economic and Monetary Union: the euro symbol formed from coins
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas täna plaane pangandusliidu seni puuduvate osade loomise kiirendamiseks, et muuta majandus- ja rahaliit stabiilsemaks ja šokkidele vastupidavamaks ning piirata samas avaliku sektori osalust riskide jagamisel. 

11/10/2017

Komisjoni tänases teatises tutvustatakse ambitsioonikat, kuid realistlikku plaani, kuidas jõuda kokkuleppele hetkel veel lahtistes pangandusliidu elementides, lähtudes nõukogu võetud kohustustest. Plaan esitatakse ka mõeldes detsembris toimuvale euroala tippkohtumisele, kus pangandusliidu loomise lõpuleviimine on osa majandus- ja rahaliidu täiendava süvendamise arutelust. Koos kapitaliturgude liiduga toetab täielikult toimiv pangandusliit stabiilset ja integreeritud ELi finantssüsteemi.

„Täielikult toimiv pangandusliit on majandus- ja rahaliidu tuleviku ning töökohtade loomist ja majanduskasvu toetava finantssüsteemi jaoks hädavajalik. Me soovime pangandussektorit, mis tuleb toime kriisidega ja kus riskid jagunevad erasektori vahel, tagades sellega, et arvet ei esitata kohe maksumaksjale. Täna tutvustame me pragmaatilisi ideid, mis aitavad korraga tegeleda nii riskide jagamise kui ka nende vähendamisega. Loodetavasti annavad meie ideed kasulikku mõtteainet ELi kaasseadusandjatele ja aitavad neil jõuda ülejäänud meetmete osas konsensusele 2018. aastaks,“ märkis Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis.

Ka komisjoni president Juncker kordas oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, et pangandusliit saab toimida üksnes siis, kui riskide maandamine ja jagamine käivad käsikäes. Komisjon on juba esitanud meetmete ettepanekuid riskide täiendavaks vähendamiseks ja pankade riskijuhtimise parandamiseks. Juba eelmise aasta novembris esitas komisjon riskide maandamiseks laiaulatusliku meetmepaketi, mille jaoks tuleb muuta pangandussektori õigusakte. Nüüd kutsub komisjon Euroopa Parlamenti ja liikmesriike üles kiiresti tegutsema.

Kuigi viivislaenude osakaal on vähenemas, soovitab komisjon uusi meetmeid, millega vähendada viivislaene ja aidata pankadel mitmekesistada oma investeeringuid riigivõlakirjadesse. Riskide jagamisega seoses kavatseb komisjon esitada mitu ettepanekut, millega toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu tööd Euroopa hoiuste tagamise skeemi vastuvõtmisel, et tagada kodanike hoiused pangandusliidus kesktasandil; see on oluline element, mis on praegu puudu pangandusliidu lõplikust väljakujundamisest.

Teatises tutvustatakse ka seda, kuidas kiiremini jõuda viimase võimalusena kasutatava ühise eelarvepõhise kaitsemehhanismi loomiseni, milles leppisid liikmesriigid kokku juba 2013. aastal. Selline mehhanism peaks tagama süsteemi tugevuse ja piisavad vahendid ühtsele kriisilahendusfondile isegi puhuks, kui samal ajal on vaja lahendada mitme suure panga kriis.

Lisateave

Küsimused ja vastused tänase teatise kohta

Teabeleht

Teatis pangandusliidu loomise lõpuleviimise kohta

Pressiteate täistekst