Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Haridus

/estonia/file/%C3%B5pinurk_etõpinurk

õpinurk
© Euroopa Liit

Nii nagu maailm on pidevas muutumises, on seda ka Euroopa Liit. Iga päev tehakse uusi otsuseid, mis meie kõigi elu ühte- või teistpidi mõjutavad. Soovime olla õpetajatele abiks ja teejuhiks ning aidata infokülluses orienteeruda. Pakume värskeid õppematerjale, koolitusi ja muid vahendeid, mis lihtsustavad Euroopa Liidu teemade õpetamist.

 

Täpsem info:

Pille Rebane

Haridusprojektide juht

Euroopa Komisjoni Eesti esindus

telefon: +372 626 44 25

e-post: Pille.REBANE@ec.europa.eu

 

Europe Direct teabekeskused üle Eesti

Kohalikud  teabepäevad- ja üritused, koostöö koolidega, jne.

https://ec.europa.eu/estonia/services/contact-points_et

 

Euroopa Liidu infokeskus Rahvusraamatukogus

e-post: elik@nlib.ee

telefon: 630 7101 (ühiskonnateaduste saali konsultant)

Tõnismägi 2, Tallinn

avatud E-R 10-20, L 12-19

www.elik.nlib.ee
 

Uudised

Õpetajatele suunatud EESTIKEELNE UUDISKIRI “MINU EUROOPA

Minu Euroopa uudiskiri nr 1, märts 2020

Minu Euroopa uudiskiri nr 2, aprill 2020

Minu Euroopa uudiskiri nr 3 (EST), mai 2020

Minu Euroopa uudiskiri nr 3 (RUS), mai 2020

Minu Euroopa uudiskiri nr 4 , september 2020

Üleeuroopalised konkursid, sündmused, jm. aktiivõppe tegevused on leitavad ÕPINURGA UUDISTEST.

 

Õppematerjalid 

Kui olete õpetaja ja soovide leida ELi teemalisi õppematerjale liidu toimise ja tegevuse kohta, siis ÕPINURGAS on suur valik erinevaid digitrükiseid ja muid materjale. Need on jagatud vastavalt vanusele või õppematerjalile (õpik, mäng, viktoriin, jne). Soovitame jälgida avaldamise kuupäeva.

Päevakajaliste teemade käsitlemiseks koostab Euroopa Komisjoni Eesti esindus temaatilisi TUNNIKAVU ja ESITLUSI. Neid lisame jooksvalt e-KOOLIKOTTI (märksõna: minueuroopa). 

Noortele mõeldud Euroopa Liidu teemasid kajastavad videod oleme koondanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse YOUTUBE'i KANALISSE (esitlusloend – HARIDUSLIK). 

 

Enesetäiendus ja koolitused

Koostöös Euroopa Parlamendi Bürooga Eestis korraldame regulaarseid õpetajate KOOLITUSI, kus tutvustame nii Euroopa Liidu aluspõhimõtteid kui päevakajalisi teemasid. Koolituste kavandamisel arvestame nii kohalikku õppekava kui ka Eesti õpetajate soove ja ettepanekuid. 

SCHOOL EDUCATION GETAWAY on veebikeskkond õpetajatele, koolijuhtidele, poliitikakujundajatele, ekspertidele ja muudele koolihariduse valdkonna töötajatele. Lisaks viimastele uudistele ja allikatele, pakutakse vahelehel  TEACHERS ACADEMY (õpetajate akadeemia) veebipõhiseid ja kohapealseid kursuseid õpetajate kutsealaseks arendamiseks. 

ERASMUS+ programmist toetatakse ka haridustöötajate ÕPIRÄNNET.

 

Koostöö ja partnerlus

eTWINNING on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. Samuti ERASMUS+ abil koostööprojektidele rahastust taotleda. eTWINNINGU keskkonnast leiate suure hulga juba teostatud ideid ning juhendeid, mida on võimalik ka kohapeal rakendada.

 

ERASMUS +

Haridus- ja teaduskoostöö on Euroopa Liidu jaoks väga oluline. Selle toetamiseks loodi Erasmus+ toetusprogramm, mida koordineerib Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat koostöös teiste asutustega. Erinevate õppe- ja harrastustegevuste koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd. Perioodil 2017–2020 on hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetamise programmi eelarve üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida või  koolitustel ja spordiüritustel osaleda. Ülikoolidel aitab see teha strateegilist koostööd ja suurendada oma võimekust.

 

Hariduse ja koolituse valdkonnas jagunevad programmi eesmärgid kolme põhimeetme alla:
a) Õpiränne (meede 1)
b)
Strateegiline koostöö (meede 2)
c)
Poliitikate kujundamine (meede 3)

 

Erasmus+ kontaktpunkt Eestis on Sihtasutus Archimedes, kes annab infot erinevate toetavate tegevuste kohta ning võtab vastu projektitaotlusi. 

Infot Erasmus + võimaluste kohta on võimalik saada ka Europe Directi kontaktpunktidest üle Eesti.