Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Rooma lepingute 60. aastapäev

  Euroopale, milles oleme täna harjunud elama, pandi alus kuuskümmend aastat tagasi Roomas. Sellest sai alguse Euroopa ajaloo pikim rahuperiood. Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna.

  #EU60 veebileht: https://europa.eu/european-union/eu60_et 

 • Euroopa solidaarsuskorpus

  Oled 18-30 aastane? Tahaksid näha maailma ja teha midagi huvitavat? Tahaksid aidata inimesi, kes vajavad abi või osaleda looduskaitse projektides?

  Registreeru osalema vabatahtlikuna Euroopa solidaarsuskorpuses: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_et

 • Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Kava eesmärk on luua erasektori kaasamise ja innovatsiooni toetamise abil uusi töökohti, arendada taristut ning toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Eestis juurutab kava SA Kredex. #InvestEU

 • President Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus

  Kolmapäeval, 14. septembril 2016 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

  President Juncker teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ning esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib ta sellest, kuidas kavatseb komisjon tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab.

  Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu.

 • Euroopa Komisjon 2014-2019

  Euroopa Komisjon 2014-2019

  01. novembril 2014 alustas tööd uus, Jean-Claude Juncker'i juhitav Euroopa Komisjon. Käesolevalt lehelt leiad teavet Euroopa Komisjoni liikmete ja nende töövaldkondade kohta.

Uudised
11/07/2017

Täna tutvustas ühtekuuluvuspoliitika sõltumatute ekspertide töörühm oma lõpparuannet ELi fondide lihtsustatud raamistiku kohta pärast 2020. aastat. Töörühma juhi Siim Kallase sõnul aitab lihtsam juurdepääs ühtekuuluvusfondidele tuua inimesi Euroopa Liidule lähemale.

05/07/2017

Olukord Vahemere keskosa rändeteel on muutumas järjest pingelisemaks. Seetõttu esitas Euroopa Komisjon eile hulga meetmeid, mida ELi liikmesriigid, komisjon ja ELi ametid ning Itaalia saavad võtta viivitamata. Meetmed tulevad arutlusele homme Tallinnas toimuval justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel.

Üritused

Meil on hea meel kutsuda Teid avalikule arutelule „Eesti eesistumise eel – millist Euroopa Liitu me soovime?“, mis toimub neljapäeval, 29. juunil kell 14.00–15.30 rahvusooper Estonia valges saalis ja millel osalevad:  

Kuupäev:
29/06/2017
Kellaaeg:
14:00

16. juunil toimub Tallinnas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)  juhatuse 650. koosolek, mille raames korraldatakse koostöös riigikantseleiga konverents teemal „E-valitsuse edasine areng ELis“.

Kuupäev:
16/06/2017
Kellaaeg:
11:00