• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Konverents „Audiovisuaalne tõlge – uued suunad tõlketehnoloogias“ / Conference „Audiovisual translation – new trends in translation technology“

/estonia/file/fbbannertewavtnewjpg_etfb_banner_tew_avt_new.jpg

tew_avt_new
©Euroopa Liit

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat korraldab koostöös Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga audiovisuaalse tõlke teemalise konverentsi. Konverentsil antakse ülevaade sellest, millist liiki tekste ja sisu audiovisuaalne tõlge hõlmab ning milliseid tehnilisi võimalusi selles valdkonnas kasutatakse.

Kuupäev: 
17/05/2018 - 09:00 - 17:00

 

 

KONVERENTSI PLENAAROSAS ON NÜÜD KOHAD TÄIS, KUID TEEME SELLEST 17. MAIL KA VEEBIÜLEKANDE, MIDA SAAB VAADATA KÄESOLEVAL VEEBILEHEL.

Kuna 3. töötuba „Subtitreerimisel kasutatav tõlketehnoloogia ja uus meedia“ toimub samuti kinosaalis, siis seal veel kohti jätkub, nii et huvi korral võite registreeruda ka üksnes pärastlõunal toimuvasse töötuppa. 

Audiovisuaalne tõlge on väga lai termin, mis hõlmab ekraanitõlke eri liike mitmesuguse audiovisuaalse sisu tõlkimiseks. Selle alla kuuluvad subtitreerimine, dubleerimine, pealelugemine, kirjeldustõlge, teatri- ja ooperitõlge, sünkroontõlge filmifestivalidel, vabas vormis kommenteerimine, subtitreerimine vaegkuuljatele, fännisubtiitrid, fännidublaaž jne. Lokaliseerimine ei piirdu tänapäeval enam kinematograafilise toodanguga, vaid hõlmab ka hariduslikku sisu, keeleõppevahendeid, lastesaateid, vaegnägijatele ja -kuuljatele mõeldud teleprogramme, reklaame, videomänge, tarkvara jne. Viimase viie aasta jooksul on audiovisuaalse tõlke valdkonnas toimunud tehnoloogiline revolutsioon. Tõlkijate käsutuses on uued ja aina täiuslikumad tõlkeabiprogrammid, suure hulga sisu jagamist võimaldav pilvtehnoloogia, tõlkemälud, sõnaraamatud, sõnastikud ja üha võimsamad projektijuhtimis- ja kvaliteedikontrollivahendid tõlke kvaliteedi hindamiseks nii tehnilisel kui ka verbaalsel tasandil.

 

Kõik see on andnud tõuke audiovisuaalse tõlke valdkonna, eriti subtiitrite tootmise kiireks kasvuks kogu maailmas, rääkimata mitmekeelsest Euroopa Liidust. Kiiresti arenev audiovisuaalse tõlke valdkond on tekitanud vajaduse uute ja mitmekülgsete oskustega tõlkijate järele. Konverentsi peamine sihtrühm ongi audiovisuaalse tõlke valdkonnas tegutsevad tõlkijad ning sellest huvitatud tõlketudengid.

 

Konverents koosneb kahest osast. Päeva esimeses pooles toimub plenaaristung, kus esinevad audiovisuaalse tõlke rahvusvahelist tunnustatud asjatundjad, ning päeva teises pooles paralleelsed töötoad. Eesmärk on anda ülevaade uue tehnoloogia, sh masintõlke ja muude tõlkeabivahendite viimastest arengusuundadest ning ühtlasi teha nende vahenditega ka praktilist tutvust.

 

Ajakava

 

Plenaaristung Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi SuperNova kinos (Narva mnt 27). Ettekanded on inglise keeles ilma tõlketa.

 

8.45–9.15      Registreerimine

9.15–9.30      Avasõnad

Leila Anupõld (Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat)

Prof Daniele Monticelli (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut)

9.30–10.15    Peakõneleja

Prof Jorge Diaz-Cintas (University College London)

Audiovisual translation and the future of the discipline (pdf)

10.15–10.45  Arutelu

10.45–11.15  Kohvipaus

11.15–11.45  Dr Kristian Tangsgaard Hvelplund (University of Copenhagen)

Audiovisual Translation from a Cognitive Perspective  (pdf)

11.45–12.15  Dr Yota Georgakopoulou (Deluxe Entertainment Services Group)

I’m translator. What’s your superpower? (pdf)

12.15–12.45  Arutelu

12.45–13.30  Lõuna

13.30–15.00  Paralleelsed töötoad:

1. Kogukonnatõlke platvormid ja enim kasutatud vabavaraline subtiitertõlke tarkvara, Tiina Põllu ja Tuuli Järmut (eesti keeles)

2. Pilvepõhised subtitreerimise abivahendid, Dr Serenella Massidda (inglise keeles)

3. Subtitreerimisel kasutatav tõlketehnoloogia ja uus meedia, töötuba juhib Kirke Maar (inglise keeles)

4. Dubleerimisprotsess ja töö helistuudios, Tiina Andreas (eesti keeles)

15.00–15.30  Kohvipaus 

15.30–17.00  Paralleelsed töötoad jätkuvad

 

Kõik töötoad kestavad neli akadeemilist tundi. Kohtade arv töötubades on piiratud ja iga osaleja saab valida ainult ühe töötoa. Valik tuleb teha konverentsile registreerimisel. Enne registreerimist tutvuge palun allpool lähemalt töötubade sisuga.

