• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Eesti Euroopa Liidus

Eesti osaleb Euroopa Liidu otsustusprotsessis läbi erinevate Euroopa Liidu institutsioonide, kus Eestil on oma esindajad. 

 

Eesti eesmärgid Euroopa Liidus

Liikmestaatus Euroopa Liidus annab Eestile võimaluse ja kohustuse rääkida kaasa ELi poliitikate kujundamises ning menetleda õigusakte. Eesti ELi suunaline poliitika väljendub valitsusametnike ning ministrite poolt ELi otsustusprotsessis esitatavates seisukohtades, ELi teemalistes sõnavõttudes ning erinevates strateegiadokumentides. Eesti Euroopa Liidu poliitika põhisuundade kohta saab infot Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi lehelt, kust leiate Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud raamdokumendi Eesti Euroopa Liidu poliitika kohta.

 

 

Eesti valitsusasutuste ja institutsioonide tööjaotus ELi asjadega tegelemisel

 

Euroopa Liidu poliitika on üks osa Vabariigi Valitsuse laiemast poliitikast, mida viib ellu valitsus peaministri juhtimisel. Valitsusasutuste ELi suunalise koostöö paremaks edenemiseks on loodud ministeeriumidevaheline Euroopa Liidu koordinatsioonikogu, mis aitab planeerida ja jälgida kõikide osaliste EL-iga seotud tegevusi nii poliitika kujundamise ja algatamise kui ka elluviimise ja rakendamise poolelt.

 

Euroopa Liidu poliitika keskseks koordinatsiooniüksuseks Eestis on Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat (ELS). Euroopa Liidu sekretariaat nõustab peaministrit Euroopa teemadel (sh valmistab ette Euroopa Ülemkogu kohtumisi), juhib Eesti EL suunalist tegevust valitsusasutuste üleselt ning annab suunised Eesti Vabariigi alalisele esindusele EL juures tööks Euroopa Liidu Nõukogus ja teistes institutsioonides.

 

Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 2017. aasta juulist detsembrini.  

 

Riigikogus tegeleb Euroopa Liidu temaatikaga Euroopa Liidu Asjade Komisjon.

 

 

Eestlased Euroopa institutsioonides

 

Euroopa Komisjon

Alates 01. detsembrist 2019 on Kadri Simson Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. 

2014-2019 aastatel oli Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresidendiks Andrus Ansip

Eesti esimeseks Euroopa Komisjoni volinikuks oli Siim Kallas, kes töötas ajavahemikus 2010-2014 transpordivoliniku ning aastatel 2004-2009 haldusküsimuste, auditi ja pettusevastase võitluse volinikuna.

 

 

Euroopa Parlament

Alates 01. veebruar 2020 seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust, on Eestil Euroopa Parlamendis seitse esindajat. Viimased Euroopa Parlamendi valimised toimusid 23.–26. mail 2019. Eestis toimusid valimised pühapäeval, 26. mail.2019 ning selle tulemusena registreeris Vabariigi Valimiskomisjon oma koosolekul Euroopa Parlamendi liikmed: 

 

Andrus Ansip (Eesti Reformierakond) kuulub Uueneva Euroopa fraktsiooni

Marina Kaljurand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) kuulub Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni

Yana Toom (Eesti Keskerakond) kuulub Uueneva Euroopa fraktsiooni

Urmas Paet (Eesti Reformierakond) kuulub Uueneva Euroopa fraktsiooni

Jaak Madison (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) kuulub Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni

Sven Mikser (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) kuulub Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Riho Terras (Isamaa Erakond) kuulub Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni

 

Järgmised Euroopa Parlamendi valmised toimuvad 2024 aastal.

 

Teised Euroopa Liidu institutsioonid

Eesti majandus- ja ühiskonnaelu mitmete alade esindajad on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ning Eesti kohalikud omavalitsused osalevad Regioonide Komitee töös. Eestil on mõlemas komitees seitse liiget, komiteede koosseisu uuendatakse iga nelja aasta tagant.

Alates 2017 jaanuar on Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas Juhan Parts.

Täpsemat teavet Eesti valitsuse ELi suunaliste eesmärkide, olulisemate seisukohtade ning ELi seadusandlike aktide rakendamise kohta Eestis leiate Vabariigi ValitsuseRiigikantseleiVälisministeeriumi ja teiste ministeeriumide kodulehelt.

Allikad: Vabariigi Valitsuse, Eesti Välisministeeriumi, Riigikantselei ja Euroopa Parlamendi koduleheküljed.