• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Eesti ELi nõukogu eesistumise ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus teise idapartnerluse digitaalmajanduse ministrite kohtumise kohta

/estonia/file/digitallearningnewjpg_etdigital_learning_new.jpg

digital_learning
©Euroopa Komisjon

Täna, 5. oktoobril korraldas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine koostöös Euroopa Komisjoniga Tallinnas teise idapartnerluse digitaalmajanduse ministrite kohtumise. Kohtumisel osalesid ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip.
 

 

 

05/10/2017

Digitaalmajanduse eest vastutavad ELi ministrid ja nende esindajad kohtusid 5. oktoobri pärastlõunal Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina kolleegidega, et arutada idapartnerluse edusamme ja saavutusi digitaalmajanduse valdkonnas alates nende esimesest kohtumisest 2015. aasta juunis ning tulevasi võimalusi ja väljakutseid tugeva digitaalmajanduse edasisel arendamisel idapartnerluse riikides. Kohal olid ka rahvusvaheliste finantseerimisasutuste, elektroonilise side, uurimis- ja hariduse andmesidevõrkude esindajad, erasektori ja kodanikuühiskonna esindajad.
 
Kohtumisel osalenud digiministrid ja Euroopa Komisjon rõhutasid digitaalmajanduse kui idapartnerluse poliitika põhielemendi tähtsust ja tõstsid esile vajadust püüelda digitaalsete turgude ühtlustamise poole idapartnerite ja ELi vahel. Osalejad kinnitasid oma ühist pühendumust digitaalmajandusele, sealhulgas digitaalsete turgude ühtlustamisele, ning rõhutasid selle olulisust sotsiaalse ja majandusliku arengu ning majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks.
 
Osalejad vahetasid idapartnerluse praeguse koostöö valguses seisukohti kuuel ühisel prioriteetsel teemal: elektrooniline side ja infrastruktuur, usaldus ja turvalisus, e-kaubandus, digitaalsed oskused, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuendused ja startup ökosüsteem ning e-tervis.
 
Kohtumisel osalejad leppisid kokku konkreetsetes 2020. aasta eesmärkides, mis on osa tulevase digitaalse koostöö tegevuskavast idapartnerluses, tagades sel viisil konkreetse kasu kodanikele ja ettevõtetele. Nad pakkusid oma vastuvõetud deklaratsiooni sisendiks 2017. aasta novembris toimuvale idapartnerluse tippkohtumisele.

Ministrid ja Euroopa Komisjon kinnitasid oma valmisolekut jätkata tööd vastastikku kasulike digitaalmajandussuhete tugevdamiseks ja süvendamiseks idapartnerluses.
 
Lisainfo

Eesti ELi nõukogu eesistumise ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus teise idapartnerluse digitaalmajanduse ministrite kohtumise kohta.

Lisainfo Eesti ELi nõukogu eesistumise kohta: 

press@eu2017.ee