 

1. töötuba. Kogukonnatõlke platvormid ja enim kasutatud vabavaraline subtiitertõlke tarkvara, Tiina Põllu ja Tuuli Järmut (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut). Töötuba toimub eesti keeles. Asukoht: Mare 217.

Töötoas vaadeldakse YouTube'i näitel kogukonnatõlke võimalusi ja võrreldakse kõige populaarsemaid vabavaralisi tõlketarkvaraprogramme. Lähemalt tutvustatakse subtiitertõlke tarkvara Subtitle Edit. Töötuba toimub Tallinna Ülikooli arvutiklassis. Registreeruda saab kuni 25 osalejat.

Töötoas tutvustatakse subtiitertõlke üldist tööprotsessi ühe mängufilmi näitel. Analüüsitakse tööprotsessi eri etappe: kuidas subtiitertõlget alustada ja tõlkefaile luua, millised võimalused on lähtekeele subtiitreid hankida (stsenaariumist või transkriptsioonist, automaatsest kõnetuvastusprogrammist jne), millised on erinevad subtiitertõlke tüübid (juba ajakoodidega varustatud failiga subtiitertõlke loomine versus kodeerides tõlkimine), kuidas toimub kodeerimine ja tõlke sünkroonimine kõnega, millised on peamised aja- ja ruumipiirangud (subtiitrite pikkus- ja kestusnõuded), dialoogi esitamise põhimõtted (visuaalne ja verbaalne segmenteerimine ja süntaksireeglid, kirjavahemärgid, kompenseerimisvõtted), mitmed tööd mõjutavad tegurid.

Töötoa eesmärk on arendada häid subtiitertõlke tavasid, parandades seeläbi tõlgete kvaliteeti ning suurendada teadlikkust selle konkreetse tõlke vormi kohta.

 

2. töötuba. Pilvepõhised subtitreerimise abivahendid, Dr Serenella Massidda (University College London, Roehampton University). Töötuba toimub inglise keeles. Ruum: Astra 213.

Selles töötoas tutvustatakse osalejatele pilvepõhist subtitreerimist. Töötuba toimub ülikooli arvutiklassis, osaleda saab kuni 25 inimest.

Vaid kümne aastaga on tehnoloogiline areng audiovisuaalse tõlke maastiku täielikult ümber kujundanud. Lokaliseerimine toimub varasemaga võrreldes välgukiirusel ning tavapärased pikad ooteajad on ajalugu.

Töötoa esimeses pooles antakse ülevaade uusimast subtitreerimisel kasutatavast tehnoloogiast ning pilvepõhise tehnoloogia ja lokaliseerimisprotsessi korralduse arengust maailmas, et mõista, kuidas praegu toimuvad pöördelised muutused audiovisuaalsete toodete tootmises ja tarbimises mõjutavad subtitreerijate tööd ning subtitreerija elukutse tulevikku. Arutatakse, milline on pilvepõhise subtitreerimise potentsiaal võrreldes tavapäraste tarkvaraprogrammidega ning millised võimalused sellega kaasnevad.

Töötoa teine pool on pühendatud praktilistele pilvepõhise subtitreerimise ülesannetele. Töötoa lõpuks teavad osalejad, kuidas kasutada pilvepõhiseid vahendeid oma lokaliseeritava toote subtiteerimiseks ning neil on üldine arusaam pilvepõhise subtitreerimise tehnoloogiast. Osalejatele antakse ülevaade kasulikest veebisaitidest ning muudest teabeallikatest ning töötoa lõpus on kõigil võimalik esitada küsimusi.

 

3. töötuba. Subtitreerimisel kasutatav tõlketehnoloogia ja uus meedia, töötuba juhib Kirke Maar (Tallinna Ülikool). Töötuba toimub inglise keeles. Ruum: Nova 207 (BFM).

Töötuba koosneb viiest lühiettekandest, milles tuuakse näited tõlketehnoloogia kasutamisest subtitreerimisprojektides. Ettekannetele järgneb arutelu.

