Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Kava eesmärk on luua erasektori kaasamise ja innovatsiooni toetamise abil uusi töökohti, arendada taristut ning toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Eestis juurutab kava SA Kredex. #InvestEU

 • President Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus

  Kolmapäeval, 14. septembril 2016 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

  President Juncker teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ning esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib ta sellest, kuidas kavatseb komisjon tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab.

  Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu.

 • Euroopa Komisjon 2014-2019

  Euroopa Komisjon 2014-2019

  01. novembril 2014 alustas tööd uus, Jean-Claude Juncker'i juhitav Euroopa Komisjon. Käesolevalt lehelt leiad teavet Euroopa Komisjoni liikmete ja nende töövaldkondade kohta.

Uudised
21/09/2016

Euroopa Komisjoni volinikud arutasid täna uut eelnõud, mille eesmärk on vältida, et rändlustasude kaotamist 2017. aasta juunist ei kuritarvitataks.

15/09/2016

Euroopa Komisjoni esialgses aruandes e-kaubanduse sektoriuuringu kohta kinnitatakse e-kaubanduse kiiret kasvu ELis ja selgitatakse välja äritavad, mis võivad piirata konkurentsi ja tarbijate valikuid.

Üritused

Tänavu toimub Euroopa keeltepäeva puhul keeleteemaline veebiviktoriin kooliõpilastele, raadiomäng ja keeltekohvik, kus saab lühitundides tutvuda paljude maailma keeltega.

 

Date:
26/09/2016
Time:
19:00

14. septembril vestlevad ajakirjanikud ja meediaspetsialistid Daniel Schneidermann ja Anvar Samost teemal „Kes kritiseerib kriitikuid? Meedia roll kodanikuühiskonnas“, lahkavad meediat, selle mõjupiire ja sõltumatust.

Date:
14/09/2016
Time:
17:00