• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Töötamine ELi institutsioonides

/estonia/file/p0124910027hjpg_etp0124910027h.jpg

students
©Euroopa Liit

Vabad töökohad Euroopa Komisjoni Eesti esinduses

Hetkel vabu ametikohti pole.

 

Alalised ja ajutised töökohad ELi institutsioonides

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikuna on sul õigus minna tööle ELi institutsioonidesse, mille enam kui 40 000 töötajat on ametis peamiselt Euroopas, aga ka esindustes üle kogu maailma.

Kandideerimiseks tuleb tavaliselt läbi teha avalik personalivaliku konkurss. Neid korraldab Euroopa Personalivaliku Amet  järgmiste institutsioonide nimel:

Mõned institutsioonid värbavad töötajaid ise:

Ajutine töö

ELi institutsioonides ja asutustes on ka ajutisi töökohti.

Teavet vabade töökohtade kohta saab küsida ka asutustelt endilt.

Praktika

Enamik institutsioonidest pakuvad kõrgkooli lõpetanutele praktikakohti.

Lühiajalised lepingud

Euroopa Komisjon võtab lühiajaliste lepingutega sekretäre tööle ka ajutist tööjõudu vahendavate asutuste kaudu.