• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Meist

Euroopa Komisjoni Eesti esindus on komisjoni kohalik esindaja asukohaga Tallinnas.

Meie ülesandeks on:

  • selgitada Eesti inimestele, kuidas ELi poliitika mõjutab nende elu;
  • anda Eesti valitsusele, riigiasutustele ja teistele huvitatud isikutele usaldusväärset teavet ELi kohta;
  • anda Eesti pressile ja meediale infot olulisematest sündmustest ELi poliitikas;
  • vahendada Euroopa Komisjoni sõnumeid Eesti elanikele;
  • anda komisjonile teavet Eestis aset leidvate olulisemate poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike sündmuste kohta.

Üheks kõige olulisemaks sihiks on esindus seadnud kaasata Eesti kodanikke Euroopa asjades kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema.

Komisjonil on esindused kõigis 27 liikmesriigis, samuti kohalikud bürood Barcelonas, Bonnis, Marseille’s, Milanos, Münchenis ja Wrocławis. Üldjuhul on esindustes tööl asukohariigi kodanikud, sest esindusse tööleasumise eeltingimuseks on kohaliku keele ja keskkonna hea tundmine.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus avati 1. mail 2004, kui Eestist sai Euroopa Liidu liige.