Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

EL – koos oleme kaitstud

/estonia/file/euprotecttaustapiltjpg_eteu_protect_taustapilt.jpg

euprotect taustapilt
© Euroopa Liit

Tuhanded erinevate Euroopa riikide elanikud teevad koostööd, et tagada Sinu ja Su pere turvalisus. EL toetab ja ühendab neid inimesi ning aitab tõhustada piiriülest koostööd, et meid kõiki kaitsta. Kampaania "EL – koos oleme kaitstud" tutvustamiseks toimuvad 24.01–14.03.2019 üle Eesti aruteluõhtud, kus käsitleme teemasid nagu tervis, keskkond, kuritegevus, terrorism, ränne ja majandus. 

Kuupäev: 
24/01/2019 - 15:30 - 21/03/2019 - 18:30
 
Kampaaniaga soovitakse inimlike tõsilugude kaudu näidata, kui oluline on ELi roll inimeste igapäevaelus. Euroopa Liit ei ole pelgalt haldusorgan ega õigusnorme kehtestav institutsioon, vaid ka aktiivne osa turvavõrgust, mis tagab meile turvalisema elu.
 
 
Tule räägi kaasa! Registreeru üritustele siinhttps://tinyurl.com/EUProtects 
 
24.01 kell 18.00-20.00 Tallinn, TONDIRABA HUVIKOOL (vene ja eesti keeles)

Osalejad:
Maria Derlõš, Lasnaidee eestvedaja
Aleksandr Taraskin , Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist
Katarina Viik, Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik
Moderaator: Olesja Lagashina, venekeelse Postimehe peatoimetaja

Aruteluõhtul arutame selle üle, kuidas aitab Euroopa Liit keskkonnasaastet vähendada – millised on need meetmed, mis tulevikus aitavad nii meie planeedi kui ka meie naabruskonnad ja veekogud puhtamana hoida. Üldisemalt liigutakse üksikule ning räägitakse sellest, mida iga inimene ise saaks teha, et keskkond oleks puhtam ning tekiks vähem prügi. Räägime pakendite kasutamise vähendamisest ja taaskasutusest ning sellest, kuidas vähem toitu raisata ning niimoodi ka ise raha säästa. 

 
31.01 kell 16.30-18.30 Võru, NAVI KÜLASELTS (eesti keeles)
 
Osalejad:
Aimar Köss, PPA integreeritud piirihalduse büroo politseinõunik
Ülle Väina, Siseministeerium, piirivalveosakonna nõunik
Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Moderaator: Mirjam Nutov, ERR Võrumaa korrespondent 
 
Rändeküsimusest on saanud üks tulisemaid teemasid terves Euroopas, kuid milline on Euroopa Liidu tegelik mõju meie piirikaitsele? Kuidas aitab riikideülene koostöö kontrollida paremini meie piire ning takistada illegaalsete immigrantide, kurjategijate ja terroristide sisenemist Euroopa Liitu? Mida saaksid liikmesriigid veel ühiselt teha, et meie ühine välispiir oleks kaitstud nii idas kui lõunas?
 
7.02 kell 16.30-18.30 Haapsalu, HAAPSALU KULTUURIKESKUS (eesti keeles)
 
Osalejad:
Piret Viiklepp, Tervise Arengu Instituut, Tuberkuloosiregistri juhataja
Irina Dontšenko, Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiate osakonna juhataja
Kärt Sõber, Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna nõunik 
Moderaator: Vootele Päi
 
Avatud piiride ajastul levivad ka erinevad nakkushaigused kiiremini kui kunagi varem. Enam ei ole oluline kas epideemia puhkeb siinsamas Euroopas või hoopis kuskil Aasias, Aafrikas või Ameerikas – inimesed liiguvad ning koos nendega ka epideemiad ja haruldased nakkushaigused. Kuidas saab Euroopa Liit tõkestada terviseriskide ja haiguste levikut ning tagada nii oma kodanike heaolu?
 
14.02 kell 16.30-18.30 Pärnu, PÄRNU KOLLEDŽ (eesti keeles)
 
Osalejad:
Nils Sempelson, Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht
Kaido Tuulemäe, Lääne Ringkonnaprokuratuuri erisajde prokurör  
Peeter Paisuots, Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Pärnu talituse juht  
Moderaator: Neeme Korv
 
Inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine toob paratamatult kaasa ka kurjategijate vaba liikumise. See tähendab, et ka kuritegevust ei takista riigipiirid. Milliste suuremate väljakutsetega korrakaitsjad täna silmitsi seisavad ning kuidas aitab Euroopa Liidu ülene koostöö tõkestada piiriülest ja organiseeritud kuritegevust – olgu siis tegu salakaubaveo, relva-, uimasti- või inimkaubandusega.
 
