• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Rooma lepingute 60. aastapäev

  Euroopale, milles oleme täna harjunud elama, pandi alus kuuskümmend aastat tagasi Roomas. Sellest sai alguse Euroopa ajaloo pikim rahuperiood. Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna.

  #EU60 veebileht: https://europa.eu/european-union/eu60_et 

 • Euroopa solidaarsuskorpus

  Oled 18-30 aastane? Tahaksid näha maailma ja teha midagi huvitavat? Tahaksid aidata inimesi, kes vajavad abi või osaleda looduskaitse projektides?

  Registreeru osalema vabatahtlikuna Euroopa solidaarsuskorpuses: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_et

 • Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Kava eesmärk on luua erasektori kaasamise ja innovatsiooni toetamise abil uusi töökohti, arendada taristut ning toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Eestis juurutab kava SA Kredex. #InvestEU

 • President Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus

  Kolmapäeval, 13. septembril 2017 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

  President Juncker teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ning esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib ta sellest, kuidas kavatseb komisjon tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab.

  Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu.

 • Euroopa Komisjon 2014-2019

  Euroopa Komisjon 2014-2019

  01. novembril 2014 alustas tööd uus, Jean-Claude Juncker'i juhitav Euroopa Komisjon. Käesolevalt lehelt leiad teavet Euroopa Komisjoni liikmete ja nende töövaldkondade kohta.

Uudised
digital_learning
19/09/2017

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku võtta vastu uued normid, millega paremini reguleerida isikustamata andmete vaba liikumist ELis. 

Digital security
19/09/2017

Euroopa Komisjon tutvustas täna eri meetmeid, mille eesmärk on tagada ELile asjakohased vahendid üha sagenevate küberrünnakute tõrjumiseks. Muu hulgas tegi komisjon ettepaneku luua uus Euroopa Küberturbeamet, kes aitaks liikmesriikidel küberrünnetega toime tulla, ning käivitada Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise kava, mille eesmärk on tagada digitaalruumis pakutavate toodete ja teenuste turvalisus.

Üritused

Kutse arutelule Euroopa Komisjoni energialiidu eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčovičiga teemal: Mida ja miks muudab Euroopa Liit lähiaastatel energiavaldkonnas ettevõtjatele ja tarbijatele.

Kuupäev:
 • 21/09/2017
Koht:
Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, ruum NRG 226)

Olete oodatud volinik Tibor Navracsicsi ning Tartu Ülikooli rektori Volli Kalmu arutelule Euroopa Liidu noorte ning hariduse teemadel reedel, 22. septembril algusega kell 13 Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18). Vestlust modereerib Dr Piret Ehin ja see toimub inglise keeles. Täpsem info järgneb inglise keeles. 

Kuupäev:
 • 22/09/2017
Koht:
Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18)