 

4. töötuba. Dubleerimisprotsess ja töö helistuudios, Tiina Andreas (BFM, Tallinna Ülikool). Töötuba toimub eesti keeles. Asukoht: BFMi helistuudio.

Töötuba keskendub mängufilmi dubleerimise protsessile, antakse ülevaade selle olulistest etappidest ning dubleerimise tüüpidest (dubleerimine, pealelugemine, osaline dubleerimine jne, näidisjuhtumid nende tõlkeliikide kasutamise kohta) ning tutvustatakse üldist mängufilmi tõlketöö protsessi. Registreeruda saab kuni 20 osalejat.

Esiteks analüüsitakse tööprotsessi etappe: milliseid reegleid peab järgima kirjaliku dublaažitõlke tegemisel, pidades silmas huulte liikumise ja tõlketeksti sünkroonimist, sobivate tõlkijate leidmist selle ülesande jaoks. Tutvustatakse ka erinevate rollide jaoks sobiva häälega näitlejate valiku protsessi, kuidas tehakse näidisdublaaže, mille põhjal meediaettevõtted oma valiku teevad, millised on üldised dubleerimisnõuded ning aja- ja ruumipiirangud dubleerimisel ning kuidas tõlkega mängida, kasutades ära keele paindlikkust.

Teiseks analüüsitkase konkreetse mängufilmi tõlkenäiteid, uuritakse, kuidas muuta kirjalik eestikeelne tõlge suupäraseks nii, et järgitakse kõiki dubleerimisreegleid, ja kuidas dublaaži järeltöödeldakse.

 

REGISTREERIMISVORM

 

More info: jana.laurend@ec.europa.eu

 

Konverents korraldatakse programmi „Translating Europe" piirkondliku üritusena ja seda toetab Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. „Translating Europe“ on Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi algatus, mille eesmärk on edendada koostööd kirjaliku tõlke valdkonnas tegutsejate vahel Euroopas. Algatuse raames toimub igal aasal Brüsselis Euroopa tõlkijate foorum („Translating Europe Forum“), mida täienevad tõlketeemalised üritused liikmesriikides.

 

Conference „Audiovisual translation – new trends in translation technology“

 

17th May from 9.00 to 17.00

Tallinn University, Nova building, Narva mnt 27, 10120 Tallinn

 

THE PLENARY SESSION OF THE CONFERENCE IS NOW FULL BUT YOU CAN ALSO FOLLOW IT VIA WEBSTREAMING ON THIS WEBSITE.

There are still places available in Workshop 3 „Translation technology for subtitling and the new media“ (in English), so if you are interested, you can also register for just that workshop and join us in the afternoon.

 

Directorate-General for Translation (DGT) of the European Commission in cooperation with the School of Humanities of Tallinn University is organising a one-day conference on audiovisual translation, giving an overview of the technological possibilities that this field of translation is using and what are the main media content types to be translated.

 

Audiovisual translation is a very broad term covering different screen translation types for different media content, it can either refer to subtitling, dubbing, re-speaking, audio-subtitling, voice-over, theatre and opera titles, simultaneous interpreting at film festivals, free-commentary and goblin translation, subtitling for the deaf and the hard of hearing, audio-description, fansubbing and fandubbing. The media to be localised is not any more limited to cinematic production, covering now educational content, language learning tools, children’s programmes, television content for visually and hearing impaired, commercials, video games, software et cetera. During the past five years, the audiovisual translation (AVT) industry has undergone a technological revolution. Linguists have access to new and more developed computer-assisted translation (CAT) tools, cloud technologies allowing to share the voluminous media content, translation memories, dictionaries, glossaries, and ever more powerful tools of project management and quality control are to available check the translation quality on both technical as well as on verbal level.

 

All this has boosted worldwide the AVT industry and especially the production of subtitles, not to mention the multilingual European Union. Ever-developing AVT has created the need for new generation of linguists who share new and ample range of qualifications. The main target audience of the conference are the AVT translators and translation students interested in that field.

 

The conference will consist of two parts: a plenary session in the morning with presentations from internationally recognised experts in the field of AVT, and parallel workshops in the afternoon. The idea is to give an overview of recent developments in the field of new technologies, including machine translation in AVT and other translation tools and also provide practical advice on how to use them.

 

Programme

 

Plenary session (in English) at SuperNova Cinema at the Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM, Narva mnt 27) of Tallinn University.