21.02 kell 16.30-18.30 Narva, NARVA KOLLEDŽ (vene ja eesti keeles)
 
Osalejad: 
Vjatšeslav Braim, Narva politseijaoskonna juhtivuurija
Andrus Padar, Eesti Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik
Dmitri Mištšenko, targaltinternetis.ee koolitaja
Moderaator: Jüri Nikolajev, Eesti Rahvusringhäälingu Kirde-Eesti korrespondent
 
Interneti ja tehnoloogia roll meie igapäevaelus üha kasvab. Seepärast kolib ka kuritegevus internetti ning kurjategijate saagiks langevad inimeste tundlikud isikuandmed, mida võidakse kasutada identiteedivarguseks või krediitkaardipettusteks. Samamoodi kasutavad internetti ja sotsiaalmeediat ära inimesed, kelle eesmärgiks on levitada väärteavet, pooltõdesid või õhutada viha. Kuidas kaitsta oma isikuandmeid ning internetis turvaliselt surfata? Mida teeb Euroopa Liit selleks, et kaitsta oma kodanikke internetis nii varaste kui ka väärteabe levitajate eest? 
 
07.03 kell 16.30-18.30 Kuressaare, VÄIKELAEVAEHITUSE KOMPETENTSIKESKUS (eesti keeles)
 
Osalejad:
Dr. Kai Künnis-Beres, TalTech (TTÜ) bioloog hüdrobioloogia ja ökoloogia alal
Tõnu Talvi, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist
Irja Truumaa, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
 
Ökosüsteemid ja keskkonnasaaste ei tunne riigipiire. Selleks, et kaitsta oma loodust nii inimtegevuse kui ka kliimamuutuse eest, on oluline, et riigid teeksid koostööd, mis põhineb ühistel eesmärkidel ja arusaamadel. Mis on Eestis peamised keskkonna ja looduskaitsega seotud väljakutsed ning kuidas aitab piiriülene koostöö kaitsta Läänemerd? Millised peaksid olema järgmised sammud Läänemere seisundi parandamiseks? 
 
14.03  kell 16.30-18.30 Tartu, TASKU KESKUS (eesti keeles)
 
Osalejad:
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea
Eero Pärgmäe, Tallinna Lennujaama kommertsdirektor
Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Moderaator: Vootele Päi
 
Milline on Euroopa Liidu roll regionaalsete transpordiühenduste loomisel, keskuste ühendamisel ning reisijate õiguste tagamisel? Just transpordiühendustest sõltub regionaalsete keskuste konkurentsivõime ning seda nii turismi kui ka majanduse seisukohast. Seetõttu on kõigi regionaalsete keskuste ühendatus teiste linnadega äärmiselt oluline tagades nii inimeste kui ka kaupade kiire liikumise. Mida on Euroopa Liit teinud selleks, et ka väiksemad regionaalsed keskused püsiks kaardil ning oleks ligipääsetavad nii turistidele kui ka investeeringutele? Mida saaks EL teha tulevikus, et veelgi parandada regioonidevahelist infrastruktuuri? Ning kuidas kaitseb EL samas tavatarbija õigusi, näiteks lennukiga reisimisel?
 
21.03  kell 16.30-18.30 Viljandi, VILJANDI LENNUKITEHAS must saal. (eesti keeles) 
 
Ettevõte võib ju füüsiliselt asuda Viljandis, Põlvas, Valgas või Jõhvis, kuid ühisel suurel Euroopa Liidu siseturul konkureerib ta kõigi Euroopa ettevõtetega. Millised on need Euroopa Liidu meetmed ja põhimõtted, mis kaitsevad kohalikku väikeettevõtjat ning kuidas konkureerida kohaliku toodanguga suurel turul? Mida teeb Euroopa Liit selleks, et säilitada meie töökohti ning kaitsta Euroopa ettevõtteid hargmaiste ettevõtete ebaausa äritava ning odava importtoodangu tekitatud surve eest?
 
Osalejad:

Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht
Rain Hüva, Viljandi Aken ja Uks AS hankejuht 
Jarmo Liiver, Kredex ettevõtlusdivisjoni juht
Moderaator: Mirjam Nutov, ERR Võrumaa korrespondent