• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Rooma 60

/estonia/file/60romehorizontaletpng_et60_rome_horizontal_et.png

25. märtsil 2017 täitub 60 aastat Rooma lepingute sõlmimisest, millega loodi Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ehk ühisturg. Lepingu allkirjastasid Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa ning selle eesmärk on inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine üle riigipiiride. Vaba liikumist tajuvad Eesti inimesed EL-i suurima positiivse tulemusena. 

Kuupäev: 
25/03/2017 - 10:00

Rooma lepingute sõlmimine on üks Euroopa Liidu ajaloo olulisemaid tähiseid ja selle aastapäeva tähistatakse laiaulatuslikult kõigis liikmesriikides.

  • Eestis korraldab Euroopa Komisjoni esindus selleks puhuks mitmeid raadiomänge nii eesti- kui ka venekeelsetes kanalites.
  • Rooma lepingutele ja EL-i ajaloole keskenduvad ka meie traditsioonilised lühiviktoriinid, mis on osaks Euroopa Liidu maja väljapanekutest üle Eesti toimuvatel messidel ja mis kuuluvad ka meie konverentsisaalis toimuvate EL-i tutvustavate loengute programmi.
  • Juubeliprogrammist saab osa ka Eesti Rahvusraamatukogus, kus võõrustatakse Rooma lepingute teemalist virtuaalnäitust, mis tuuakse Eestisse Firenze lähistel asuva Euroopa Ülikooli Instituudi (EUI) abil.

 

Vaata rohkem infot Rooma lepingute 60. aastapäevale pühendatud veebilehelt: https://europa.eu/european-union/eu60_et

 

/estonia/file/eu60birdconstuctiongif_eteu60_bird_constuction.gif