 

8.45–9.15      Registration

9.15–9.30      Opening

Leila Anupõld (European Commission, DG Translation)

Prof Daniele Monticelli (Tallinn University, School of Humanities)

9.30–10.15    Keynote speaker

Prof Jorge Diaz-Cintas (University College London)

Audiovisual translation and the future of the discipline (pdf)

10.15–10.45  Discussion

10.45–11.15  Coffee break

11.15–11.45  Dr Kristian Tangsgaard Hvelplund (University of Copenhagen)

Audiovisual Translation from a Cognitive Perspective (pdf)

11.45–12.15  Dr Yota Georgakopoulou (Deluxe Entertainment Services Group)

I’m translator. What’s your superpower? (pdf)

12.15–12.45  Discussion

12.45–13.30  Lunch

13.30–15.00  Parallel workshops:

  1. Community translation platforms and most used open-source subtitling software Tiina Põllu and Tuuli Järmut (in Estonian)
  2. Cloud-based toolkits for subtitling, Dr Serenella Massidda (in English)
  3. Translation technology for subtitling and the new media (in English).
  4. Dubbing process and work in the audio studio, Tiina Andreas (in Estonian)

15.00–15.30  Coffee break

15.30–17.00  Parallel workshops continue

All workshops last 4 academic hours. Every participant can choose just one workshop on a first come, first served basis. You ca make your choice when registering for the conference. Please read below about the content of the workshops.

 

Workshop 1. Most used open-source subtitling software, Tiina Põllu and Tuuli Järmut (Tallinn University, School of Humanities). In Estonian. Location: Mare 217.

The workshop will first focus on the YouTube community translation platform and then on open-source software, comparing the most popular programmes with special emphasis on Subtitle Edit. It will take place in the university computer class. Max 25 students can participate.

The workshop will introduce the general working process of subtitling on the example of a feature film. A step-by-step process will be analysed: firstly, how to start the captioning and prepare the translation files, how subtitles can be derived (from the screenplay or transcript, automatic language detection etc.), different subtitling types (translating an already time-coded subtitle file vs. translating from the scratch), time-coding and synchronising the text with time-codes, main time and space restrictions (the length of a subtitle), principles of rendering the dialogue (visual and verbal segmentation and syntax rules, punctuation, compensation techniques), multiple factors that influence the work.

The pedagogical goals of the workshop are developing good habits in subtitling, thus improving the quality of the translations by raising the awareness of this specific type of translation.

 

Workshop 2. Cloud-based toolkits for subtitling, Dr Serenella Massidda (University College London, Roehampton University). In English. Location: Astra 213.

This workshop will introduce students and professionals to the world of Cloud-Subtitling. It will take place in the university computer class. Max 25 students can participate.

In a mere ten years, awesome technological advancements have transformed the audiovisual translation landscape beyond belief, nearly zeroing traditional long waiting periods and accelerating localisation workflows that have now become faster than light.

The first part of the workshop will shed light on the state of the art of subtitling technology, the evolution of cloud-based technology and localisation workflows worldwide in order to understand how the current epochal changes in the way we produce and consume audiovisual products on a global scale will affect the lives of professional subtitlers and the future of the subtitling professions in the years to come. A discussion will follow on the opportunities and potentials offered by cloud-based subtitling technology as opposed to traditional software programs.

The second part of the workshop will be devoted to practical Cloud-Subtitling tasks. By the end of the workshop, you will be able to cloud-subtitle your localisation project and will have a general understanding of cloud-based subtitling technology. A list of useful websites and other sources of information will be given to all the participants and some time will be left at the end for questions.

 

Workshop 3. Translation technology for subtitling and the new media, moderated by Kirke Maar (Tallinn University). In English. Location: Nova 207 (BFM).

 

Workshop will consist of five short presentations of good examples of translation technology and subtitling projects followed by discussion:

 

Workshop 4. Dubbing process and work in the audio studio, Tiina Andreas (BFM, Tallinn University). In Estonian. Location: BFM audio-studio.

 

The workshop will focus on the dubbing process of a feature film, by giving the overview of the essential steps of this process. It will take place in the Baltic Film and Media School. During the workshop, we will give a general overview of the dubbing  types (dubbing versus voice-over, half-dubbing, re-voicing, the cases when one or another type can be used), and introduce the general working process of dubbing a feature film.

Firstly, a step-by-step process will be analysed: how to make a written translation,  bearing in mind the rules of lip-syncing, finding a suitable translator for that task. Finding the suitable cast for different roles, by taking voice samples, examples on the production companies’ dubbing requirements, what are the time and space limits in dubbing and how to play with the translation, by using the language flexibility.

Secondly, we will analyse on the example of a concrete feature film, how to render the written Estonian translation text orally, so that all the dubbing rules are followed, and what happens after the dubbing is done (audio post-production).

 

REGISTRATION FORM

 

More info: jana.laurend@ec.europa.eu

 

The conference is organised as a "Translating Europe" regional workshop supported by the Directorate-General for Translation (DGT) of the European Commission. „Translating Europe“ is a project created by the DGT to bring together translation stakeholders in Europe. In the framework of this initiative a yearly Translating Europe Forum is organised in Brussels which is complemented by smaller scale events (Translating Europe workshops) in the EU Member States.