• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Haridus

Nutitelefoni haridus © iStockELi liikmesriikide õpetajatel ja õpilastel on väga head võimalused omavaheliseks haridus- ja koolitusalaseks koostööks. Eesti õpetajad ja õpilased saavad osa võtta paljudest liidu haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooprogrammidest. ELi rahalist toetust saavad taotleda kõik akadeemilises sfääris tegutsevad inimesed ning neil on võimalik ELi toel õppida ja õpetada ka välismaal. 

Alates 2014. aastast saab toetust taotleda uue haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammi Erasmus+ alusel. Erasmus+ koondab paljud varasemad haridusprogrammid ühe egiidi alla.

Erasmus+ kontaktpunkt Eestis: Sihtasutus Archimedese Hariduskoostöö keskus

Euroopa Liidu haridusprojekte koordineerivad asutused Eestis

Sihtasutus Archimedes avab Eesti jaoks koostööprogrammide ja -projektide kaudu Euroopa haridusruumi ning loob kõrghariduse akrediteerimise kaudu tingimusi programmides osalemiseks. Samuti vahendab sihtasutus Euroopa Liidu haridus-, teadus- ja noorteprogramme.

Sihtasutus Innove põhieesmärk on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide- ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine.

Õppimine välismaal

Õpetajatele

Lastele