• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Tõlkes leitud – väljakutsed ja võimalused väikesel turul

/estonia/file/tew2019fbeventcoverjpg_ettew2019_fb_event_cover.jpg

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi seminar
copyright

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat (DGT) korraldab koostöös Tallinna Ülikooli Konverentsikeskusega tõlketeemalise seminari, mille eesmärk on kutsuda kokku tõlkimise ja keeletoimetamisega seotud inimesed, et omavahel kohtuda ning rääkida meile ühist huvi pakkuvatel teemadel.

Kuupäev: 
28/03/2019 - 09:30 - 15:00

Seminar koosneb kahest osast. Päeva esimeses pooles on võimalik kuulata ettekandeid, seejärel on kavas ühine lõuna ning päeva teises pooles paralleelsed töötoad. Ettekannete teemad on selge keel, Eesti Keele Instituudi uus sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex ning Eesti tõlkijate ja DGT koostöövõimalused. Töötubades räägime kvaliteedinõuetest ja terminoloogiast, koostöövõimalustest täpsemalt ning arutleme tõlkija elukutse üle praegu ja tulevikus.

Ajakava

09:30 Registreerimine ja tervituskohv

10.00–10.15 Avasõnad
Heiki Pisuke
, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi (DGT) eesti keele osakonna juhataja

10.15–10.45  Selge keel kui tarbeteksti tööriist
Katrin Hallik
, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, selge keele liikumise projektijuht

11.00–11.30  Tõlkijate koostöövõimalused DGT eesti keele osakonnaga
Leila Anupõld
, DGT eesti keele osakonna rühmajuht

11.45–12.15 Eesti Keele Instituudi uus sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex
Arvi Tavast
, Ekilexi arendaja

Iga ettekande järel on 15 minutit küsimusteks ja aruteluks

12.30–13.30 Kerge lõuna Mare Maja aatriumis

13.30–15.00  Töötoad

Töötoad kestavad neli akadeemilist tundi. Kohtade arv töötubades on piiratud ja iga osaleja saab valida ainult ühe töötoa. Valik tuleb teha seminarile registreerimisel. Enne registreerimist tutvuge palun allpool lähemalt töötubade sisuga.

1. töötuba. Kvaliteet ja terminoloogia. Sihtrühm: vabakutselised tõlkijad. Töötuba juhatavad Mai Lehtpuu, DGT eesti keele osakonna kvaliteedijuht, ja Elis Paemurd, DGT eesti keele osakonna keelenõunik Tallinnas. Töötoas räägime kvaliteedinõuetest, millele Euroopa Komisjoni tellitud tõlked peavad vastama. Vaatame ka tõlkija töövahendeid ja abimaterjale, sh institutsioonidevahelist mitmekeelset terminibaasi IATE2. Teeme üheskoos toimetamis- ja masintõlkeharjutuse. Mai Lehtpuu slaidid.

2. töötuba. Eesti tõlketuru uued võimalused. Sihtrühm: tõlkebürood, projektijuhid ja tõlkijad, kellel on huvi teha kaastööd Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnale. Töötuba juhatab Leila Anupõld, DGT eesti keele osakonna rühmajuht. Soovime kuulda Eesti tõlketuru osaliste senistest koostöökogemustest nii komisjoni kui ka teiste suuremate tellijatega ning ootustest tõlke tellijale. Omalt poolt selgitame, milliseid koostööpartnereid DGT Eesti tõlketurult otsib ja tutvustame DGT uut tüüpi tõlkehanke pilootprojekti ning võrdleme praegu kehtivat hanget uuega.

3. töötuba. Tõlkija elukutse: keda vajame praegu ja tulevikus. Sihtrühm: ülikoolide õppejõud ja üliõpilased, vabakutselised tõlkijad, tõlkebürood, kõik huvilised. Töötuba juhatab Heiki Pisuke, PhD, DGT eesti keele osakonna juhataja. Arutame, milliste oskustega tõlkijaid vajavad ELi institutsioonide tõlkeosakonnad, Eesti tõlkebürood jt tööandjad, mida vajab ja pakub ülikool, millised oskused ja teadmised on vajalikud tõlkemagistriõpet pakkuvate Euroopa ülikoolide võrgustiku European Master in Translation (EMT) uue pädevusraamistiku järgi ning millised on praktikavõimalused ELi institutsioonides. Heiki Pisuke slaidid. Inge Rätsep slaidid.

 

REGISTREERIMISVORM

Lisateave: elis.paemurd@ec.europa.eu

Seminar korraldatakse programmi „Translating Europe" piirkondliku üritusena ja seda toetab Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. „Translating Europe“ on Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi algatus, mille eesmärk on edendada koostööd kirjaliku tõlke valdkonnas tegutsejate vahel Euroopas. Algatuse raames toimub igal aasal Brüsselis Euroopa tõlkijate foorum („Translating Europe Forum“), mida täienevad tõlketeemalised üritused liikmesriikides.